Januari 2019

27 Januari 2019 Morgendienst

Tekst: Lukas 13: 23 t/m 25

Thema: De enige weg tot het Koninkrijk Gods

Predikant: Leesdienst Ds. G.H. Kersten ~ oud. D. van Asselt

 1. Die toegang is nauw
 2. Die toegang eist strijd
 3. Die toegang doet ingaan in de vreugde des Heeren
27 Januari 2019 Avonddienst

Tekst: Hand. 12 : 1-2

Thema: Heilig zijn o God, Uw wegen

Predikant: Leesdienst Ds. G. Schipaanboord ~ oud. J.M. van Koeveringe

 1. De beproeving
 2. De droefheid voor de gemeente des Heeren
 3. Verlost, ingelost en eeuwig afgelost
23 Januari 2019 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 4

Thema: Samuëls profetie vervuld

Predikant: Bijbellezing Ds. G. van Manen

 1. De ark Gods in het leger
 2. Het verloop van de strijd
 3. De geboorte van Ikabod
20 Januari 2019 Morgendienst

Tekst: Markus 7 : 32 – 37

Thema: Een dove die zwaarlijk sprak

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Ons aller beeld
 2. Een Goddelijk wonder
 3. Een heerlijke vrucht
20 Januari 2019 Avonddienst

Zondag 42

Thema: Gij zult niet stelen

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De veronderstelling in dit gebod
 2. De overtreding van dit gebod
 3. De gehoorzaamheid aan dit gebod
13 Januari 2019 Morgendienst

Tekst: Markus 4 : 30 – 32

Thema: Het koninkrijk Gods als een mosterdzaad

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het mosterdzaad
 2. Het Koninkrijk
 3. De onderdanen
13 Januari 2019 Avonddienst

Tekst: Psalm 103 : 17 – 18

Thema: Gods eeuwige trouw

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Waaruit die trouw blijkt
 2. Over wie die trouw zich uistrekt
6 Januari 2019 Morgendienst

Tekst: Exodus 29 : 4

Thema: De priesters in de dienst des HEEREN

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Door de HEERE geroepen
 2. Met water gewassen
6 Januari 2019 Avonddienst

Zondag 41

Thema: Gij zult niet echtbreken

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een gegeven eenheid
 2. Vervloekte onkuisheid
 3. Geboden gehoorzaamheid
1 Januari 2019 Morgendienst

Tekst: 2 Petrus 3 : 13

Thema: De verwachting van Gods Kerk

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De inhoud van die verwachting
 2. De grond voor die verwachting
 3. De troost in die verwachting