juli 2016

31 juli 2016 morgendienst, Hosea 14 : 9

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hosea 14 : 9
Zingen : Psalm 130 : 2
Lezen : Hosea 14
Zingen : Psalm 97 : 4 en 6
Zingen : Psalm 31 : 5 en 17
Zingen : Psalm 1 : 2

31 juli 2016 avonddienst, H.C. Zondag 34

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Zondag 34
Zingen : Tien geboden : 1
Lezen : Daniël 3 : 16 – 30
Zingen : Psalm 115: 1, 3 en 4
Zingen : Psalm 135 : 3
Zingen : Psalm 119 : 24

27 juli 2016 Bijbellezing, Jozua 1: 1-9

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 1 : 1 – 9
Zingen : Psalm 123 : 1
Lezen : Jozua 1
Zingen : Psalm 89 : 9 en 10
Zingen : Psalm 56 : 5
Zingen : Psalm 90 : 9

24 juli 2016 morgendienst, 1 Samuël 15 : 22

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 15 : 22

Zingen : Psalm 51 : 8
Lezen : 1 Samuël 15 : 1-23
Zingen : Psalm 119 : 54 en 68
Zingen : Psalm 4 : 3
Zingen : Psalm 40 : 4

24 juli 2016 avonddienst, H.C. Zondag 33-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Zondag 33-II

Zingen : Psalm 37 : 14
Lezen : Johannes 15 : 1 – 17
Zingen : Psalm 119 : 22 en 86
Zingen : Psalm 105 : 24
Zingen : Psalm 99 : 8

17 juli 2016 morgendienst, Job 33 : 23 – 24

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Job 33 : 23 – 24
Thema: De verzoening van een zondaar met God
1.) De noodzaak van die verzoening
2.) De weg tot die verzoening
3.) De verlossing door die verzoening

Zingen : Psalm 32 : 4
Lezen : Job 33
Zingen : Psalm 30 : 6, 7, 8
Zingen : Psalm 65 : 2
Zingen : Psalm 111 : 5

17 juli 2016 avonddienst, H.C. Zondag 33

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 33
Thema: De waarachtige bekering
1.) Haar aard
2.) Haar stukken
3.) Haar vruchten

Zingen : Psalm 25 : 3
Lezen : Joël 2 : 1 – 22
Zingen : Psalm 51 : 7, 9
Zingen : Psalm 119 : 57

13 juli 2016 – Tijdrede SGP
10 juli 2016 morgendienst, Psalm 90:12

Leesdienst Wulfert Floor ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Psalm 90:12
Thema: Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Zingen: Psalm 89: 19
Lezen: Psalm 90
Zingen: Psalm 90: 6, 7
Zingen: Psalm 39: 3
Zingen: Psalm 138: 4

10 juli 2016 avonddienst, Psalm 138 : 8

Leesdienst Ds. A. Verhagen ~ oud. J. van den Hardenberg

Tekst: Psalm 138 : 8
Thema: Davids innerlijk geloofsvertouwen
Zingen: 56 : 5
Lezen : Psalm 138
Zingen: 138. : 3 en 4
Zingen: 27 : 7
Zingen: 69 : 14

03 juli 2016 morgendienst, Deut. 34 : 5 – 7

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Deut. 34 : 5 – 7
Thema: Het sterven van Mozes
1.) Waar hij sterft
2.) Wie hem begraaft
3.) Wat daarbij getuigd wordt

Zingen : Psalm 141 : 1 en 2
Lezen : Deut. 34
Zingen : Psalm 90 : 7 en 8
Zingen : Lofz. v S. : 2
Zingen : Psalm 68 : 2

03 juli 2016 avonddienst, H.C. Zondag 32

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 32
Thema: De onmisbaarheid van de goede werken
1.) Uit Wie ze vloeien
2.) Waartoe ze dienen
3.) Waarom ze nodig zijn

Zingen : Psalm 62 : 5
Lezen : 1 Korinthe 6
Zingen : Psalm 37 : 5 en 9
Zingen : Psalm 66 : 6
Zingen : Psalm 92 : 5