juni 2017

25 juni 2017, morgendienst, Hooglied 5: 16m

Leesdienst Ds. F.J. Dieleman ~ oud. A.L. Kardol

Ds. F.J. Dieleman ~ oud. A.L. Kardol
Hooglied 5: 16m
Thema: Een begeerlijke schoonheid
1.) Op Wie die schoonheid ziet
2.) Door wie die schoonheid erkend wordt
3.) Waarin die schoonheid bestaat

25 juni 2017 avonddienst, Leviticus 26: 41 en 42

Leesdienst Ds. M. Heerschap ~ oud. J. van den Hardenberg

Ds. M. Heerschap ~ oud. J. van den Hardenberg
Leviticus 26: 41 en 42
Thema: Een vermaning tot erkenning van de wegen Gods
1.) De wegen welke worden bewandeld
2.) De wegen des Heeren en het doel
3.) Die wegen en de vrucht
4.) Die wegen en de verheerlijking van Gods trouw

21 juni 2017 Bijbellezing, Jozua 7 : 9b

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 7 : 9b
Thema: Jozua’s smeekgebed
1.) De aanleiding daartoe
2.) De pleitgrond daarin
3.) ’t Antwoord daarop

Zingen : Psalm 105 : 3
Lezen : Jozua 7 : 1 – 15
Zingen : Psalm 54 : 1, 3
Zingen : Psalm 119 : 63
Zingen : Psalm 79 : 4

18 juni 2017 morgendienst, Spreuken 9 : 5 H.A.

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Spreuken 9 : 5 ~ De maaltijd van de Opperste Wijsheid
1.) Brood en wijn
2.) Komen, eten en drinken

Zingen : Psalm 141 : 1
Lezen : Johannes 6 : 35 – 59
Zingen : Psalm 63 : 1, 2
Zingen : Psalm 63 : 3
Zingen : Psalm 35 : 1
Zingen : Psalm 65 : 1, 3
Zingen : Avondzang : 7

18 juni 2017 avonddienst, Openbaring 19 : 9a, nabetrachting

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 19 : 9a
Thema: Het avondmaal van de bruiloft des Lams
1.) De Bruidegom van dit avondmaal
2.) De geroepenen tot dit avondmaal
3.) De zaligheid aan dit avondmaal

Zingen : Psalm 145 : 4
Lezen : Openb. 19
Zingen : Psalm 68 : 2, 17
Zingen : Psalm 45 : 7
Zingen : Psalm 16 : 6

11 juni 2017 morgendienst, Spreuken 9 : 3 – 4

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Spreuken 9 : 3 – 4
Thema: De nodiging van de Opperste Wijsheid
1.) Hoe zij nodigt
2.) Wie zij nodigt
3.) Waartoe zij nodigt

Zingen : Morgenzang : 3, 5
Lezen : Spreuken 9
Zingen : Psalm 40 : 5, 8
Zingen : Psalm 136 : 3, 4
Zingen : Psalm 147 : 2

11 juni 2017 avonddienst, Lukas 11 : 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 11 : 13
Thema: Het gebed
1.) Waartoe Jezus opwekt
2.) Dat de Vader verhoort
3.) Waarop de Heilige Geest gegeven wordt

Zingen : Psalm 5 : 1
Lezen : Lukas 11 : 1 – 13
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 103 : 7, 9
Zingen : Psalm 73 : 14

05 juni 2017 morgendienst 2e pinksterdag, Psalm 87 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 87 : 6
Thema: De lidmaten van Sion
1.) Door de HEERE geteld
2.) In Sion ingelijfd

Zingen : Psalm 118 : 12
Lezen : Psalm 87
Zingen : Psalm 87 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 132 : 9
Zingen : Psalm 87 : 4
Zingen : Psalm 119 : 53

04 juni 2017 morgendienst, 1e pinksterdag, Handelingen 2 : 16 – 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 16 – 18
Thema: De uitstorting van de Heilige Geest
1.) Naar Gods belofte
2.) Op alle vlees
3.) Met rijke vrucht

Zingen : Psalm 119 : 3
Lezen : Handelingen 2 : 1 – 21
Zingen : Psalm 45 : 3, 8
Zingen : Psalm 72 : 3
Zingen : Psalm 139 : 1

04 juni 2017 avonddienst,1e pinksterdag, Handelingen 2 : 19 – 21

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 19 – 21
Thema: Profetieën bij de uitstorting van de Heilige Geest
1.) Wonderlijke tekenen
2.) Een aangeroepen Naam
3.) Verkregen zaligheid

Zingen : Psalm 49 : 1
Lezen : Joël 2 : 12 – einde
Zingen : Psalm 72 : 3, 9
Zingen : Psalm 146 : 3
Zingen : Psalm 68 : 10