februari 2017

26 febr. 2017, morgendienst, Mattheüs 26: 6 t/m 9

Leesdienst Ds. D. Bruinings ~ oud. J. Janse

Tekst: Mattheüs 26: 6 t/m 9 ~ De zalving van de Heiland door Maria
1.) Hoe Jezus te Bethanië is gezalfd
2.) Hoe dit van Zijn discipelen werd opgenomen

Zingen : Psalm 147: 1
Lezen : Matthéüs 26: 1 t/m 16
Zingen : Psalm 69: 6 en 13
Zingen : Psalm 22: 12
Zingen : Psalm 45:1

26 febr. 2017 avonddienst, Psalm 42: 12

Leesdienst Ds. J. Fraanje ~ oud. D. van Asselt

Tekst: Psalm 42: 12 ~ Het recept of geneesmiddel in overwinning der zielestrijd
1.) Een godverheerlijkend feit
2.) De gunst van God
3.) De gemeenschap met God

22 jan. 2017 Bijbellezing, Jozua 5 : 13 – 15

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 5 : 13 – 15
Thema: De Vorst van het heir des HEEREN
1.) Hoe Hij aan Jozua verschijnt
2.) Zich aan hem bekend maakt
3.) Door hem wordt aangebeden
4.) Door hem wordt geëerbiedigd

Zingen : Psalm 2 : 4
Lezen : Jozua 5
Zingen : Psalm 89 : 3, 4
Zingen : Psalm 72 : 6
Zingen : Psalm 99 : 8

19 febr. 2017 morgendienst, Johannes 4 : 31 – 38

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 4 : 31 – 38
Thema: Christus’ onderwijs aan Zijn discipelen
1.) De spijs die Hij heeft
2.) De vrucht die Hij ziet
3.) De arbeiders die Hij uitzendt

Zingen : Psalm 103 : 8
Lezen : Lukas 10 : 1 – 24
Zingen : Psalm 72 : 8, 9
Zingen : Psalm 126 : 3
Zingen : Psalm 140 : 13

19 febr. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 45-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 45 – l (vr. en antw. 116, 118, 119)
Thema: Het gebed dat God vraagt
1.) Is het voornaamste stuk der dankbaarheid
2.) Is hartelijk zuchten om Zijn genade
3.) Is om alle nooddruft naar Christus’ voorbeeld

Zingen : Psalm 141 : 1, 2
Lezen : Jakobus 5
Zingen : Psalm 65 : 1, 6
Zingen : Psalm 84 : 4
Zingen : Psalm 145 : 6

12 febr. 2017 morgendienst, Johannes 4 : 25 – 26 H.A.

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 4 : 25 – 26
Thema: Jezus en de Samaritaanse vrouw
1.) De wetenschap uit de Schrift
2.) De openbaring van Christus

Zingen : Psalm 81 : 11
Lezen : Johannes 10 : 1 – 18
Zingen : Psalm 65 : 2, 3
Zingen : Psalm 118 : 7
Zingen : Psalm 35 : 1
Zingen : Psalm 132 : 9, 10
Zingen : Psalm 132 : 11

12 febr. 2017 avonddienst, Johannes 4 : 28 – 30 / 39 – 42 nabetrachting

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 4 : 28 – 30 / 39 – 42
Thema: Christus en de Samaritanen
1.) Het getuigen van Christus
2.) Het komen tot Christus
3.) Het geloven in Christus

Zingen : Psalm 146 : 1
Lezen : Johannes 4 : 19 – 42
Zingen : Psalm 45 : 1, 2
Zingen : Psalm 130 : 1
Zingen : Psalm 56 : 5

05 febr. 2017 morgendienst, Johannes 4 : 19 – 24

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 4 : 19 – 24
Thema: Jezus en de Samaritaanse vrouw
1.) Een verlegen vraag
2.) Een ontdekkend antwoord
3.) Een onderwijzende les

Zingen : Psalm 139 : 1
Lezen : Johannes 4 : 1 – 26
Zingen : Psalm 44 : 11, 13, 14
Zingen : Psalm 25 : 4
Zingen : Psalm 79 : 7

05 febr. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 27 – II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 27 – II
Thema: De kinderdoop
1.) Gods verbond
2.) Gods belofte
3.) Gods bevel

Zingen : Psalm 89 : 2
Lezen : Genesis 21 : 1 – 21
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 74 : 2, 12, 19
Zingen : Psalm 2 : 7