augustus 2022

28 augustus morgendienst

Ds J. van Haaren ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Johannes 3 : 30

Thema: Johannes’ geloofsgetuigenis aangaande de Christus

 1. De aanleiding tot dat getuigenis
 2. De inhoud van dat getuigenis
 3. De zielservaring na dat getuigenis
28 augustus avonddienst

Ds J. Koster ~ oud. P.A. Crum

Tekst: 1 Korinthe 16 : 22

Thema: Liefde als eis tot zaligheid

 1. De Persoon Die geliefd moet worden
 2. De liefde die beoefend moet worden
 3. De vervloeking die gedragen moet worden
 4. De komst die vervuld moet worden
24 augustus bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 25 : 1 – 17     

 Thema: David  en  Nabal

1. Een  afgewezen  verzoek
2. Een  zich  aangordende  David
3. Een  verstandige  knecht

Zingen : Psalm       37 : 4
Lezen  : 1 Samuël  25 : 1 – 17
Zingen : Psalm       35 : 8,  10
Zingen : Gebed des H.: 7,  8
Zingen : Psalm        76 : 6

21 augustus morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Timótheüs 4 : 7b – 8

Thema: De oefening tot godzaligheid.

1. De opwekking daartoe
2. De tegenstelling daarbij
3. De rijkdom daarvan

Zingen : Psalm         119 : 1
Lezen  : 1 Timótheüs 4
Zingen : Psalm           78 : 2, 3, 4
Zingen : Psalm         143 : 10
Zingen : Psalm         105 : 24

21 augustus avonddienst Heilige Doop

Ds G. van Manen

Zondag 25-II

Thema: Het Woord en de Sacramenten

 1. (​De werking door het Woord)
 2. (​De versterking door de Sacramenten)
 3. De overeenkomst tussen beide

Zingen : Psalm      49 : 1
Lezen  : Handelingen 10 : 29 – 48
Zingen : Psalm    105 : 5
Zingen : Psalm    134 : 3
Zingen : Psalm      40 : 4, 5
Zingen : Psalm      89 : 14

14 augustus morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Petrus 4 : 17 – 18

Thema: Waarschuwend  onderwijs  van  Petrus

1. Voor  het  huis  Gods
2. Voor  de  ongehoorzamen
3. Voor  de  rechtvaardigen  en  de  goddelozen

Zingen : Psalm  106 :   4
Lezen  : 1 Petrus  4
Zingen : Psalm    94 :   6,  7,  8
Zingen : Psalm    95 :   3,  4
Zingen : Psalm  119 : 60

14 augustus avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 25

Thema: Het  Woord  en  de  Sacramenten

1. De  werking  door  het  Woord
2. De  versterking  door  de  Sacramenten
3. De  overeenkomst  tussen  beide

Zingen : Psalm          147 : 10
Lezen  : Handelingen    8 : 26 – 40
Zingen : Psalm            25 :   2,  5,  7
Zingen : Psalm          119 : 47
Zingen : Gebed des H.     :   3

11 augustus zendingsdienst

Ds H.J. Agteresch

Tekst: Deuteronomium 32 : 10-12

Thema: De getrouwe Heere en een dwaas adamsvolk

 1. hoe de Heere vindt
 2. hoe de Heere zorgt
 3. hoe de Heere leidt
7 augustus morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Handelingen 12 : 6 – 17

Thema: Petrus  uit  de  gevangenis  verlost

1. Het  wonder  daarvan
2 De  overlegging  daarbij
3.De  ontzetting  daarover

Zingen : Psalm             3 : 3
Lezen  : Handelingen 12 : 1 – 19
Zingen : Psalm         126 : 1,  2
Zingen : Psalm         107 : 7
Zingen : Psalm         107 : 8

7 augustus avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 24

Thema: Wat  van  onze  goede  werken  gezegd  wordt

1. Vernedert  onze  hoogmoed
2. Ontdekt  onze  rechteloosheid
3. Verheerlijkt  Christus’ volheid

Zingen : Psalm      25 :   4
Lezen  : Romeinen 4
Zingen : Psalm    119 : 24,  83
Zingen : Psalm      19 :   6
Zingen : Psalm      97 :   6