juni 2016

26 juni 2016 morgendienst, 2 Kronieken 33: 13b

Leesdienst Ds. J. Koster ~ oud. J. Janse

Tekst: 2 Kronieken 33: 13b
Thema: Toen kende Manasse, dat de HEERE God is.
1.) Het leven van Manasse voor genade
2.) Het leven van Manasse door genade
3.) Het leven van Manasse uit genade

Zingen : Psalm 33: 6
Lezen : 2 Kronieken 33: 1 t/m 16
Zingen : Psalm 14: 1,2 en 6
Zingen : Psalm 51: 7
Zingen : Psalm 147: 6

26 juni 2016 avonddienst, Hooglied 2 : 3

Predikant: Ds. A. Vermeij

Tekst: Hooglied 2 : 3
Thema: Christus vergeleken bij een appelboom
1.) Heerlijkheid van deze appelboom
2.) Schaduw van deze appelboom
3.) De vruchten van deze appelboom

Zingen : Psalm 25 : 7
Lezen : Hooglied 2
Zingen : Psalm 72 : 6 en 7
Zingen : Psalm 36 : 2
Zingen : Psalm 145 : 2

19 juni 2016 morgendienst, Spreuken 11 : 22 – 23

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Spreuken 11 : 22 – 23
Thema: De rechtvaardige en de goddeloze
1.) Een dwaze afwijking
2.) Een goede begeerte
3.) Een vreselijke verwachting

Zingen : Psalm 121 : 1
Lezen : Spreuken 11
Zingen : Psalm 36 : 1 en 3
Zingen : Psalm 32 : 5
Zingen : Psalm 93 : 4

19 juni 2016 avonddienst, H.C. Zondag 31

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 31
Thema: De sleuteldragers van ‘t hemelrijk
1.) De sleutels die ze dragen
2.) Het Woord dat ze prediken
3.) De tucht die ze uitoefenen

Zingen : Psalm 15 : 1
Lezen : Matthéüs 18 : 1 – 20
Zingen : Psalm 1 : 1, 2 en 3
Zingen : Psalm 33 : 2
Zingen : Psalm 68 : 17

12 juni 2016 morgendienst, 1 Korinthe 12 : 3b (H.A.)

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Korinthe 12 : 3b
Thema: Belijden dat Jezus de Heere is
1.) Is nodig tot zaligheid
2.) Kan alleen door de Heilige Geest

Zingen : Psalm 43 : 1
Lezen : 1 Kor. 12 : 1 – 14
Zingen : Psalm 45 : 5 en 6
Zingen : Psalm 2 : 7
Zingen : Psalm 5 : 1 en 2
Zingen : Psalm 34 : 1 en 11
Zingen : Avondzang : 7

12 juni 2016 avonddienst, Efeze 4 : 30 (nabetrachting)

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Efeze 4 : 30
Thema: Het bedroeven van God de Heilige Geest
1.) Wanneer dat wordt gedaan
2.) Waarom dat zo’n grote zonde is
3.) Wat daarvan de gevolgen zijn

Zingen : Psalm 97 : 6
Lezen : Efeze 4
Zingen : Psalm 119 : 13 en 88
Zingen : Psalm 19 : 7
Zingen : Psalm 73 : 14

05 juni 2016 morgendienst, Handelingen 4 : 12

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 4 : 12
Thema: Geen zaligheid buiten de Naam van Jezus Christus
1.) Een enige Naam
2.) Een gegeven Naam
3.) Een noodzakelijke Naam

Zingen : Psalm 139 : 14
Lezen : Handelingen 4 : 1 – 22
Zingen : Psalm 89 : 7 en 8
Zingen : Lofz. v Maria : 3
Zingen : Psalm 118 : 10

05 juni 2016 avonddienst, H.C. Zondag 30 + dopen

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 30
Thema: De tafel des Heeren
1.) Het getuigenis van die tafel
2.) De genodigden tot die tafel
3.) De wachten bij die tafel

Zingen : Psalm 26 : 2
Lezen : 1 Korinthe 11 : 17 – 34
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 143 : 6, 8, 11
Zingen : Psalm 25 : 10