mei 2017

28 mei 2017 morgendienst, Handelingen 1: 10 en 11

Leesdienst Ds. W.C. Lamain ~ oud. D. van Asselt

Tekst: Handelingen 1: 10 en 11
Thema: De achterblijvende discipelen op de Olijfberg door de gezanten van de verhoogde Koning
1.) bezocht
2.) aangesproken
3.) vermaand
4.) vertroost

28 mei 2017 avonddienst, Hebreeën 10: 31

Leesdienst Oefenaar Wulfert Floor ~ Oud. J. Janse

Oefenaar Wulfert Floor ~ oud. J. Janse
Tekst: Hebreeën 10: 31
Thema: De eeuwige rampzaligheid dergenen die onbekeerd sterven
1.) Waarom God hier de levende God genoemd wordt
2.) Wat het zegt in Zijn handen te vallen
3.) Het vreselijke daarvan in de naderende eeuwigheid

25 mei 2017 Hemelvaartsdag, Psalm 110 : 1 – 3

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 110 : 1 – 3
Thema: Christus door Zijn Vader gekroond
1.) Zijn heerlijke troon
2.) Zijn sterke scepter
3.) Zijn gewillig volk

Zingen : Psalm 47 : 3
Lezen : Handelingen 1 : 1 – 14
Zingen : Psalm 110 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 8 : 5, 6
Zingen : Psalm 68 : 9

21 mei 2017 morgendienst, Johannes 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 20 : 17
Thema: Onderwijs van Jezus na Zijn opstanding
1.) De les voor Maria
2.) Zijn heengaan tot de Vader
3.) De boodschap voor Zijn broeders

Zingen : Psalm 141 : 1 en 9
Lezen : Johannes 20 : 11 – 31
Zingen : Psalm 24 : 3, 4 en 5
Zingen : Psalm 22 : 11
Zingen : Psalm 73 : 12

21 mei 2017 avonddienst, H.C. Zondag 52

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 52
Thema: Het slot van ‘t gebed
1.) De geestelijke strijd
2.) De Goddelijke almacht
3.) De zekere verhoring

Zingen : Psalm 3 : 2
Lezen : Galaten 5
Zingen : Gebed des H.: 7, 8 en 9
Zingen : Psalm 28 : 5
Zingen : Psalm 106 : 26

14 mei 2017 morgendienst, Johannes 16 : 23 – 24

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 16 : 23 – 24
Thema: Gebedsonderwijs van Jezus
1.) De noodzaak daartoe
2.) De inhoud daarvan
3.) De belofte daarin

Zingen : Psalm 136 : 3, 26
Lezen : Johannes 16 : 16 – 33
Zingen : Psalm 62 : 1, 4, 5
Zingen : Psalm 147 : 6
Zingen : Psalm 25 : 4

14 mei 2017 avonddienst, H.C. Zondag 51

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Zondag 51
Thema: Een gebed om vergeving van schuld
1.) Een smartelijke doorleving
2.) Een krachtige pleitgrond
3.) Een hartelijk voornemen

Zingen : Psalm 64 : 1
Lezen : Daniël 9
Zingen : Psalm 51 : 3, 4
Zingen : Psalm 130 : 2
Zingen : Gebed des H.: 6

07 mei 2017 morgendienst, 2 Koningen 13 : 21

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Koningen 13 : 21
Thema: ’t Graf van Elisa
1.) De rouwstoet bij dat graf
2.) Het wonder in dat graf
3.) De prediking vanuit dat graf

Zingen : Psalm 134 : 1, 3
Lezen : 2 Koningen 13 : 10 – 25
Zingen : Psalm 145 : 2, 4
Zingen : Psalm 84 : 1
Zingen : Psalm 73 : 13

07 mei 2017 avonddienst, H.C. Zondag 50

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 50
Thema: De vierde bede
is een bede om :
1.) Brood door de arbeid
2.) Zegen op de arbeid
3.) Vertrouwen bij de arbeid

Zingen : Gebed des H.: 5
Lezen : Psalm 37
Zingen : Psalm 147 : 5, 7
Zingen : Psalm 144 : 6
Zingen : Psalm 25 : 6

03 mei 2017 Bijbellezing, Jozua 6 : 22 – 25

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 6 : 22 – 25
Thema: De zorg van Jozua voor Rachab de hoer
1.) Uit Jericho gered
2.) Buiten ’t leger gesteld
3.) In Israël ingelijfd

Zingen : Psalm 25 : 3
Lezen : Jozua 6 : 15 – einde
Zingen : Psalm 66 : 4, 5
Zingen : Psalm 51 : 5
Zingen : Psalm 87 : 3, 4