december 2015

31 dec. 2015 avonddienst, Matthéüs 25 : 1 – 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 25 : 1 – 13 ~ Thema: De wijze en de dwaze maagden

1.) Hun treffende overeenkomsten
2.) Hun wezenlijk onderscheid
3.) Hun aller inslapen
4.) Hun tweeërlei ontwaken (op nieuwjaarsmorgen)

26 dec. 2015 Lukas 2 : 15 – 17

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 15 – 17 ~ Thema: De Zoon van God gevonden door de herders

1.) De toeleidende weg
2.) De geschonken weldaad
3.) De heerlijke vrucht

 

25 dec. 2015 Lukas 2 : 7

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 7 ~ Thema: De Zoon van God gelegd in de kribbe

1.) Een diepe vernedering
2.) Geen andere plaats
3.) Een rijk Evangelie

25 dec. 2015 Galaten 4 : 4 – 5

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Galaten 4 : 4 – 5
Thema: De Zoon van God gezonden naar de aarde

1.) Wanneer
2.) Hoe
3.) Waartoe

 

20 dec. 2015 morgendienst, Lukas 1 : 77-79

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 77-79
Thema: De adventsverwachting van Zacharias

1.) Kennis van de zaligheid
2.) Bewegingen van Gods barmhartigheid
3.) Licht in de duisternis

20 dec. 2015 avonddienst, H.C. Zondag 17

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Zondag 17
Thema: Het nut van Christus’ opstanding

1.) Voor ‘t geloof tot rechtvaardigmaking
2.) Voor de liefde tot heiligmaking
3.) Voor de hoop op de heerlijkmaking

16 dec. 2015 avonddienst, Numeri 16 : 1 – 35

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Numeri 16 : 1 – 35
Thema: Opstand tegen Mozes en Aäron

1.) Een poging tot revolutie
2.) De verzuchtingen van Mozes
3.) ‘t Beroep op de HEERE

13 dec. 2015 morgendienst, Lukas 1 : 39 – 45

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 39 – 45
Thema: De adventsvreugde van Elisabet

1.) Haar ontmoeting met Maria
2.) Haar verwondering in God
3.) Haar zaligspreking door de Geest

13 dec. 2015 avonddiesnst, H.C. Zondag 16-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 16 – II
Thema: De Middelaar vernederd tot in de dood

1.) Het doel daarvan
2.) De waarheid daarvan
3.) De nuttigheid daarvan
4.) De troost daarvan

06 dec. 2015 morgendienst, Lukas 1 : 26 – 31

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 26 – 31
Thema: De adventsboodschap voor Maria

1.) De gezonden boodschapper
2.) De begenadigde Maria
3.) De beloofde Zaligmaker

06 dec. 2015 avonddienst, H.C. Zondag 16

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Zondag 16
Thema: De Middelaar vernederd tot in de dood

1.) Het doel daarvan
2.) De waarheid daarvan
3.) De nuttigheid daarvan
4.) De troost daarvan