oktober 2017

29 oktober 2017 morgendienst, Jesaja 25 : 8

Leesdienst Kand. J. van Dijke ~ oud. D. van Asselt

Kand. Joh. van Dijke ~ oud. D. van Asselt
tekst: Jesaja 25 : 8 ~ thema: De zekere verlossing van Gods volk
1. Die verlossing is de overwinning van de dood
2. Die verlossing bevrijdt van alle droefheid
3. Die verlossing is gewis voor de ganse Kerk

29 oktober 2017 avonddienst, Genesis 49 : 1+2

Leesdienst Ds. P. Blok ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. P. Blok ~ oud. J.M. van Koeveringe
tekst: Genesis 49: 1 en 2 ~ thema: De zegen van een stervende Jakob
1. Zijn vreemdelingsplaats
2. Zijn vreemdelingsleven
3. Zijn vreemdelingsprofetie

22 okt. 2017 morgendienst, Richteren 16 : 4 – 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 16 : 4 – 20
Thema: Simson bij Delila

1.) Door Delila verraden
2.) Door de Filistijnen aangevallen
3.) Door de HEERE verlaten

Zingen : Psalm 136 : 1, 3
Lezen : Richteren 16 : 1 – 21
Zingen : Psalm 119 : 2, 19
Zingen : Psalm 18 : 8
Zingen : Psalm 68 : 3

22 okt. avonddienst, H.C. zondag 9

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 9
Thema: ‘t Geloof in God de Vader

1.) Het werk van Zijn handen
2.) De liefde van Zijn hart
3.) De zorg voor Zijn kinderen
4.) De eer van Zijn Naam

Zingen : Psalm 123 : 1
Lezen : Job 38
Zingen : Psalm 104 : 1, 3
Zingen : Psalm 55 : 13
Zingen : Psalm 146 : 4

15 okt. 2017 morgendienst, Richteren 16 : 1-3

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 16 : 1 – 3
Thema: Simson in Gaza
1.) Z’n diepe val
2.) Gods trouwe zorg
3.) Een veelzeggende daad

Zingen : Psalm 93 : 1
Lezen : Richteren 15 : 9 – 16 : 3
Zingen : Psalm 51 : 1, 6
Zingen : Psalm 142 : 5, 7
Zingen : Psalm 118 : 11

15 okt. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 8

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 8
Thema: De Drie-enige God
1.) Zijn werken
2.) Zijn wezen
3.) Zijn openbaring

Zingen : Psalm 87 : 1
Lezen : 1 Korinthe 2
Zingen : Psalm 33 : 3, 7
Zingen : Psalm 113 : 4
Zingen : Avondzang : 7

8 okt. 2017 morgendienst, Psalm 65 : 5 H.A.

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 65 : 5
Thema: De gemeenschap met God
4.) De verzadiging uit die gemeenschap

Zingen : Psalm 25 : 2
Lezen : Markus 14 : 12 – 26
Zingen : Psalm 23 : 2, 3
Zingen : Psalm 22 : 13
Zingen : Psalm 119 : 14
Zingen : Psalm 132 : 9, 10
Zingen : Psalm 17 : 8

08 okt. 2017 avonddienst, Psalm 65 : 10

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 65 : 10
Thema: De zegen van God
1.) ‘t Begerig gemaakte land
2.) De rijk makende regen
3.) ‘t Gereed gemaakte koren

Zingen : Psalm 66 : 6
Lezen : Psalm 66
Zingen : Psalm 65 : 6, 7
Zingen : Psalm 67 : 3
Zingen : Psalm 68 : 4

8 okt. 2017 morgendienst, Psalm 65 : 5 H.A.

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 65 : 5
Thema: De gemeenschap met God
4.) De verzadiging uit die gemeenschap

Zingen : Psalm 25 : 2
Lezen : Markus 14 : 12 – 26
Zingen : Psalm 23 : 2, 3
Zingen : Psalm 22 : 13
Zingen : Psalm 119 : 14
Zingen : Psalm 132 : 9, 10
Zingen : Psalm 17 : 8

08 okt. 2017 avonddienst, Psalm 65 : 10

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 65 : 10
Thema: De zegen van God
1.) ‘t Begerig gemaakte land
2.) De rijk makende regen
3.) ‘t Gereed gemaakte koren

Zingen : Psalm 66 : 6
Lezen : Psalm 66
Zingen : Psalm 65 : 6, 7
Zingen : Psalm 67 : 3
Zingen : Psalm 68 : 4

1 okt. 2017 morgendienst, Psalm 65 : 5

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 65 : 5
Thema: De gemeenschap met God
1.) De verkiezing tot die gemeenschap
2.) Het brengen in die gemeenschap
3.) De zaligheid van die gemeenschap
4.) De verzadiging uit die gemeenschap

Zingen : Psalm 42 : 1
Lezen : Psalm 65
Zingen : Psalm 65 : 1, 2
Zingen : Psalm 6 : 2, 9
Zingen : Psalm 84 : 2

01 okt. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 7-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 7 – II
Thema: Het ware geloof
1.) Het bijzondere daarvan
2.) De daden daarvan
3.) De hoofdsom daarvan

Zingen : Psalm 101 : 1, 3
Lezen : Efeze 2
Zingen : 1e ber. 12 Art.: 1
Zingen : Psalm 9 : 10, 18
Zingen : Psalm 99 : 2