september 2016

25 sept. 2016 morgendienst, Jeremia 8:7

Leesdienst Ds. C. Hegeman ~ oud. J. Janse

Tekst: Jeremia 8:7
Thema: Het onderwijs des hemels: door de vogels beschaamd
1.) De trekvogels weten waarheen ze gaan
2.) Wij mensen kennen het land van onze afkomst niet

Zingen: Psalm 84 : 1,2
Lezen: Jeremia 8 : 1 t/m 17
Zingen: Psalm 104 : 6, 9
Zingen: Psalm 74 : 18,20
Zingen: Psalm 126 : 3

25 sept. 2016 avonddienst, Job 5: 16 t/m 18

Leesdienst Ds. J. Mijnders ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Job 5: 16 t/m 18
Thema: Elifaz’ vermaning aan Job
1.) Tot moedgeving aan de armen
2.) Tot nut van de beproefden
3.) Tot heling van de verwonden

Zingen: Psalm 38 : 1
Lezen: Job 5 : 1 t/m 19
Zingen: Psalm 6 : 1 en 4
Zingen: Psalm 103 : 2
Zingen: Psalm 118 : 3

21 sept. 2016 Bijbellezing, Jozua 2 : 1 – 11

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 2 : 1 – 11
Thema: De verspieders van Jozua in Jericho
1.) De opdracht die ze hebben
2.) De vrouw bij wie ze verblijven
3.) ‘t Getuigenis dat ze horen

Zingen : Psalm 16 : 1
Lezen : Jozua 2 : 1 – 11
Zingen : Psalm 86 : 4, 5
Zingen : Psalm 89 : 4
Zingen : Psalm 68 : 1

18 sept. 2016 morgendienst, Richteren 14 : 1 – 4

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 14 : 1 – 4
Thema: Simson naar Timnath
1.) De begeerte van zijn hart
2.) De bezwaren van zijn ouders
3.) De raad des HEEREN

Zingen : Psalm 136 : 1, 23
Lezen : Richteren 14 : 1 – 9
Zingen : Psalm 77 : 5, 6
Zingen : Psalm 33 : 5
Zingen : Psalm 131 : 4

18 sept. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 37

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 37
Thema: Het rechte eedzweren
1.) Is nodig vanwege de zonde
2.) Wordt gedaan omwille van de waarheid
3.) Moet geschieden naar Gods Woord

Zingen : Psalm 9 : 2, 10
Lezen : Jeremia 3 : 12 – 4 : 4
Zingen : Psalm 89 : 3, 15
Zingen : Psalm 15 : 1, 4
Zingen : Psalm 52 : 7

11 sept. 2016 morgendienst, Richteren 13 : 24 – 25

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 13 : 24 – 25
Thema: Simson, het zonnekind
1.) Geboren naar Gods belofte
2.) Gezegend door Gods genade
3.) Gedreven door Gods Geest

Zingen : Psalm 61 : 1
Lezen : Jesaja 54
Zingen : Psalm 68 : 3, 5
Zingen : Psalm 22 : 5
Zingen : Psalm 116 : 1

11 sept. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 36

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 36
Thema: Het derde gebod
1.) Verklaard naar de Schrift
2.) Betracht door de liefde
3.) Gehandhaafd naar ‘t recht

Zingen : Psalm 95 : 4
Lezen : Romeinen 2
Zingen : Psalm 34 : 2, 8
Zingen : Tien Geb. : 1, 4
Zingen : Avondzang : 1, 7

04 sept. 2016 morgendienst, Richteren 13 : 15 – 23

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 13 : 15 – 23
Thema: ’t Offer van Manóach
1.) ’t Gesprek met de engel
2.) De bereiding van ’t offer
3.) ’t Onderwijs van zijn vrouw

Zingen : Psalm 99 : 5
Lezen : Richteren 13 : 8 – 25
Zingen : Psalm 40 : 2, 3
Zingen : Psalm 47 : 3
Zingen : Psalm 134 : 1, 2

04 sept. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 35

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 35
Thema: Het tweede gebod
1.) Het gebod in het Woord
2.) De dienst naar het Woord
3.) Het onderwijs uit het Woord

Zingen : Psalm 75 : 4
Lezen : 1 Kon. 12 : 25 – 13 : 10
Zingen : Psalm 135 : 9, 10, 12
Zingen : Psalm 119 : 8
Zingen : Tien Geb. : 1, 3