november 2016

27 nov. 2016 morgendienst, Jesaja 40 : 3 – 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Jesaja 40 : 3 – 6 ~ De wegbereider des Heeren
1.) De plaats waar hij predikt
2.) De boodschap die hij brengt
3.) De Koning die hem volgt

Zingen : Psalm 79 : 6
Lezen : Jesaja 40 : 1 – 11
Zingen : Psalm 102 : 1, 7
Zingen : Psalm 126 : 1
Zingen : Psalm 101 : 2

27 nov. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 26 – III (DOOPDIENST)

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 26 – III ~ Bijbelse grond voor
de betekende zaak van de Doop
1.) In de inzetting daarvan
2.) In de beloften daarbij

Zingen : Psalm 93 : 1
Lezen : Handelingen 22 : 1 – 16
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 25 : 4, 5
Zingen : Psalm 103 : 2

20 nov. 2016 morgendienst, Jesaja 41 : 17

Leesdienst Oefenaar Wulfert Floor ~ oud. D. van Asselt

Jesaja 41 : 17
Thema : Dorst naar water
1.) De beschrijving van deze personen
2.) De toestand waarin zij verkeren
3.) De toezegging die God aan hen doet

20 nov. 2016 avonddienst, Openbaring 22: 5a

Leesdienst Ds. G. Zwerus ~ oud. J. Janse

Openbaring 22: 5a
Thema : Aldaar geen nacht
1.) Aldaar geen nacht van onkunde en dwaling
2.) Aldaar geen nacht van zonde en onreinheid
3.) Aldaar geen nacht van rampspoed en lijden
4.) Aldaar geen nacht van dood en graf

16 nov. 2016 Bijbellezing, Jozua 3

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 3
Thema: De doortocht door de Jordaan
1.) Onder leiding van Jozua
2.) Met zicht op de ark
3.) Tot verwondering van ’t hele volk

Zingen : Psalm 42 : 4
Lezen : Jozua 3
Zingen : Psalm 114 :2, 3, 4
Zingen : Psalm 93 : 2, 3
Zingen : Psalm 73 : 12

13 nov. 2016 morgendienst, Richteren 15 : 8b – 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Richteren 15 : 8b – 20
Thema: Simson op de hoogte van Lechi
1.) Een gebonden richter
2.) Een eenzame strijder
3.) Een ootmoedige bidder

Zingen : Psalm 101 : 1
Lezen : Richteren 15 : 7 – 20
Zingen : Psalm 18 : 12, 14
Zingen : Psalm 19 : 7
Zingen : Psalm 116 : 5, 9

13 nov. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 41

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 41 ~ Het zevende gebod
1.) Een door God gegeven inzetting
2.) Een door God vervloekte zonde
3.) Een door God gebouwde tempel

Zingen : Psalm 17 : 3
Lezen : Matthéüs 19 : 1 – 15
Zingen : Psalm 19 : 4, 6
Zingen : Psalm 119 : 78
Zingen : Tien Geb. : 7, 9

06 nov. 2016 morgendienst, Richteren 15 : 1 – 8a

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 15 : 1 – 8a
Thema: Simson en de driehonderd vossen die hij vangt
1.) De aanleiding daartoe
2.) Zijn bedoeling daarmee
3.) Het gevolg daarvan

Zingen : Psalm 136 : 24, 25
Lezen : Richteren 15 : 1 – 8
Zingen : Psalm 18 : 6, 8
Zingen : Psalm 118 : 6
Zingen : Psalm 20 : 5

06 nov. 2016 avonddienst, H.C. Zondag 40

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 40
Thema: Het zesde gebod
1.) De zonde die verboden wordt
2.) De wortel die blootgelegd wordt
3.) De liefde die geboden wordt

Zingen : Tien Geb. : 1, 7
Lezen : Matthéüs 5 : 17 – 26 en 43 – 48
Zingen : Psalm 52 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 133 : 1
Zingen : Psalm 89 : 7

02 nov. 2016 morgendienst, Genesis 33 : 1 – 15 -DANKDAG

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 33 : 1 – 15
Thema: Jakob met Ezau verzoend
1.) Een broederlijke ontmoeting
2.) Een groot onderscheid
3.) Een vreedzaam afscheid

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Genesis 33
Zingen : Psalm 34 : 2, 4
Zingen : Psalm 37 : 3
Zingen : Psalm 46 : 6

02 nov. 2016 avonddienst, Openbaring 14 : 14 – 20 – DANKDAG

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 14 : 14 – 20
Thema: De oogst van de wereld
1.) De Persoon Die op de wolk zit
2.) De aarde die gemaaid wordt
3.) De druiven die afgesneden worden

Zingen : Psalm 98 : 4
Lezen : Openbaring 14
Zingen : Psalm 73 : 10, 12
Zingen : Psalm 126 : 3
Zingen : Psalm 79 : 4