februari 2018

25 feb. 2018 morgendienst, Johannes 2 : 19b

Leesdienst Ds. G. van Reenen ~ oud. S. Mulder

Ds. G. van Reenen ~ oud. S. Mulder
Johannes 2: 19b ~ De tempel van des Heeren lichaam gebroken en weer opgericht
1. Het afbreken van die tempel
2. De wederoprichting van die tempel

25 feb. 2018 avonddienst, Jesaja 49 : 14-16

Leesdienst Ds. G. H. Kersten ~ oud. D. van Asselt

Ds. G. H. Kersten ~ oud. D. van Asselt
Jesaja 49: 14 t/m 16 ~ Een klacht uit het leven van Gods volk
1. Geklaagd door Sion
2. Droevig van inhoud
3. Beantwoord door de Heere

21 feb. 2018 Bijbellezing, Jozua 20 : 1-5

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 20 : 1 – 5
Thema: De vrijsteden die Jozua moet aanwijzen
1.) In opdracht van de HEERE
2.) Tegen ‘t recht van de bloedwreker
3.) Tot behoud van de doodslager

Zingen : Psalm 51 : 7
Lezen : Jozua 20
Zingen : Psalm 62 : 1, 4, 5
Zingen : Psalm 143 : 7, 8
Zingen : Psalm 32 : 4

18 febr. 2018 morgendienst, Exodus 24 : 10-11

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Exodus 24 : 10 – 11
Thema: Weldaden van ‘t genadeverbond
1.) Het zien van God
2.) Het gebruiken van ‘t offermaal

Zingen : Psalm 75 : 1
Lezen : Exodus 24 : 1 – 11
Zingen : Psalm 66 : 6, 10
Zingen : Psalm 35 : 1
Zingen : Psalm 43 : 1, 3, 4
Zingen : Psalm 17 : 8

18 feb. 2018 avonddienst, Matt. 26 : 30

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 26 : 30
Thema: Na ‘t Avondmaal
1.) Het zingen van de lofzang
2.) Het uitgaan naar de Olijfberg

Zingen : Psalm 115 : 1
Lezen : Matthéüs 26 : 14 – 35
Zingen : Psalm 116 : 8, 9, 10
Zingen : Psalm 117 : 1
Zingen : Psalm 118 : 14

11 febr. 2018 morgendienst, Zach. 9 : 11+12

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Zacharía 9 : 11 – 12
Thema: Vrijheid voor gebondenen
1.) De gebondenen van Sion
2.) Het verlossende bloed
3.) De verkregen vrijheid

Zingen : Psalm 126 : 1
Lezen : Zacharia 9
Zingen : Psalm 130 : 1, 4
Zingen : Psalm 140 : 1, 13
Zingen : Psalm 64 : 10

11 februari 2018 avonddienst, H.C. Zondag 17

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 17
Thema: De opgestane Borg
1.) Wat Hij toepast
2.) Waartoe Hij opwekt
3.) Waarvan Hij ‘t onderpand is

Zingen : Psalm 118 : 11
Lezen : Handelingen 10 : 34 – 48
Zingen : Psalm 116 : 2, 3, 4
Zingen : Psalm 56 : 6
Zingen : Psalm 16 : 6

4 febr. 2018 morgendienst, Matt. 16 : 24

Predikant: Ds. G. van Manen

Matthéüs 16 : 24 ~ Lessen op Jezus’ school
1.) Zelfverloochening
2.) Kruisdragen
3.) Volgen

Zingen : Psalm 139 : 14
Lezen : Matthéüs 16 : 13 – 28
Zingen : Psalm 119 : 34, 36
Zingen : Psalm 131 : 2, 3
Zingen : Psalm 17 : 3

4 febr. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 16

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 16 ~ Sions betalende borg
1.) Is gestorven
2.) Begraven
3.) Nedergedaald ter hel

Zingen : Psalm 141 : 2, 9
Lezen : Psalm 69
Zingen : Psalm 22 : 7, 8
Zingen : Psalm 16 : 5
Zingen : Psalm 2 : 7