mei 2016

29 mei 2016 morgendienst, Hebr. 13 : 14

Leesdienst Ds. H. Roelofsen ~ oud. S. Mulder

Tekst: Hebr. 13 : 14
Thema: Geen blijvende stad
1. Een niet-blijvende stad
2. Een wel-blijvende stad
3. De poort van die stad
4. Wie zij zijn, die door die poort ingaan

29 mei 2016 avonddienst, HC Zondag 29

Leesdienst Ds. J. van Haaren ~ oud. J.M. van Koeveringe

Zondag 29
Thema: Het rechte gebruik van het Heilig Avondmaal
1.) Tot vernieuwing des gemoeds
2.) Tot onderhouding des levens
3.) Tot verzekering des geloofs

25 mei 2016 Bijbellezing, Deuteronomium 33 : 10 – 12

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Deuteronomium 33 : 10 – 12
Thema: Mozes’ afscheidslied
1.) Dat de HEERE Zijn volk vond
2.) Zijn volk leidde
3.) Zijn volk onderwees

Zingen : Psalm 39 : 3, 5
Lezen : Deut. 32 : 1 – 18
Zingen : Psalm 103 : 4, 5
Zingen : Psalm 17 : 4
Zingen : Psalm 136 : 12, 16

22 mei 2016 morgendienst, Handelingen 2 : 40 – 41

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 40 – 41
Thema: Petrus’ pinksterprediking
1.) De vermaning daarin
2.) Het aannemen daarvan
3.) De vrucht daarop

Zingen : Morgenzang : 5, 6
Lezen : Handelingen 2 : 22 – 47
Zingen : Psalm 72 : 3, 6, 11
Zingen : Psalm 45 : 3
Zingen : Psalm 67 : 2

22 mei 2016 avonddienst, H.C. Zondag 28

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 28
Thema: Wat de gelovigen in ’t Heilig Avondmaal ontvangen
1.) Waarvan ze verzekerd worden
2.) Waardoor ze gevoed worden
3.) Waarmee ze verenigd worden

Zingen : Psalm 64 : 1, 10
Lezen : 1 Korinthe 10 : 1 – 22
Zingen : Psalm 145 : 3, 5
Zingen : Psalm 107 : 5
Zingen : Psalm 16 : 3

16 mei 2016 morgendienst, Psalm 143 : 10

Predikant: Ds. G. van Manen

Voor 2e Pinksterdag:
Tekst: Psalm 143 : 10
Thema: Een gebed om onderwijs en leiding
1.) Tot Wie de bidder zich richt
2.) Welk onderwijs de bidder begeert
3.) Wiens leiding de bidder zoekt

Zingen : Psalm 119 : 3
Lezen : Psalm 143
Zingen : Psalm 25 : 2, 4
Zingen : Psalm 86 : 6
Zingen : Psalm 143 : 10
Zingen : Gebed des H. : 9

15 mei 2016 morgendienst, Handelingen 2 : 4

Predikant: Ds. G. van Manen

Voor 1e Pinksterdag ‘s morgens:

Tekst: Handelingen 2 : 4
Thema: Vervuld met de Heilige Geest
1.) Wie dat ten deel valt
2.) Wat dat zeggen wil
3.) Hoe dat openbaar komt

Zingen : Psalm 118 : 12
Lezen : Handelingen 2 : 1 – 21
Zingen : Psalm 87 : 2, 3, 4
Zingen : Psalm 45 : 2
Zingen : Avondzang : 7

15 mei 2016 avonddienst, Jesaja 63:14

Predikant: Ds. G. van Manen

Voor 1e Pinksterdag ‘s avonds:

Tekst: Jesaja 63 : 14
Thema: De leiding van de Heilige Geest met Zijn volk
1.) De wijze waarop Hij leidt
2.) De rust waarheen Hij leidt
3.) Het doel waartoe Hij leidt

Zingen : Psalm 139 : 1
Lezen : Jesaja 63
Zingen : Psalm 51 : 4, 6
Zingen : Psalm 77 : 11
Zingen : Psalm 79 : 7

08 mei 2016 morgendienst, Psalm 73 : 25 – 26

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 73 : 25 – 26
Thema: Wie God voor Asaf is
1.) ’t Allerhoogste Goed
2.) ’t Enige Goed
3.) ’t Eeuwige Goed

Zingen : Psalm 89 : 3
Lezen : Filippenzen 1
Zingen : Psalm 73 : 13, 14
Zingen : Psalm 4 : 4
Zingen : Psalm 49 : 6

08 mei 2016 avonddienst, H.C. Zondag 25-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 25 – II
Thema: De oefening van ‘t geloof
1.) Door ’t gebruik van de Sacramenten
2.) Tot verheerlijking van Christus

Zingen : Psalm 119 : 84
Lezen : Genesis 45
Zingen : Psalm 62 : 1, 4, 5
Zingen : Psalm 45 : 1
Zingen : Psalm 52 : 6

05 mei 2016 Hemelsvaartsdag, Psalm 47 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 47 : 6
Thema: De opgevaren HEERE
1.) Een historische verklaring
2.) Een heerlijke vervulling
3.) Een noodzakelijke toepassing

Zingen : Psalm 24 : 4, 5
Lezen : Psalm 47
Zingen : Psalm 47 : 3, 4
Zingen : Psalm 68 : 9
Zingen : Psalm 103 : 10

01 mei 2016 morgendienst, Psalm 73 : 23b – 24

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 73 : 23b – 24
Thema: Asaf in Gods heiligdom
1.) De hand die hem greep
2.) De raad die hem leidt
3.) De heerlijkheid die hem wacht

Zingen : Psalm 77 : 6
Lezen : Psalm 73
Zingen : Psalm 73 : 1, 6
Zingen : Psalm 25 : 6
Zingen : Psalm 73 : 12

01 mei 2016 avonddienst, H.C. Zondag 25-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 25 – I (vr. en antw. 65)
Thema: De oorsprong van ‘t geloof
1.) Door Wie het wordt gewerkt
2.) Waardoor het wordt gewerkt
3.) Waardoor het wordt versterkt

Zingen : Psalm 119 : 3
Lezen : 1 Petrus 1
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 27 : 3, 7
Zingen : Psalm 84 : 3