oktober 2016

30 okt 2016 morgendienst, Richteren 14 : 10 – 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 14 : 10 – 20
Thema: De bruiloft van Simson
1.) Het raadsel voor zijn metgezellen
2.) Het verraad van zijn vrouw
3.) Het antwoord van hemzelf

Zingen : Psalm 49 : 1
Lezen : Richteren 14 : 10 – 20
Zingen : Psalm 35 : 8, 11
Zingen : Psalm 1 : 1
Zingen : Psalm 133 : 3

30 okt. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 39

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 39
Thema: Eer uw vader en uw moeder
1.) De waardigheid van de ouders
2.) De plicht van de kinderen
3.) De belofte van God

Zingen : Psalm 34 : 6
Lezen : Lukas 2 : 41 – 52
Zingen : Psalm 128 : 2, 3
Zingen : Psalm 6 : 2, 9
Zingen : Tien Geb. : 6, 9

23 okt. 2016 morgendienst, Zacharia 3

Leesdienst Ds. G. van Reenen ~ oud. J. van Koeverine

Zingen : Psalm 123 : 1
Lezen : Zacharia 3
Zingen : Psalm 79 : 1 en 6
Zingen : Psalm 138 : 3
Zingen : Psalm 3 : 2

Tekst: Zacharia 3 : 9

23 okt. 2016 avonddienst, Handelingen 16

Leesdienst Ds. M. Heerschap ~ oud. J. van den Hardenberg

Zingen : Psalm 145 : 2
Lezen : Handelingen 16
Zingen : Psalm 89 : 6 en 7
Zingen : Psalm 118 : 7
Zingen : Psalm 99 : 8

19 okt. 2016 Bijbellezing, Jozua 2 : 12 – 24

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 2 : 12 – 24
Thema: Hoe de verspieders van Jozua bij Rachab vertrekken
1.) Het verzoek van Rachab
2.) De toezegging van de verspieders
3.) De bemoediging voor Jozua

Zingen : Psalm 119 : 10
Lezen : Jozua 2 : 12 – 24
Zingen : Psalm 51 : 1, 2
Zingen : Psalm 119 : 25
Zingen : Psalm 138 : 4

16 okt. 2016 morgendienst, Richteren 14 : 5 – 9

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 14 : 5 – 9
Thema: Simson met z’n ouders naar Timnath
1.) De leeuw die hij ontmoet
2.) Het aanzoek dat hij doet
3.) De honing die hij vindt

Zingen : Psalm 91 : 6
Lezen : Richteren 14 : 1 – 9
Zingen : Psalm 22 : 7, 11
Zingen : Psalm 34 : 5
Zingen : Psalm 64 : 10

16 okt. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 26-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 26 – II
Thema: De twee weldaden die de Heilige Doop verzegelt
1.) De rechtvaardigmaking
2.) De heiligmaking

Zingen : Psalm 87 : 1
Lezen : Hebreeën 12 : 18 – 29
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 8 : 1, 2, 4
Zingen : Psalm 51 : 5

09 okt. 2016 morgendienst, Matthéüs 5 : 6 H.A.

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 5 : 6
Thema: De zaligspreking van hongerenden en dorstenden
1.) De eigenschap die wordt genoemd (vorige week behandeld)
2.) De toezegging die wordt gedaan

Zingen : Psalm 31 : 12, 15
Lezen : Matthéüs 26 : 17 – 30
Zingen : Psalm 42 : 1, 3
Zingen : Psalm 107 : 5
Zingen : Psalm 35 : 1
Zingen : Psalm 65 : 2, 3
Zingen : Psalm 34 : 11

09 okt. 2016 avonddienst, Psalm 17 : 15

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 17 : 15
Thema: Het blij vooruitzicht van David
1.) Wat hij zal aanschouwen
2.) Waarmee hij wordt verzadigd
3.) Wanneer dat wordt vervuld

Zingen : Psalm 113 : 4
Lezen : Psalm 17
Zingen : Psalm 17 : 4, 7, 8
Zingen : Psalm 116 : 1, 4
Zingen : Psalm 73 : 12

02 okt. 2016 morgendienst, Matthéüs 5 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 5 : 6
Thema: De zaligspreking van hongerenden en dorstenden
1.) De eigenschap die wordt genoemd
2.) De toezegging die wordt gedaan

Zingen : Psalm 6 : 2, 4
Lezen : Matthéüs 5 : 1 – 20
Zingen : Psalm 63 : 1, 2
Zingen : Psalm 107 : 3
Zingen : Psalm 2 : 7

02 okt. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 38

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 38
Thema: De dag die de HEERE gemaakt heeft
1.) De oude sabbat
2.) De nieuwe sabbat
3.) De eeuwige sabbat

Zingen : Psalm 92 : 1
Lezen : Psalm 118
Zingen : Psalm 118 : 7, 12
Zingen : Psalm 81 : 1, 3
Zingen : Tien Geb. : 5, 9