januari 2017

29 jan. 2017, morgendienst, Lukas 2: 40 en 41

Leesdienst Ds. Chr. van Dam ~ oud. S. Mulder

Ds. Chr. van Dam ~ oud. S. Mulder
Lukas 2: 40 en 41
Thema: Het Kind Jezus te Nazareth
1.) Hoe Hij te Nazareth kwam
2.) Hoe het Hem te Nazareth ging
3.) Hoe hoog te Nazareth het Pascha geacht werd

29 jan. 2017 avonddienst, 2 Samuël 12: 7a

Leesdienst Ds. C.A. van Dieren ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. C.A. van Dieren ~ oud. J.M. van Koeveringe
2 Samuël 12: 7a
Thema: De zonde aan David bekend gemaakt
1.) De prediking van de zonde
2.) De gruwel van de zonde
3.) De bezoeking van de zonde

25 jan. 2017 Bijbellezing, Jozua 5 : 1 – 12

Predikant: Ds. G. van Manen

Woensdag 25 januari 2017 ~ Bijbellezing ~ Ds. G. van Manen
Jozua 5: 1 t/m 12
Thema: Het verbond door de Heere vernieuwd te Gilgal
1.) De besnijdenis die ondergaan wordt
2.) De smaad die afgewenteld wordt
3.) Het Pascha dat gehouden wordt

22 jan. 2017 morgendienst, Johannes 4 : 16 – 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 4 : 16 – 18
Thema: Jezus en de Samaritaanse vrouw
1.) Een indringend verzoek
2.) Een halve waarheid
3.) Een ontdekte schuld

Zingen : Psalm 141 : 3
Lezen : Johannes 4 : 1 – 18
Zingen : Psalm 51 : 2, 3
Zingen : Psalm 32 : 2
Zingen : Psalm 86 : 9

22 jan. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 44-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 44 – II
Thema: ‘t Doel van de scherpe prediking van de Tien Geboden
1.) Een grondiger kennen van onszelf
2.) Een begeriger zoeken van Christus
3.) Een aanhoudend bidden tot God

Zingen : Psalm 38 : 21, 22
Lezen : Filippenzen 3
Zingen : Psalm 86 : 3, 6
Zingen : Psalm 115 : 7
Zingen : Tien Geb. : 1, 9

15 jan. 2017 morgendienst, Johannes 4 : 10 – 15

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 4 : 10 – 15
Thema: Jezus en de Samaritaanse vrouw
1.) Een verborgen Bron
2.) Een terugkerende dorst
3.) Een eeuwig springende fontein

Zingen : Psalm 116 : 4
Lezen : Johannes 7 : 25 – 43
Zingen : Psalm 36 : 1, 3
Zingen : Psalm 19 : 5
Zingen : Psalm 66 : 10

15 jan. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 44-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 44 – I
Thema: Wat het tiende gebod vraagt
1.) Niet de minste begeerte tegen enig gebod
2.) Afkeer van alle zonden
3.) Lust tot alle gerechtigheid

Zingen : Psalm 21 : 13
Lezen : Deut. 5
Zingen : Psalm 19 : 6, 7
Zingen : Tien Geb. : 8, 9
Zingen : Psalm 51 : 9

08 jan. 2017 morgendienst, Johannes 4 : 1 – 9

Predikant: Ds. G. van Manen

Johannes 4 : 1 – 9 ~ thema: Jezus en de Samaritaanse vrouw
1.) Waar Jezus haar ontmoet
2.) Wat Hij haar vraagt
3.) Welk antwoordt zij geeft

Zingen : Psalm 111 : 2
Lezen : Johannes 4 : 1 – 15
Zingen : Psalm 92 : 1, 3
Zingen : Psalm 33 : 5
Zingen : Psalm 106 : 3
Zingen : Psalm 75 : 2

08 jan. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 27 – I ~ Doopdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 27 – I ~ De Heilige Doop
1.) Niet overschatten
2.) Niet onderschatten

Zingen : Psalm 38 : 4, 6
Lezen : Johannes 1 : 19 – 34
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 51 : 1, 4
Zingen : Psalm 81 : 11, 12

01 jan. 2017 morgendienst, Efeze 5 : 15 – 16

Predikant: Ds. G. van Manen

Efeze 5 : 15 – 16 ~ Koop de tijd uit door…
1.) de tijd te onderkennen
2.) de gelegenheid te benutten
3.) voorzichtig te wandelen

Zingen : Psalm 121 : 1
Lezen : Efeze 5 : 1 – 21
Zingen : Psalm 32 : 4, 5
Zingen : Psalm 95 : 4
Zingen : Psalm 122 : 3
Slotzang op te geven door oud. Janse – Psalm 69:14

01 jan. 2017 avonddienst, Johannes 1 : 6 – 7

Predikant: Ds. G. van Manen

Johannes 1 : 6 – 7 ~ Een getuige van ‘t Licht
1.) Wie hem zond
2.) Van Wie hij getuigde
3.) Waartoe dat diende

Zingen : Psalm 43 : 3
Lezen : Johannes 1 : 1 – 18
Zingen : Psalm 45 : 1, 2
Zingen : Psalm 97 : 7
Zingen : Psalm 84 : 6