mei 2018

24 juni 2018 morgendienst, 1 Kor 3 : 16

Leesdienst Ds. G.H. Kersten ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. G.H. Kersten ~ Oud. J.M. van Koeveringe
1 Korinthe 3 : 16 ~ De levende tempel Gods
1. de Bouwmeester
2. het gebouw
3. de heerlijkheid van dat gebouw

24 juni 2018 avonddienst, Ezechiël 16 : 6-8

Leesdienst Ds. H.H. Middel ~ oud. D. van Asselt

Ds. H.H. Middel ~ Oud. D. van Asselt
Ezechiël 16 : 6-8 ~ De wonderen van Gods genade
1. de jammerlijke staat der natuur
2. Gods genade en uitwerkingen
3. nadere ontdekking en volle verzoening

30 mei 2018 Bijbellezing, Jozua 24 : 1-28

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 24 : 1 – 28
Thema: Jozua’s opwekking om de HEERE te dienen
1.) De plicht daartoe
2.) Het voorbeeld daarbij
3.) De waarschuwing daarin

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Jozua 24 : 1 – 28
Zingen : Psalm 101 : 2, 4, 6
Zingen : Psalm 119 : 83
Zingen : Psalm 22 : 15

27 mei 2018 morgendienst, Zach 4 : 6b

Predikant: Ds. A. Vermeij

Tekst: Zacharia 4 : 6b
Thema: Een heerlijke belofte
1. de aanleiding tot het geven van deze belofte
2. de troostrijke inhoud van deze belofte
3. de zekere vervulling van deze belofte

27 mei 2018 avonddienst, Psalm 72 : 17

Predikant: Ds. A. Vermeij Heilige Doop

Heilige Doop
Tekst: Psalm 72 : 17
Thema: Jezus Christus, de eeuwige Vredevorst
1. Zijn Naam blijft eeuwig
2. Hij heeft altijd onderdanen
3. Zijn zegen maakt rijk

21 mei 2018 belijdenisdienst, Handelingen 9 : 31

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 9 : 31
Thema: De eerste christengemeenten
1.) In vrede gesticht
2.) In hun wandel getroost
3.) In getal vermenigvuldigd

Zingen : Psalm 86 : 6
Lezen : Handelingen 9 : 17 – 31
Zingen : Psalm 122 : 2, 3
Zingen : Psalm 103 : 6
Zingen : Psalm 119 : 3
Zingen : Psalm 87 : 3, 4

20 mei 2018 morgendienst, Handelingen 2 : 1-4

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 1-4
Thema: De komst van de Heilige Geest
1.) De dag daarvan
2.) De tekenen daarbij
3.) De vervulling daardoor

Zingen : Psalm 118 : 12
Lezen : Handelingen 2 : 1 – 21
Zingen : Psalm 133 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 45 : 1
Zingen : Psalm 136 : 4, 26

20 mei 2018 avonddienst, Psalm 51 : 13b

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 51 : 13b
Thema: Davids gebed om de Heilige Geest
Dit gebed veronderstelt dat David de Heilige Geest
1.) had ontvangen
2.) had bedroefd
3.) niet kon missen

Zingen : Psalm 43 : 3
Lezen : Psalm 51
Zingen : Psalm 51 : 5, 6
Zingen : Psalm 64 : 1
Zingen : Psalm 119 : 80

18 mei 2018 trouwdienst, Psalm 143 : 10

Predikant: Ds. G. van Manen

trouwdienst
Tekst Psalm 143 : 10

13 mei 2018 morgendienst, Hosea 14 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hoséa 14 : 6
Thema: Gods beloften voor de weeskerk
1.) Vruchtbaarmakende dauw
2.) Een heerlijke bloei
3.) Een zeker vertrouwen

Zingen : Psalm 136 : 3, 4
Lezen : Hoséa 14
Zingen : Psalm 63 : 1, 3
Zingen : Psalm 72 : 3
Zingen : Psalm 92 : 7

13 mei 2018 avonddienst, H.C. Zondag 23

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 23
Thema: De bate van het geloof
1.) Rechtvaardig voor God
2.) Rechtvaardig in Christus
3.) Rechtvaardig door het geloof

Zingen : Psalm 143 : 2
Lezen : Romeinen 3
Zingen : Psalm 32 : 1, 3
Zingen : Psalm 116 : 4, 5
Zingen : Psalm 51 : 4

10 mei 2018 Hemelvaartsdag, Handelingen 1 : 11b

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 1 : 11b
Thema: De hemelvaart van Jezus
1.) Een aangewezen Jezus
2.) Een opgenomen Jezus
3.) Een wederkomende Jezus

Zingen : Psalm 24 : 4
Lezen : Handelingen 1 : 1 – 14
Zingen : Psalm 47 : 1, 3
Zingen : Psalm 68 : 9
Zingen : Psalm 2 : 6

6 mei 2018 morgendienst, Openbaring 20 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 20 : 6
Thema: Zielen die deel hebben aan de eerste opstanding
1.) Hun zalige staat
2.) Hun eeuwige verlossing
3.) Hun heerlijk werk

Zingen : Psalm 89 : 19
Lezen : Openbaring 20
Zingen : Psalm 49 : 1, 6
Zingen : Psalm 73 : 12
Zingen : Psalm 89 : 8

6 mei 2018 avonddienst, Heilige Doop, H.C. Zondag 22

Predikant: Ds. G. van Manen

Heilige Doop
Zondag 22
Thema: De weldaden van Gods Kerk na dit leven
1.) Een onmiddellijke heerlijkheid
2.) Een lichamelijke volmaaktheid
3.) Een volkomen zaligheid

Zingen : Psalm 42 : 1
Lezen : Openbaring 14 : 1 – 13
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 73 : 12, 13
Zingen : Psalm 138 : 4