november 2017

Opname (nog) niet beschikbaar

preek niet beschikbar

Ds. J. van Haaren ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Filippenzen 2: 10 en 11
Thema: Paulus’ oprechte zielsbegeerte
Hij begeert
1. Christus te kennen
2. De kracht van Christus’ opstanding te ervaren
3. De dood van Christus gelijkvormig te worden
4. Te komen tot de wederopstanding der doden

26 nov. 2017 avonddienst, Markus 1 : 13b

Leesdienst Ds. C. Wisse ~ oud. J. Janse

Ds. C. Wisse ~ oud. J. Janse
Tekst: Markus 1: 13b
Thema: De woestijn, heerlijker dan het Paradijs
1. Een vrucht van Borgtochtelijke gehoorzaamheid
2. Een teken van volmaakte heiligheid
3. Een profetie van volkomen verlossing

24 nov. 2017 huwelijksdiest

Predikant: Ds. G. van Manen

huwelijksdienst
Tekst: Psalm 84 : 6

22 nov. 2017 Bijbellezing, Jozua 9

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 9
Thema: De Gibeonieten bij Jozua

1.) Met bedrog gekomen
2.) In ‘t leven behouden
3.) Tot slavernij veroordeeld

Zingen : Psalm 15 : 4
Lezen : Jozua 9
Zingen : Psalm 119 : 15, 82
Zingen : Psalm 24 : 2
Zingen : Psalm 89 : 2

19 nov. 2017 morgendienst, Hebreeën 11 : 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hebreeën 11 : 13
Thema: De gelovigen uit ‘t OT

1.) Hun sterven in ‘t geloof
2.) Hun zien door ‘t geloof
3.) Hun belijdenis van ‘t geloof

Zingen : Psalm 27 : 7
Lezen : Hebreeën 11 : 1 – 16
Zingen : Psalm 16 : 3, 6
Zingen : Psalm 43 : 3, 4
Zingen : Lofzang v Z. : 5

19 nov. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 11

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 11

Thema: Jezus, de Persoonsnaam van de Middelaar

1.) ‘t Werk aan die Naam verbonden
2.) De betekenis van die Naam verloochend
3.) De zaligheid in die Naam gevonden

Zingen : Psalm 76 : 1
Lezen : Kolossenzen 2 : 1 – 15
Zingen : Psalm 118 : 10, 14
Zingen : Psalm 72 : 6
Zingen : Psalm 66 : 8

12 nov. 2017 morgendienst, Richteren 16 : 23-31

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 16 : 23 – 31
Thema: Het sterven van Simson

1.) Het feest voor Dagon
2.) Zijn gebed tot God
3.) De overwinning in zijn sterven

Zingen : Psalm 86 : 9
Lezen : Richteren 16 : 22 – 31
Zingen : Psalm 42 : 1, 3
Zingen : Psalm 69 : 7
Zingen : Psalm 138 : 4

12 nov. 2017 avonddienst, H.C. Zondag 10

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 10
Thema: God regeert

1.) Door Zijn kracht
2.) Over alle dingen
3.) Tot een heerlijk doel

Zingen : Psalm 17 : 3
Lezen : Deut. 8
Zingen : Psalm 139 : 7, 8, 9
Zingen : Psalm 33 : 7
Zingen : Psalm 44 : 14

5 nov.. 2017 morgendienst, Richteren 16 : 21,22

Predikant: Ds. G. van Manen

wegens een storing ontbreekt het begin van deze dienst
Tekst: Richteren 16 : 21,22
Thema: Simson in handen van de Filistijnen
1.) Uitgegraven ogen
2.) Veracht slavenwerk
3.) Groeiend hoofdhaar

Zingen : Psalm 6 : 1, 2
Lezen : Richteren 16 : 16 – 24
Zingen : Psalm 89 : 17, 18
Zingen : Psalm 38 : 11, 15
Zingen : Psalm 136 : 25, 26

5 nov. 2017 avonddienst, H.D. 1 Sam. 1 : 19-23

Predikant: Ds. G. van Manen

Bediening Heilige Doop
Tekst: 1 Samuël 1 : 19 – 23
Thema: Samuël
1.) Zijn geboorte
2.) Zijn opvoeding

Zingen : Psalm 127 : 3
Lezen : 1 Samuël 1 : 17 – 28
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 20 : 1, 2, 5
Zingen : Psalm 116 : 10

1 nov. 2017 dankdag morgendienst, Lukas 5 : 4-11

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 5 : 4 – 11
Thema: De wonderbare visvangst

1.) Een beproefde visser
2.) Een onwaardige zondaar
3.) Een onderwezen discipel

Zingen : Psalm 107 : 19
Lezen : Lukas 5 : 1 – 16
Zingen : Psalm 66 : 4, 7
Zingen : Psalm 51 : 9
Zingen : Psalm 108 : 1

1 nov. 2017 dankdag avonddienst, Jeremia 6 : 16

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jeremia 6 : 16
Thema: Het woord des HEEREN

1.) Een krachtige opwekking
2.) Een liefdevolle raad
3.) Een troostvolle beweegreden
4.) Een ingrijpend antwoord

Zingen : Psalm 81 : 9, 15
Lezen : Jeremia 6 : 1 – 17
Zingen : Psalm 147 : 4, 10
Zingen : Psalm 37 : 11
Zingen : Psalm 89 : 13