maart 2016

28 mrt. 2016 morgendienst (2e paasdag), Lukas 24 : 44 – 47

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 24 : 44 – 47
Thema: Jezus’ verschijning aan Zijn discipelen
1.) De Schrift die verklaard wordt
2.) ’t Verstand dat geopend wordt
3.) De prediking die bevolen wordt

Zingen : Psalm 40 : 5
Lezen : Lukas 24 : 33 – 53
Zingen : Psalm 85 : 3, 4
Zingen : Psalm 119 : 65
Zingen : Psalm 49 : 1

27 mrt. 2016 morgendienst (1e paasdag), Lukas 24 : 1 – 6a

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 24 : 1 – 6a
Thema: Vrouwen naar Jezus’ graf
1.) Zoekende liefde
2.) Hemels onderwijs
3.) Een rijke boodschap

Zingen : Psalm 85 : 1
Lezen : Lukas 24 : 1 – 12
Zingen : Psalm 43 : 2, 3, 5
Zingen : Psalm 42 : 3
Zingen : Psalm 105 : 24

27 mrt. 2016 avonddienst (1e paasdag), Psalm 118 : 22 – 23

Predikant: Ds. G. van Manen

Psalm 118 : 22 – 23
Thema: De Hoofd- en Hoeksteen van ’t Godsgebouw
1.) Door de bouwlieden verworpen
2.) Door de HEERE verhoogd
3.) Door de Kerk aanschouwd

Zingen : Psalm 48 : 1
Lezen : Psalm 118
Zingen : Psalm 21 : 4, 5, 6
Zingen : Psalm 118 : 11
Zingen : Psalm 89 : 1

25 mrt. 2016 avonddienst (Goede vrijdag), Lukas 23 : 46 – 49

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 23 : 46 – 49
Thema: Goede Vrijdag
1.) Een stervende Jezus
2.) Een Godverheerlijkende hoofdman
3.) Op de borst slaande scharen
4.) Van verre staande bekenden

Zingen : Psalm 31 : 4, 12
Lezen : Lukas 23 : 39 – 56
Zingen : Psalm 22 : 1, 7
Zingen : Psalm 6 : 1, 2
Zingen : Psalm 42 : 6

20 mrt. 2016 morgendienst, Johannes 19: 30a

Leesdienst Ds. C. Hegeman ~ oud. A.L. Kardol

Johannes 19: 30a
Thema: Het kroonwoord van Jezus
1.) Een rijk woord voor de Zoon
2.) Een verheven woord voor de Vader
3.) Een zalig woord voor Gods volk

20 mrt. 2016 avonddienst, Lukas 7: 19, 22 en 23

Leesdienst Ds. G. Schipaanboord ~ oud. J. Janse

Lukas 7: 19, 22 en 23
Thema: De innerlijke zielenstrijd van Johannes de Doper in de kerker
1.) De vraag die Johannes stelde via zijn discipelen
2.) Het wonderlijke antwoord van Jezus
3.) Het niet-geërgerd worden aan Jezus

13 mrt. 2016 morgendienst, Lukas 23 : 34a

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 23 : 34a
Thema: Het eerste kruiswoord
1.) Is een priesterlijke voorbede
2.) Wijst op schuldige onwetendheid
3.) Spreekt van vergevende liefde

Zingen : Psalm 100 : 2, 4
Lezen : Lukas 23 : 26 – 38
Zingen : Psalm 69 : 2, 3
Zingen : Psalm 70 : 2
Zingen : Psalm 54 : 4

13 mrt. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 22

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 22
Thema: De weldaden voor Gods Kerk ná dit leven
1.) De ziel die tot Christus opgenomen wordt
2.) ’t Lichaam dat aan Christus gelijkvormig wordt
3.) De zaligheid die volkomen beërfd wordt

Zingen : Psalm 26 : 8
Lezen : Psalm 31
Zingen : Psalm 16 : 5, 6
Zingen : Psalm 91 : 7
Zingen : Psalm 69 : 14

09 mrt. 2016 morgendienst biddag, Lukas 18 : 9 – 14

Predikant: Ds. G. van Manen

Thema: De farizeeër en de tollenaar op de biddag
1.) Hun opgaan naar de tempel
2.) Hun gebed in de tempel
3.) Hun gaan uit de tempel

Zingen : Psalm 43 : 3
Lezen : Lukas 18 : 1 – 17
Zingen : Psalm 116 : 1, 2, 3, 4
Zingen : Psalm 51 : 1
Zingen : Psalm 132 : 6
Zingen : Psalm 103 : 2

09 mrt. 2016 avonddienst biddag, Richteren 2 : 1 – 5

Predikant: Ds. G. van Manen

Thema: Een Engel des HEEREN bij Israël te Bochim
1.) De trouw die de HEERE bewees
2.) De zonde die Israël beging
3.) De straf die daarop volgde
4.) ’t Berouw dat ze toonden
5.) ’t Offer dat ze brachten

Zingen : Psalm 78 : 28
Lezen : Richteren 2
Zingen : Psalm 106 : 4, 19, 24
Zingen : Psalm 79 : 4
Zingen : Psalm 51 : 9

06 mrt. 2016 morgendienst, Lukas 23 : 8 – 12

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 23 : 8 – 12
Thema: Jezus voor Herodes
1.) De blijdschap van Herodes
2.) De vijandschap tegen Jezus
3.) De vriendschap met Pilatus

Zingen : Psalm 9 : 1, 13
Lezen : Lukas 23 : 1 – 25
Zingen : Psalm 82 : 1, 3
Zingen : Psalm 69 : 4
Zingen : Psalm 81 : 13, 14

06 mrt. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 21-IV

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21 – IV
Thema: De vergeving der zonden – II
1.) Een schuldige zondaar
2.) Een vergevend God
3.) Een betalende Borg
4.) Een geschonken gerechtigheid
5.) Een vrijgesproken zondaar

Zingen : Gebed des H.: 3
Lezen : Jesaja 38
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 32 : 1, 3
Zingen : Psalm 130 : 4