februari 2016

28 febr. 2016 morgendienst, Lukas 22 : 43 – 44

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 22 : 43 – 44
Thema: De zielenstrijd van de Borg in Gethsémané
1.) De versterking in die strijd
2.) Het gebed in die strijd
3.) De diepte in die strijd

Zingen : Psalm 103 : 8, 9
Lezen : Lukas 22 : 39 – 71
Zingen : Psalm 22 : 3, 6
Zingen : Psalm 69 : 1
Zingen : Psalm 49 : 3

28 febr. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 21-III

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21 – III
Thema: De vergeving der zonden
1.) Een schuldige zondaar
2.) Een vergevend God
3.) Een betalende Borg
4.) Een geschonken gerechtigheid
5.) Een vrijgesproken zondaar

Zingen : Psalm 6 : 2, 9
Lezen : Micha 7
Zingen : Psalm 51 : 2, 4
Zingen : Psalm 85 : 1
Zingen : Psalm 103 : 6

21 febr. 2016 morgendienst, Joh. 13: 33 t/m 35

Predikant: Ds. A.H. Verhoef ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. A.H. Verhoef ~ oud. J.M. van Koeveringe
Joh. 13: 33 t/m 35
Thema: Christus’ troostrijk onderwijs voor Zijn bedroefde discipelen
1.Een liefdesgang
2.Een liefdesgebod
3.Een liefdesgetuigenis

21 febr. 2016 avonddienst, Romeinen 7: 24 t/m 26

Predikant: Ds. J. Spaans ~ oud. D. van Asselt

Ds. J. Spaans ~ oud. D. van Asselt
Romeinen 7: 24 t/m 26
Thema: De heilige oorlog tussen het vlees en de geest
1.De grote vraag
2.Een gezegend antwoord
3.Een heilige verklaring

17 febr. 2016 Bijbellezing, Tekst: Numeri 27 : 18 – 23

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Numeri 27 : 18 – 23
Thema: Jozua, als de opvolger van Mozes
1.) Door de HEERE aangewezen
2.) Aan ’t volk voorgesteld
3.) Tot zijn dienstwerk ingeleid

Zingen : Psalm 77 : 11
Lezen : Numeri 27 : 12 – 23
Zingen : Psalm 89 : 9, 10
Zingen : Psalm 80 : 1, 5
Zingen : Psalm 119 : 3

14 febr. 2016 morgendienst, Lukas 22 : 15 (H.A)

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 22 : 15
Thema: Christus’ laatste pascha
1.) Zijn grote begeerte
2.) Zijn aanstaand lijden

Zingen : Psalm 26 : 2
Lezen : Lukas 22 : 1 – 23
Zingen : Psalm 63 : 2, 3
Zingen : Psalm 81 : 4, 12
Zingen : Psalm 119 : 14
Zingen : Psalm 30 : 1, 8
Zingen : Psalm 140 : 13

14 febr. 2016 avonddienst, Lukas 22 : 31 – 32 (nabetrachting)

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 22 : 31 – 32
Thema: Christus tegenover satan
1.) De begeerte van satan
2.) De voorbede van Christus
3.) De opdracht voor Simon

Zingen : Psalm 141 : 2, 10
Lezen : Lukas 22 : 24 – 38
Zingen : Gebed d H.: 3, 7, 8
Zingen : Psalm 89 : 7
Zingen : Psalm 43 : 4

07 febr. 2016 morgendienst (voorbereiding HA), Psalm 22 : 27

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 22 : 27
Thema: De ware disgenoten
1.) Hun kenmerken
2.) Hun verzadiging
3.) Hun levensdoel
4.) Hun toekomst

Zingen : Psalm 44 : 14
Lezen : Psalm 22
Zingen : Psalm 69 : 3, 13
Zingen : Psalm 22 : 13
Zingen : Psalm 72 : 11

07 febr. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 21-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21 – II
Thema: De gemeenschap der heiligen
1.) Over wie het gaat
2.) Aan Wie ze gemeenschap hebben
3.) Waartoe hen dat verplicht

Zingen : Psalm 146 : 1
Lezen : 1 Johannes 4
Zingen : Psalm 133 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 2 : 7
Zingen : Psalm 119 : 32