maart 2018

30 maart 2018 Goede Vrijdag, Hebr. 9 : 13-14

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hebreeën 9 : 13 – 14
Thema: Het bloed van Christus
1.) Oudtestamentische beelden
2.) Veel uitnemender bloed
3.) Een noodzakelijke toepassing

Zingen : Psalm 51 : 9
Lezen : Hebreeën 9 : 11 – 28
Zingen : Psalm 40 : 3, 4
Zingen : Psalm 69 : 13
Zingen : Psalm 103 : 6

25 mrt. 2018 morgendienst, Lukas 23 : 42

Leesdienst Ds. B. Smytegelt ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. B. Smytegelt ~ oud. J. M. van Koeveringe
Lukas 23: 42
Thema: Een biddende veroordeelde
1. Wie het is, die bidt
2. Wie hij aanspreekt
3. Wat zijn verzoek is

25 mrt. 2018 avonddienst, Genesis 22 : 13

Leesdienst Ds. A. Hoogerland ~ oud. A.L. Kardol

Ds. A. Hoogerland ~ oud. A.L. Kardol
Genesis 22: 13
Thema: Abrahams vrijwillige offerande
1. De gezegende uitkomst
2. Het schijnsel der vervulling

18 maart 2018 morgendienst, Matt. 27 : 24-26

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 27 : 24 – 26
Thema: Jezus door Pilatus overgegeven tot de kruisdood
1.) Pilatus die zich verontschuldigt
2.) ‘t Volk dat zich bezondigt
3.) Jezus Die overgegeven wordt

Zingen : Gebed des H.: 5
Lezen : Matthéüs 27 : 19 – 32
Zingen : Psalm 55 : 5, 6, 7
Zingen : Psalm 69 : 5
Zingen : Psalm 129 : 2

18 maart 2018 avonddienst, H.C. Zondag 19

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 19
Thema: Christus, zittende ter rechterhand Gods
1.) Hoe Hij Zich daar bewijst
2.) Wat Hij vandaar doet
3.) Waartoe Hij vandaar wederkomt

Zingen : Psalm 72 : 1
Lezen : Openbaring 1
Zingen : Psalm 96 : 5, 6, 9
Zingen : Psalm 27 : 3
Zingen : Psalm 20 : 5

14 maart. 2018 morgendienst, Jozua 15 : 16-19

Predikant: Ds. G. van Manen

Door een storing ontbreekt het begin van deze dienst
Tekst: Jozua 15 : 16 – 19
Thema: De zegen waar Achsa haar vader om vraagt
1.) Een dor land
2.) Een ootmoedig verzoek
3.) Een ontvangen zegen

Zingen : Psalm 143 : 6, 8
Lezen : Jozua 15 : 1 – 19
Zingen : Psalm 126 : 2, 3
Zingen : Psalm 81 : 12, 18
Zingen : Psalm 84 : 3

14 maart 2018 avonddienst, Ezechiël 36 : 37

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Ezechiël 36 : 37
Thema: Het gebed
1.) Wie de HEERE daartoe aanspoort
2.) Waar Hij om verzocht wil zijn
3.) Welke belofte Hij daarbij geeft

Zingen : Psalm 68 : 14
Lezen : Ezechiël 36 : 16 – 38
Zingen : Gebed des H.: 3, 6, 8
Zingen : Psalm 102 : 7
Zingen : Psalm 138 : 3

11 maart 2018 morgendienst, 1 Sam. 7 : 12

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 7 : 12
Thema: Eben-Haëzer
1.) Een dag van boete
2.) Een lam ten offer
3.) Een steen der hulp

Zingen : Psalm 115 : 1
Lezen : 1 Samuël 7
Zingen : Psalm 51 : 8, 9
Zingen : Psalm 143 : 2, 10
Zingen : Psalm 22 : 16

11 maart 2018 avonddienst, Matt. 27 : 19

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 27 : 19
Thema: Pilatus door z’n vrouw gewaarschuwd
1.) Wanneer ze dat deed
2.) Waarom ze dat deed
3.) Hoe ze dat deed

Zingen : Psalm 38 : 12, 20
Lezen : Matthéüs 27 : 1 – 19
Zingen : Psalm 69 : 3, 4
Zingen : Psalm 25 : 9
Zingen : Psalm 74 : 18

4 maart 2018 morgendienst, Jozua 20 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 20 : 6
Thema: De doodslager in de vrijstad
1.) Een gerechtelijk onderzoek
2.) Een noodzakelijk sterven
3.) Een vreedzame wederkeer

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Numeri 35 : 9 – 34
Zingen : Psalm 85 : 2, 3
Zingen : Psalm 69 : 2
Zingen : Psalm 56 : 6

4 maart 2018 avonddienst, H.C. Zondag 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 18
Thema: Christus opgevaren ten hemel
1.) De waarheid daarvan
2.) De belijdenis daarbij
3.) De troost daaruit

Zingen : Psalm 24 : 5
Lezen : Efeze 4 : 1 – 16
Zingen : Psalm 47 : 3, 4
Zingen : Psalm 68 : 9
Zingen : Psalm 123 : 1