augustus 2017

27 aug. 2017 morgendienst, Johannes 10 : 9

Leesdienst Ds. M. Heerschap ~ oud. A.L. Kardol

Ds. M. Heerschap ~ oud. A.L. Kardol

Johannes 10 : 9
Thema : Christus als de Deur tot het Koninkrijk der genade
1. De toegang tot het Koninkrijk der genade
2. De ingang in het Koninkrijk der genade
3. De weldaden van het Koninkrijk der genade

27 augustus 2017 avonddienst Ruth 1 : 21a

Leesdienst Ds C. Hegeman oud. J. van den Hardenberg

Ds. C. Hegeman ~ oud. J. van den Hardenberg
Ruth 1: 21a
Thema : Een ware zielsontlediging
1. Een ware beproeving
2. Een ware ontlediging
3. Een ware vervulling

20 aug. 2017 morgendienst, 2 Koningen 5 : 10 t/m 14

Predikant: Ds. G. van Manen

2 Koningen 5: 10 t/m 14
Thema : Naäman de Syriër
1. Het middel tot zijn genezing
2. De vijandschap tegen ijn genezing
3. Het wonder van zijn genezing

20 aug. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 5

Predikant: Ds. G. van Manen

HC Zondag 5
Thema : Van des mensen verlossing
1. De straf die aanvaard wordt
2. De onmacht die beleden wordt
3. De weg die gewezen wordt

16 aug 2017 Bijbellezing, Jozua 8: 1 t/m 29

Predikant: Ds. G. van Manen

Jozua 8: 1 t/m 29
Thema : Ai, onder leiding van Jozua, ingenomen
1. Hoe Jozua wordt gesterkt
2. Hoe de stad wordt ingenomen
3. Hoe de inwoners worden gedood

13 aug 2017 morgendienst, 2 Koningen 5 : 5b – 9

Predikant: Ds. G. van Manen

2 Koningen 5 : 5b – 9
Thema: Naäman de Syriër
1.) Als een rijke melaatse
2.) Bij een radeloze koning
3.) Naar een getrouwe profeet

Zingen : Psalm 60 : 7
Lezen : 2 Koningen 3 : 1 – 14
Zingen : Psalm 91 : 3, 4
Zingen : Psalm 142 : 2, 3
Zingen : Psalm 130 : 3

13 aug. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 4

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 4
Thema: Gods recht gehandhaafd

Dat recht is gegrond op :
1.) Zijn volmaakte schepping
2.) Zijn Goddelijk Wezen
3.) Zijn allerhoogste majesteit

Zingen : Psalm 5 : 4, 5
Lezen : Romeinen 1 : 16 – 25
Zingen : Psalm 2 : 2, 3
Zingen : Psalm 90 : 7
Zingen : Psalm 142 : 4, 5

06 aug. 2017 morgendienst, 2 Koningen 5 : 1 – 5a

Predikant: Ds. G. van Manen

2 Koningen 5 : 1 – 5a
Thema: Naäman de Syriër
1.) De ziekte die hem treft
2.) De raad die hij krijgt
3.) ’t Overleg dat hij heeft

Zingen : Psalm 75 : 4
Lezen : 2 Koningen 5 : 1 – 14
Zingen : Psalm 38 : 1, 2, 3, 4, 5
Zingen : Psalm 27 : 6
Zingen : Psalm 146 : 2

06 aug. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 3

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 3
Thema: De verdorven natuur van de mens
1.) Gods heerlijke schepping
2.) Onze vreselijke val
3.) Een noodzakelijke herschepping

Zingen : Psalm 100 : 2
Lezen : Genesis 3 : 1 – 15
Zingen : Psalm 14 : 1, 2, 3, 4
Zingen : Psalm 106 : 4
Zingen : Psalm 8 : 4, 5