augustus 2016

28 aug. 2016 morgendienst, Mattheüs 16 : 18

Leesdienst Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe
Mattheüs 16 : 18
Thema: De vastigheid van de Gemeente Gods
1.) Het fundament van de gemeente
2.) De bouw van de gemeente
3.) De bewaring van de gemeente

28 aug. 2016 avonddienst, Amos 7: 2b

Leesdienst Ds. C. Hegeman ~ oud. D. van Asselt

Ds. C. Hegeman ~ oud. D. van Asselt
Amos 7: 2b
Thema: De noodkreet van Amos
1.) Tot Wie de noodkreet wordt opgezonden
2.) Waarvan die noodkreet getuigt
3.) De drangreden tot verheerlijking van Gods werk

24 aug. 2016 Bijbellezing, Jozua 1 : 10 – 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 1 : 10 – 18
Thema: Jozua met ’t volk voor de Jordaan
1.) De opdracht die hij geeft
2.) ’t Woord waaraan hij herinnert
3.) ’t Antwoord dat hij krijgt

Zingen : Psalm 3 : 2
Lezen : Jozua 1
Zingen : Psalm 18 : 9, 10
Zingen : Psalm 110 : 3, 5
Zingen : Psalm 144 : 1

21 aug. 2016 morgendienst, Richteren 13 : 6 – 14

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 13 : 6 – 14
Thema: De vader en moeder van Simson
1.) Het getuigenis van zijn moeder
2.) Het gebed van zijn vader
3.) De verhoring van God

Zingen : Psalm 89 : 14
Lezen : Richteren 2 : 6 – 23
Zingen : Psalm 78 : 28, 29
Zingen : Psalm 86 : 3
Zingen : Psalm 138 : 2

21 aug. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 34-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 34 – II
Thema: Het eerste gebod
1.) De letterlijke tekst
2.) Een liefdevolle aansporing
3.) Het verboden kwaad
4.) De geëiste gehoorzaamheid

Zingen : Psalm 19 : 4
Lezen : Jeremia 17 : 1 – 18
Zingen : Psalm 16 : 1, 2, 4
Zingen : Psalm 119 : 1
Zingen : Tien Geboden : 9

14 aug. 2016 morgendienst, Richteren 13 : 1-5

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 13 : 1 – 5
Thema: Simson, een nazireeër Gods

1.) De tijd waarin hij leefde
2.) De ouders waaruit hij werd geboren
3.) De taak waartoe hij werd afgezonderd

Zingen : Psalm 89 : 13
Lezen : Richteren 13 : 1 – 14
Zingen : Psalm 106 : 19, 22
Zingen : Psalm 81 : 15, 16
Zingen : Psalm 103 : 5

14 aug. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 26-1

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: H.C. Zondag 26-1
Thema: Het water in de Heilige Doop
1.) Wijst op de onreinheid van mijn ziel
2.) Predikt de enige offerande van Christus

Zingen : Psalm 25 : 5
Lezen : Matthéüs 3
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 147 : 2, 7
Zingen : Psalm 32 : 1

07 aug. 2016 morgendienst, Matt. 13 : 44 – 52

Predikant: Ds. A. Verschuure

Tekst: Matt. 13 : 45 en 46
Thema: De Parel van grote waarde
1.) De Parel is verborgen voor de koopman
2.) De Parel wordt gevonden door de koopman
3.) De Parel wordt gekocht door de koopman

Zingen : Psalm 19 : 5
Lezen : Matt. 13 : 44 – 52
Zingen : Psalm 73 : 12, 13 en 14
Zingen : Psalm 45 : 1
Zingen : Psalm 106 : 3

07 aug. 2016 avonddienst, Hosea 14 : 6a

Predikant: Ds. A. Verschuure

Tekst: Hosea 14 : 6a ~ thema: De dauw des hemels
1.) De weg, waarin die dauw ontvangen wordt
2.) De tijd, wanneer de dauw ontvangen wordt
3.) De wijze, waarop de dauw ontvangen wordt

Zingen : Psalm 147:6
Lezen : Hosea 14
Zingen : Psalm 143 : 2, 6 en 8
Zingen : Psalm 84 : 3
Zingen : Psalm 105 : 24