april 2016

24 apr. 2016 morgendienst, Johannes 14: 26

Leesdienst Ds. W.C. Lamain ~ oud. D. van Asselt

Ds. W.C. Lamain ~ oud. D. van Asselt
Johannes 14: 26 ~ Een rijke belofte betreffende de zending van de Heilige Geest
1. Onder welke benaming de Heilige Geest wordt beloofd
2. In welke weg de Heilige Geest wordt gezonden
3. Tot welk doel de Geest wordt geschonken

20 apr. 2016 Bijbellezing, Deuteronomium 30 : 19 – 20

Predikant: Ds. G. van Manen

20 april 2016 bijbellezing
Deuteronomium 30 : 19 – 20 ~ Mozes’ prediking
1.) De getuigen bij die prediking
2.) De inhoud van die prediking
3.) De opwekking in die prediking

Zingen : Psalm 119 : 7
Lezen : Deut. 30
Zingen : Psalm 95 : 3, 4, 5
Zingen : Psalm 36 : 2
Zingen : Psalm 73 : 14

17 apr. 2016 morgendienst, Zacharia 13 : 7b

Predikant: Ds. G. van Manen

Zacharia 13 : 7b
Thema: Gods ontferming over de kleinen
1.) Wie deze kleinen zijn
2.) Wat die ontferming inhoudt

Zingen : Psalm 142 : 4, 5
Lezen : Zacharia 13
Zingen : Psalm 57 : 1, 2, 5
Zingen : Psalm 103 : 7
Zingen : Psalm 136 : 23, 26

13 apr. 2016 zendingsdienst
10 apr. 2016 morgendienst, Lukas 7 : 11 – 17

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 7 : 11 – 17
Thema: De Levensvorst te Naïn
1.) Hoe Hij de dood ontmoet
2.) Hoe Hij de dood overwint
3.) Hoe God daardoor verheerlijkt wordt

Zingen : Morgenzang : 3, 5
Lezen : Lukas 7 : 1 – 17
Zingen : Psalm 102 : 2, 6
Zingen : Psalm 145 : 4
Zingen : Psalm 68 : 5

10 apr. 2016 avonddienst, Psalm 25 : 12 – 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Psalm 25 : 12 – 13
Thema: Een drievoudige belofte voor wie de HEERE vreest
1.) Onderwijs op de weg
2.) Zegeningen van ‘t goede
3.) Een erfdeel voor ‘t nageslacht

Zingen : Psalm 25 : 6
Lezen : Psalm 25
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 115 : 6, 7, 8
Zingen : Psalm 84 : 4

03 apr. 2016 morgendienst, Romeinen 10 : 8 – 9

Predikant: Ds. G. van Manen

Romeinen 10 : 8 – 9
Thema: ‘t Geloof in Christus Die opgewekt is
1.) Het Woord van dat geloof
2.) De belijdenis van dat geloof
3.) De bate van dat geloof

Zingen : Psalm 9 : 1, 10
Lezen : Romeinen 10
Zingen : Psalm 56 : 5, 6
Zingen : Psalm 89 : 7
Zingen : Psalm 22 : 16

03 apr. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 23

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 23
Thema: De bate van het geloof
1.) De wijze waarop die bate omschreven wordt
2.) De weg waarin die bate omhelsd wordt
3.) Het middel waardoor die bate ontvangen wordt

Zingen : Psalm 74 : 18, 20
Lezen : 2 Korinthe 5
Zingen : Psalm 130 : 1, 2, 4
Zingen : Psalm 71 : 10, 14
Zingen : Psalm 66 : 8