augustus 2020

30 aug. 2020 morgendienst, Lukas 13 : 24

Leesdienst Ds. A.H. Verhoef ~ oud. A.L. Kardol

Ds. A.H. Verhoef ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Lukas 13: 24 ~ Thema: Strijdt om in te gaan
1. Een bestraffing
2. Een onderwijzing
3. Een waarschuwing

30 aug. 2020 avonddienst, Psalm 29 : 11

Leesdienst Ds. J.C. Philpot ~ oud. J. Janse

Ds. J.C. Philpot ~ oud. J. Janse
Tekst: Psalm 29: 11 ~ Thema: Belofte van sterkte en vrede
1. De HEERE zal Zijn volk sterkte geven
2. De HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede

26 aug. 2020 Bijbellezing, 1 Sam. 16 : 1b

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 16 : 1b ~ Thema: David
1. Het gezin waarin hij was geboren
2. Het ambt waartoe hij was verkoren
3. De olie waarmee hij werd gezalfd

Zingen : Psalm 72 : 1
Lezen : 1 Samuël 16 : 1 – 13
Zingen : Psalm 89 : 9, 12
Zingen : Psalm 92 : 5
Zingen : Psalm 84 : 5

23 aug. 2020 morgendienst, Hand. 8 : 39b

Leesdienst Ds. G. van Reenen ~ oud. S.R. van Klinken

Ds. G. van Reenen ~ oud. S.R. van Klinken
Handelingen 8: 39B ~ De met blijdschap reizende Moorman
1. Het geheel begrijpelijke van zijn blijdschap
2. Het geheel zalige van zijn blijdschap
3. Het geheel begeerlijke van zijn blijdschap

23 aug. 2020 avonddienst, Lukas 17 : 32

Leesdienst Ds. L. Rijksen ~ oud. J. M. van Koeveringe

Ds. L. Rijksen ~ oud. J.M. van Koeveringe
Lukas 17: 32 ~ Een ernstvolle heenwijzing naar de vrouw van Lot
1. De vrouw was grotelijks bevoorrecht
2. De vrouw werd ernstig gewaarschuwd
3. De vrouw was bijna behouden
4. De vrouw is voor eeuwig verloren

16 aug. 2020 morgendienst, Esther 4 :10-17

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 4 : 10 – 17 ~ Thema: Het gesprek tussen Mórdechai en Esther
1. Een verklaarbare verontschuldiging
2. Een dringende aansporing
3. Een gewillige overgave

Zingen : Psalm 56 : 4
Lezen : Esther 4
Zingen : Psalm 74 : 19, 20
Zingen : Psalm 79 : 6
Zingen : Psalm 123 : 2

16 aug. 2020 avonddienst Heilige Doop, H.C. Zondag 26

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 26 ~ Thema: De verklaring van de Heilige Doop
1. Het onderwijs daarin
2. De betekende zaak daarvan
3. De grond daarvoor

Zingen : Psalm 6 : 2
Lezen : Lukas 3 : 1 – 22
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 51 : 1
Zingen : Psalm 130 : 2

9 aug. 2020 morgendienst, Esther 4 : 1-9

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 4 : 1 – 9 ~ Thema: Mórdechai en de Joden in zak en as
1. Hun rouw en smart
2. Esther’s zorg en vraag
3. Mórdechai’s antwoord en verzoek

Zingen : Psalm 42 : 6
Lezen : Esther 4 : 1 – 9
Zingen : Psalm 83 : 2, 3
Zingen : Psalm 79 : 5
Zingen : Psalm 74 : 18

9 aug. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 31

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 31 ~ Thema: De sleutelen des hemelrijks
1. Evangelie en tucht
2. Vergeving en veroordeling
3. Uitsluiting en aanneming

Zingen : Psalm 34 : 8
Lezen : Matthéüs 18 : 1 – 20
Zingen : Psalm 37 : 9, 14
Zingen : Psalm 15 : 1, 2
Zingen : Psalm 73 : 14

4 augustus 2020 zendingsdienst, Hand. 9 : 10-16

Predikant: Ds. J.M.D. de Heer

Tekst: Handelingen 9 : 10-16 ~ Thema: Een uitverkoren vat voor het werk van de zending
1. het getuigenis over Saulus
2. de verkiezing van Saulus
3. de lijdensweg van Saulus

2 aug. 2020 morgendienst, Esther 3 : 7-15

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 3 : 7 – 15 ~ Thema: Hamans plannen tegen de Joden
1. Door Ahasvéros bekrachtigd
2. Door het lot bepaald
3. Door boodschappers verbreid

Zingen : Psalm 17 : 5
Lezen : Esther 3
Zingen : Psalm 56 : 1, 3
Zingen : Psalm 99 : 1
Zingen : Psalm 25 : 9

2 aug. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 30

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 30 ~ Thema: De viering van het Heilig Avondmaal
1. De mis die weerlegd wordt
2. De gast die genodigd wordt
3. De grens die getrokken wordt

Zingen : Psalm 119 : 14
Lezen : Exodus 12 : 29 – 51
Zingen : Psalm 23 : 2, 3
Zingen : Psalm 22 : 13
Zingen : Psalm 139 : 14