april 2017

30 apr. 2017 morgendienst, Kol. 1 : 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Kol. 1 : 18
Thema: De Eerstgeborene uit de doden
Hij is :
1.) Het Hoofd
2.) Het Begin
3.) De Eerste

Zingen : Psalm 102 : 16
Lezen : Kolossenzen 1 : 9 – einde
Zingen : Psalm 21 : 3, 4, 5
Zingen : Psalm 72 : 10
Zingen : Psalm 89 : 8

30 apr. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 49

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 49
Thema: De derde bede
1.) Het offer dat wij brengen moeten
2.) De wil die wij gehoorzamen moeten
3.) Het voorbeeld dat wij volgen moeten

Zingen : Psalm 4 : 2
Lezen : Titus 2
Zingen : Psalm 103 : 10, 11
Zingen : Psalm 119 : 17
Zingen : Gebed des H.: 4

23 apr. 2017, morgendienst, Lukas 24: 29a

Leesdienst Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Lukas 24 : 29a
Thema: Een wonderlijk samenzijn
1.) De dolenden terechtgebracht
2.) De maaltijd gezegend
3.) Het getuigenis gehoord

23 apr. 2017 avonddienst, Markus 10: 17 t/m 22

Leesdienst Ds. J. Karels ~ oud. S. Mulder

Ds. J. Karels ~ oud. S. Mulder
Tekst: Markus 10 : 17 – 22
Thema: Eén ding ontbreekt u
We zien dat de rijke jongeling
1.) niet ver is van het koninkrijk Gods
2.) slechts één ding mist
3.) ten gevolge van het missen van dit ‘ene ding’ niet kon ingaan in het koninkrijk Gods

17 apr. 2017 morgendienst – tweede paasdag, Handelingen 2 : 24 – 32

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 24 – 32
Thema: Christus is opgewekt
1.) Door Gods kracht
2.) Naar Davids profetie
3.) Volgens Petrus’ getuigenis

Zingen : Psalm 118 : 11
Lezen : Handelingen 2 : 22 – 36
Zingen : Psalm 16 : 5, 6
Zingen : Psalm 89 : 9
Zingen : Psalm 105 : 24

16 apr. 2017 morgendienst – eerste paasdag, Johannes 20 : 11 – 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 20 : 11
Thema: De verschijning van de opgestane Jezus aan Maria Magdalena
1.) Missende liefde
2.) Opzoekende liefde
3.) Vervulde liefde

Zingen : Psalm 98 : 1
Lezen : Johannes 20 : 1 – 18
Zingen : 1e ber. Twaalf art.: 1
Zingen : Psalm 118 : 13
Zingen : Psalm 9 : 1, 11

16 apr. 2017 avonddienst – eerste paasdag, Johannes 16 : 22

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 16 : 22
Thema: Troostvol onderwijs van Jezus
1.) De droefheid om Zijn sterven
2.) De openbaring na Zijn opstanding
3.) De blijdschap door Zijn leven

Zingen : Psalm 42 : 6
Lezen : Johannes 16 : 16 – 33
Zingen : Psalm 102 : 1, 7
Zingen : Psalm 69 : 13
Zingen : Psalm 30 : 8

14 apr. 2017 avonddienst – Goede Vrijdag, Romeinen 5 : 8

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Romeinen 5 : 8
Thema: De liefde Gods bevestigd in ’t sterven van Christus
1.) Borgtochtelijke liefde
2.) Eenzijdige liefde
3.) Bevestigde liefde

Zingen : Psalm 89 : 19
Lezen : Romeinen 5
Zingen : Psalm 22 : 7, 8
Zingen : Psalm 69 : 9
Zingen : Psalm 36 : 2

09 apr. 2017 morgendienst, Johannes 19 : 5b en 14b

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 19 : 5b en 14b
Thema: Tweeërlei getuigenis van Pilatus
1.) Zie, de Mens
2.) Zie, uw Koning
Zingen : Psalm 69 : 4
Lezen : Johannes 19 : 1 – 16
Zingen : Psalm 22 : 1, 4
Zingen : Psalm 45 : 1
Zingen : Psalm 22 : 16

09 apr. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 48

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 48
Thema: De tweede bede
1.) Regeer ons door Uw Geest en Woord
2.) Uw Koninkrijk kome toch, o Heer’
3.) Werp den troon des satans neer
4.) Totdat G’ Uw Rijk volmaken zult
Zingen : Gebed des H.: 3
Lezen : Daniël 4 : 19 – 37
Zingen : Psalm 72 : 1, 8, 11
Zingen : Psalm 74 : 12, 18
Zingen : Psalm 42 : 7

02 apr. 2017 morgendienst, Johannes 18 : 28 – 32

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 18 : 28 – 32
Thema: Jezus als Borg
1.) Geleid in ’t rechthuis
2.) Beschuldigd als een kwaaddoener
3.) Overgeleverd aan Pilatus

Zingen : Psalm 40 : 3
Lezen : Johannes 18 : 12 – 40
Zingen : Psalm 32 : 1, 3
Zingen : Psalm 69 : 5
Zingen : Psalm 51 : 7

02 apr. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 47 ~ Doopdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 47
Thema: De eerste bede
1.) Haar dringende noodzaak
2.) Haar rijke betekenis
3.) Haar diepe ernst

Zingen : Psalm 6 : 1
Lezen : Psalm 8
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 22 : 2, 5
Zingen : Gebed des H.: 2