juli 2017

30 juli 2017 morgendienst, Matthéüs 13 : 24 – 30

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 13 : 24 – 30
Thema: De gelijkenis van de tarwe en ‘t onkruid
1.) Tweeërlei zaaien
2.) Gezamenlijke groei
3.) Tweeërlei bestemming

Zingen : Psalm 26 : 2
Lezen : Matthéüs 13 : 24 – 30 en 36 – 43
Zingen : Psalm 1 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 98 : 4
Zingen : Psalm 73 : 14

30 juli 2017 avonddienst, H.C. Zondag 1b – 2

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 1b – 2
Thema: Noodzakelijke kennis
1.) De weg tot de troost
2.) De eis van de wet
3.) De natuur van de mens

Zingen : Psalm 130 : 2
Lezen : Psalm 19
Zingen : Psalm 116 : 1, 2, 3, 4
Zingen : Psalm 38 : 6, 18
Zingen : Psalm 6 : 2, 4

23 juli 2017 morgendienst, Markus 4 : 26 – 29

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Markus 4 : 26 – 29
Thema: ’t Vanzelf uitspruitende zaad als beeld van Gods Koninkrijk
1.) ’t Zaaien
2.) De groei
3.) ‘t Maaien
Zingen : Psalm 67 : 3
Lezen : Markus 4 : 1 – 29
Zingen : Psalm 147 : 4, 5
Zingen : Psalm 65 : 7
Zingen : Psalm 107 : 19

23 juli 2017 avonddienst, H.C. Zondag I-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 1 – I
Thema: De enige troost van de Christen is :
1.) ’t Eigendom te zijn van Jezus Christus
2.) Kind te zijn van de hemelse Vader
3.) Leerling te zijn van de Heilige Geest
Zingen : Psalm 25 : 2
Lezen : Jesaja 51
Zingen : Psalm 73 : 12, 13
Zingen : Psalm 27 : 6
Zingen : Psalm 106 : 3

19 juli 2017 Bijbellezing, Jozua 7 : 16 – 26

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 7 : 16 – 26
Thema: Jozua in ’t dal van Achor
1.) Gods alwetendheid geopenbaard
2.) Gods recht gehandhaafd
3.) Gods toorn gestild

Zingen : Psalm 19 : 4
Lezen : Jozua 7 : 16 – 26
Zingen : Psalm 32 : 2, 3
Zingen : Psalm 119 : 69
Zingen : Psalm 85 : 1

16 juli 2017 morgendienst, Matthéüs 13 : 3b – 8

Predikant: Ds. G. van Manen

Matthéüs 13 : 3b – 8 ~ De gelijkenis van ‘t zaad

Hoe een deel van ’t zaad viel
1.) Bij de weg
2.) Op steenachtige plaatsen
3.) In de doornen
4.) In de goede aarde (‘s avonds)

Zingen : Psalm 40 : 5
Lezen : Matthéüs 13 : 1 – 23
Zingen : Psalm 49 : 1, 4
Zingen : Psalm 139 : 14
Zingen : Psalm 95 : 4

16 juli 2017 avonddienst, Matthéüs 13 : 3b – 8

Predikant: Ds. G. van Manen

Matthéüs 13 : 3b – 8 ~ De gelijkenis van ‘t zaad

Hoe een deel van ’t zaad viel
1.) Bij de weg
2.) Op steenachtige plaatsen
3.) In de doornen
4.) In de goede aarde

Zingen : Psalm 72 : 8
Lezen : Jesaja 55
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 119 : 65, 84
Zingen : Psalm 126 : 3

9 juli 2017, morgendienst, Johannes 5: 5 t/m 9

Leesdienst Ds. A. Bregman ~ oud. J. Janse

Zondag 9 juli 2017 ~ Leesdiensten
Ds. A. Bregman ~ oud. J. Janse
Johannes 5: 5 t/m 9
* De wachtende kranke te Bethesda
1. Een schijnbaar teleurstellend wachten
2. Een volkomen genezing, die de Heere Jezus de kranke schonk

9 juli 2017 avonddienst

Leesdienst Ds. G.H. Kersten ~ oud. D. van Asselt

Ds. G.H. Kersten ~ oud. D. van Asselt
* De Geest der aanneming tot kinderen in tegenstelling tot de geest der dienstbaarheid
1.) Die Geest leidt
2.) Die Geest doet roepen
3.) Die Geest getuigt

4 juli 2017 avonddienst, GBS
2 juli 2017, morgendienst, Romeinen 5: 3 t/m 5

Leesdienst Ds. Chr. van der Poel ~ oud. S. Mulder

Ds. Chr. van der Poel ~ oud. S. Mulder
Romeinen 5: 3 t/m 5
Thema : Het nut der verdrukking
De verdrukking werkt:
1.) Lijdzaamheid
2.) Bevinding
3.) Hoop
4.) Zij beschaamt niet door de liefde

02 juli 2017 avonddienst, Exodus 13: 21 en 22

Leesdienst Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe
Exodus 13: 21 en 22
Thema : Gods wonderlijke leiding van Zijn volk
1.) Een dagelijks geleide
2.) Een lichtend geleide
3.) Een onophoudelijk geleide