December 2015

31 December 2015

Tekst: Matthéüs 25: 1 – 13

Thema: De wijze en de dwaze maagden

Predikant: Ds. G. van Manen

  1. Hun treffende overeenkomsten
  2. Hun wezenlijke onderscheid
  3. Hun aller inslapen
  4. Hun tweeërlei ontwaken (op nieuwjaarsmorgen)
26 December 2015

Tekst: Lukas 2: 15 – 17

Thema: De Zoon van God gevonden door de herders

Predikant: Ds. G. van Manen

  1. De toeleidende weg
  2. De geschonken weldaad
  3. De heerlijke vrucht