april 2018

29 april 2018 morgendienst, 1 Petrus 1 : 3

Leesdienst Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J. Janse

Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J. Janse
1 Petrus 1: 3 ~ Petrus’ verheven roem
1. De bron der wedergeboorte
2. De grond der zaligheid
3. De vrucht der opstanding
4. De hoop des levens

29 april 2018 avonddienst ~ Kolossensen 1 : 18

Leesdienst Ds. A. Hoogerland ~ oud. S. Mulder

Ds. A. Hoogerland ~ oud. S. Mulder
Kolossenzen 1: 18 ~ Christus en Zijn gemeente
1. Christus, het Hoofd der gemeente
2. Christus, het Begin der gemeente
3. Christus, het Leven der gemeente

24 april 2018 Bijbellezing, Jozua 23

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 23
Thema: Vermaningen van Jozua
1.) Aan de oudsten onder Israël
2.) Tot gehoorzaamheid aan God
3.) Met bedreiging van straf

Zingen : Psalm 119 : 7
Lezen : Jozua 23
Zingen : Psalm 89 : 13, 14
Zingen : Psalm 147 : 10
Zingen : Psalm 78 : 3

22 april 2018 morgendienst, Hand. 17 : 16-34

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 17 : 16 – 34
Thema: Jezus en de opstanding verkondigd in Athene
1.) ‘t Altaar voor de onbekende God
2.) De prediking van de ware God
3.) ‘t Oordeel door de Zoon van God

Zingen : Psalm 141 : 1
Lezen : Handelingen 17 : 16 – 34
Zingen : Psalm 33 : 3, 7
Zingen : Psalm 97 : 4
Zingen : Psalm 131 : 4

22 april 2018 avonddienst, H.C. Zondag 21-2

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21 – II
Thema: De weldaden van Gods Kerk in dit leven
1.) Ze hebben gemeenschap aan Christus
2.) Ze dienen elkaar met hun gaven
3.) Ze ontvangen vergeving van zonden

Zingen : Psalm 111 : 5
Lezen : Romeinen 12
Zingen : Psalm 133 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 25 : 5
Zingen : Psalm 103 : 2

15 april 2018 morgendienst, 1 Kor. 15 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Kor. 15 : 6
Thema: Christus’ verschijning aan meer dan 500 broederen
1.) ‘t Doel
2.) ‘t Bijzondere
3.) ‘t Betrouwbare van deze verschijning

Zingen : Psalm 142 : 5
Lezen : 1 Korinthe 15 : 1 – 20
Zingen : Psalm 21 : 1, 3, 5
Zingen : Psalm 68 : 5
Zingen : Psalm 52 : 7

15 april 2018 avonddienst, H.C. Zondag 21-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21 – I
Thema: De Kerk van Christus
1.) Haar verheven oorsprong
2.) Haar zekere vergadering
3.) Haar levende leden

Zingen : Gebed des H.: 3
Lezen : 1 Johannes 3
Zingen : Psalm 122 : 1, 2
Zingen : Psalm 48 : 1
Zingen : Psalm 119 : 83

8 april 2018 morgendienst, Hand. 9 : 36-42

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 9 : 36 – 42
Thema: Tabítha
1.) Haar leven
2.) Haar sterven
3.) Haar opwekking

Zingen : Psalm 144 : 2
Lezen : Handelingen 9 : 31 – 43
Zingen : Psalm 84 : 4, 6
Zingen : Psalm 85 : 2
Zingen : Psalm 140 : 13

8 april 2018 avonddienst, H.C. Zondag 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 20
Thema: God de Heilige Geest
1.) Hoe Hij door de Kerk wordt beleden
2.) Waartoe Hij de Kerk wordt gegeven
3.) Dat Hij bij de Kerk zal blijven

Zingen : Psalm 143 : 10
Lezen : Johannes 14 : 15 – 31
Zingen : Psalm 119 : 3, 6
Zingen : 1e Ber. 12 art.: 2
Zingen : Psalm 51 : 6

4 april 2018 zendingsdienst, Lukas 24 : 36

Predikant: Ds. C. A. van Dieren

Door een storing ontbreekt het begin van deze dienst
Tekst: Lukas 24 : 36
Thema: De ene Kerk
1. daar wordt over Jezus gesproken
2. die worden door Jezus opgezocht
3. die hebben in Jezus vrede

1 april 2018 morgendienst, Matt. 28 : 5-7

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 28 : 5 – 7
Thema: Een hemelse boodschapper bij ‘t lege graf
1.) Zijn aanspraak tot de vrouwen
2.) Zijn getuigenis van Jezus
3.) Zijn boodschap voor de discipelen

Zingen : Psalm 43 : 5
Lezen : Matthéüs 28
Zingen : Psalm 118 : 10, 11
Zingen : Psalm 9 : 1, 18
Zingen : Psalm 16 : 5

1 april 2018 avonddienst H.D. Jesaja 53 : 10b

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 53 : 10b
Thema: ‘t Voortgaan van ‘t welbehagen des HEEREN
1.) Is om ‘t offer van Christus
2.) Blijkt uit de zegen voor Christus
3.) Geschiedt door de hand van Christus

Zingen : Psalm 21 : 4
Lezen : Jesaja 53
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 89 : 2, 15
Zingen : Psalm 22 : 15

2 april 2018 morgendienst, Matt. 28 : 9

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 28 : 9
Thema: De opgestane Jezus en de vrouwen
1.) Het wonder van Hem te ontmoeten
2.) De troost in Zijn groeten
3.) De aanbidding aan Zijn voeten

Zingen : Psalm 118 : 13
Lezen : Markus 16
Zingen : Psalm 85 : 3, 4
Zingen : Psalm 45 : 1
Zingen : Psalm 105 : 24