januari 2016

31 jan. 2016 morgendienst, Lukas 19 : 28 – 40

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 19 : 28 – 40
Thema: Christus’ intocht in Jeruzalem
1.) De opdracht die Hij geeft
2.) De eer die Hij ontvangt
3.) De ergernis die Hij ontmoet

Zingen : Psalm 25 : 2
Lezen : Lukas 19 : 28 – 48
Zingen : Psalm 122 : 1, 2
Zingen : Psalm 118 : 12, 13
Zingen : Psalm 79 : 7

31 jan. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 21-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21 – I
Thema: De Kerk des Heeren
1.) Haar Hoofd
2.) Haar hart
3.) Haar vergadering
4.) Haar leden

Zingen : Psalm 74 : 2, 12
Lezen : Jesaja 60
Zingen : Psalm 22 : 14, 15, 16
Zingen : Psalm 65 : 2
Zingen : Psalm 34 : 11

20 jan. 2016 Bijbellezing, Numeri 20 : 2 – 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Numeri 20 : 2 – 13
Thema: Mozes’ slaan op de rots
1.) ’t Gebod van de HEERE
2.) De zonde van Mozes
3.) De straf op die zonde

Zingen : Psalm 81 : 8, 9
Lezen : Numeri 20 : 1 – 13
Zingen : Psalm 95 : 5, 6, 7
Zingen : Psalm 106 : 18
Zingen : Psalm 103 : 5

17 jan. 2016 morgendienst, Lukas 9 : 28 – 36

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 9 : 28 – 36
Thema: De verheerlijking van Christus op de berg
1.) ’t Ontvangen van die heerlijkheid
2.) ’t Spreken in die heerlijkheid
3.) ’t Voorstel vanwege die heerlijkheid
4.) ’t Getuigenis bij die heerlijkheid

Zingen : Psalm 141 : 2, 3
Lezen : Lukas 9 : 18 – 36
Zingen : Psalm 89 : 7, 9
Zingen : Psalm 97 : 7
Zingen : Psalm 86 : 9

17 jan. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 20
Thema: Het geloof in de Heilige Geest
1.) De belijdenis van Zijn Godheid
2.) De wetenschap van Zijn schenking
3.) De rijkdom van Zijn werking

Zingen : Psalm 119 : 3
Lezen : Ezechiël 37 : 1 – 14
Zingen : Psalm 36 : 1, 2
Zingen : Psalm 51 : 6
Zingen : Psalm 21 : 13

10 jan. 2016 morgendienst, Lukas 7 : 1 – 10

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 7 : 1 – 10
Thema: Drieërlei getuigenis van de hoofdman te Kapérnaüm
1.) ’t Getuigenis van de Joden
2.) ’t Getuigenis van hemzelf
3.) ’t Getuigenis van Jezus

Zingen : Psalm 38 : 4, 15
Lezen : Lukas 7 : 1 – 23
Zingen : Psalm 66 : 4, 9, 10
Zingen : Psalm 147 : 6
Zingen : Psalm 116 : 4

10 jan. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 19

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 19
Thema: Christus ter rechterhand Gods
1.) De heerlijkheid van Zijn regering
2.) De veelheid van Zijn gaven
3.) De grootheid van Zijn macht
4.) De troost van Zijn wederkomst

Zingen : Psalm 119 : 1
Lezen : Efeze 1
Zingen : Psalm 68 : 1, 12
Zingen : Psalm 48 : 4
Zingen : Psalm 7 : 4

03 jan. 2016 morgendienst, Lukas 5 : 36 – 39

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 5 : 36 – 39
Thema: Gelijkenissen over klederen en wijn
1.) De aanleiding tot…
2.) De beelden in…
3.) ’t Onderwijs uit deze gelijkenissen

Zingen : Psalm 49 : 1
Lezen : Lukas 5 : 27 – 39
Zingen : Psalm 45 : 4, 5
Zingen : Psalm 81 : 3, 6
Zingen : Psalm 23 : 3
Zingen : Psalm 40 : 5

03 jan. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 18
Thema: De hemelvaart van Christus
1.) Een zeker heilsfeit
2.) Een blijvende Koning
3.) Een omstreden leerstuk
4.) Een drievoudig nut

Zingen : Psalm 8 : 1, 5
Lezen : Handelingen 1 : 1 – 14
Zingen : Psalm 68 : 8, 9
Zingen : Psalm 47 : 3
Zingen : Psalm 20 : 1

01 jan. 2016 nieuwjaarsdienst, Matthéüs 25 : 1 – 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 25 : 1 – 13
Thema: De wijze en de dwaze maagden
1.) Hun treffende overeenkomsten (oudjaarsavond)
2.) Hun wezenlijk onderscheid (oudjaarsavond)
3.) Hun aller inslapen (oudjaarsavond)
4.) Hun tweeërlei ontwaken

Zingen : Psalm 123 : 1
Lezen : Matthéüs 25 : 14 – 30
Zingen : Psalm 73 : 12, 14
Zingen : Psalm 45 : 7
Zingen : Psalm 122 : 3