januari 2018

28 jan. 2018 morgendienst, Openb. 14 : 13m

Leesdienst Wulfert Floor ~ oud. J. Janse

Oefenaar Wulfert Floor ~ Oud. J. JanseOpenbaring 14: 13b ~ Zalige doden1. De personen zijn doden2. Zulke doden, die in de Heere gestorven zijn3. Zij zijn zalig4. Zij zijn zalig van nu aan

28 jan. 2018 avonddienst, Markus 10 : 51-52

Leesdienst Ds. M. Heerschap ~ oud. A.L. Kardol

Ds. M. Heerschap ~ Oud. A.L. KardolMarkus 10: 51 en 52 ~ De blinde Bartimëus1. Door Jezus gezocht2. Door Jezus geroepen3. Door Jezus genezen

24 jan. 2018 Bijbellezing, Jozua 19 : 49-51

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 19 : 49 – 51
Thema: De verdeling van ‘t beloofde land
1.) Wie dat deden
2.) Waar dat gebeurde
3.) Wat Jozua erfde

Zingen : Psalm 90: 6
Lezen : Jozua 14 en 19 : 49 – 51
Zingen : Psalm 135 : 2, 7, 8
Zingen : Psalm 111 : 4
Zingen : Psalm 16 : 3

21 jan. 2018 morgendienst, Matt. 14 : 28-33

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 14 : 28 – 33
Thema: Jezus met Petrus op ‘t water
1.) Een sterk geloof
2.) Een wankelende gelovige
3.) Een getrouwe Zaligmaker
4.) Een heerlijke belijdenis

Zingen : Psalm 141 : 1, 3
Lezen : Markus 6 : 45 – 56
Zingen : Psalm 30 : 5, 6, 8
Zingen : Psalm 54 : 1
Zingen : Psalm 107 : 22

21 jan. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 15

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 15
Thema: Sions schuldovernemende borg
1.) Heeft geleden
2.) Werd veroordeeld
3.) Is gekruisigd

Zingen : Psalm 6 : 1
Lezen : Jesaja 53
Zingen : Psalm 38 : 3, 8, 22
Zingen : Psalm 69 : 9
Zingen : Psalm 22 : 1

14 jan. 2018 morgendienst, Matt. 14 : 22-27

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 14 : 22 – 27
Thema: Jezus met Zijn discipelen op de zee
1.) De opdracht waartoe Hij ze dwingt
2.) De nood waarin Hij ze brengt
3.) De wijze waarop Hij ze troost

Zingen : Psalm 79 : 7
Lezen : Matthéüs 14 : 13 – 36
Zingen : Psalm 107 : 13, 14
Zingen : Psalm 73 : 6
Zingen : Psalm 44 : 14

14 jan. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 14

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 14
Thema: De Zoon van God, Die mens werd
1.) Het wonder
2.) Het doel
3.) Het nut daarvan

Zingen : Psalm 116 : 2, 3
Lezen : Jesaja 11
Zingen : Psalm 89 : 2, 3
Zingen : Psalm 8 : 5, 6
Zingen : Psalm 21 : 13

7 jan. 2018 morgendienst, 1 Petrus 4 : 11

Predikant: Ds. G. van Manen

1 Petrus 4 : 11 ~ De ambten in Christus’ Kerk
1.) Hoe die bediend moeten worden
2.) Waartoe die strekken moeten

Zingen : Psalm 43 : 3
Lezen : 1 Petrus 4
Zingen : Psalm 119 : 3, 22
Zingen : Psalm 19 : 6
Zingen : Psalm 20 : 1
Zingen : Psalm 86 : 6

7 jan. avonddienst, H.C. Zondag 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 13 ~ Nog twee Namen van de Middelaar
1.) Gods eniggeboren Zoon
2.) Onze Heere

Zingen : Psalm 62 : 5
Lezen : Hooglied 5
Zingen : Psalm 2 : 4, 6
Zingen : Psalm 89 : 12
Zingen : Psalm 118 : 13

1 januari 2018 Nieuwjaarsdienst, Psalm 80 : 15,16

Predikant: Ds. G, van Manen

Tekst: Psalm 80 : 15 – 16
Thema: Een gebed om de wederkeer van God
1.) Aan de troon van Zijn genade
2.) Voor de wijnstok van Zijn hand
3.) Om de sterkte van Zijn Zoon

Zingen : Psalm 27 : 5
Lezen : Psalm 80
Zingen : Psalm 80 : 5, 9, 11
Zingen : Gebed d H. : 9
Zingen : Psalm 122 : 3
Zingen : Psalm 119 : 33