juni 2018

27 juni 2018 Bijbellezing, Jozua 24 : 29-30a

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jozua 24 : 29-30a
Thema: Jozua’s levenseinde
1.) Wanneer hij is gestorven
2.) Hoe hij is gestorven
3.) Waar hij is begraven

Zingen : Psalm 105 : 23
Lezen : Jozua 24 : 16 – 33
Zingen : Psalm 16 : 3, 6
Zingen : Psalm 73 : 12
Zingen : Psalm 102 : 16

24 juni 2018 morgendienst, 1 Kor 3 : 16

Leesdienst Ds. G.H. Kersten ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: 1 Korinthe 3 : 16
Thema: De levende tempel Gods
1. de Bouwmeester
2. het gebouw
3. de heerlijkheid van dat gebouw

24 juni 2018 avonddienst, Ezechiël 16 : 6-8

Leesdienst Ds. H.H. Middel ~ oud. D. van Asselt

Tekst: Ezechiël 16 : 6-8
Thema: De wonderen van Gods genade
1. de jammerlijke staat der natuur
2. Gods genade en uitwerkingen
3. nadere ontdekking en volle verzoening

21 juni 2018 trouwdienst, Psalm 103 : 13

Predikant: Ds. G. van Manen

trouwdienst ~ Tekst : Psalm 103 : 13

17 juni 2018 morgendienst, Hooglied 1 : 4b H.A.

Predikant: Ds. G. van Manen

Hooglied 1 : 4b ~ Het gebed van de bruid verhoord
1.) Door Wie ze wordt geleid
2.) Waar ze wordt gebracht

Zingen : Psalm 121 : 1
Lezen : Psalm 2
Zingen : Psalm 138 : 2, 4
Zingen : Psalm 45 : 7
Zingen : Psalm 35 : 1
Zingen : Psalm 132 : 9
Zingen : Psalm 93 : 4

17 juni 2018 avonddienst, Hooglied 1 : 4c

Predikant: Ds. G. van Manen

Hooglied 1 : 4c ~ De bruid in de binnenkamer
1.) De blijdschap in haar Koning
2.) De roem van haar Koning
3.) De liefde tot haar Koning

Zingen : Psalm 146 : 3
Lezen : 1 Koningen 10 : 1 – 13
Zingen : Psalm 72 : 8, 10
Zingen : Psalm 89 : 8
Zingen : Psalm 73 : 14

17 juni 2018 morgendienst, Hooglied 1 : 4b H.A.

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 1 : 4a
Thema: Het gebed van de bruid
1.) Haar begeerte
2.) Haar vertrouwen

Zingen : Psalm 119 : 13
Lezen : Johannes 6 : 28 – 51
Zingen : 1e Ber. 12 art.: 1
Zingen : Psalm 63 : 5
Zingen : Psalm 34 : 11

10 juni 2018 avonddienst, H.C. Zondag 24

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 24
Thema: De goede werken
1.) Naar het recht onvolkomen
2.) Uit genade wel beloond
3.) Als vrucht onmisbaar

Zingen : Psalm 62 : 1
Lezen : Jakobus 2
Zingen : Psalm 34 : 6, 7
Zingen : Psalm 97 : 6
Zingen : Psalm 17 : 3

3 juni 2018 morgendienst, Hooglied 1 : 2-3

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 1 : 2 – 3
Thema: De bruid uit het Hooglied
1.) Haar verlangen naar de Bruidegom
2.) Haar getuigenis van de Bruidegom
3.) Haar liefde tot de Bruidegom

Zingen : Psalm 84 : 1
Lezen : Hooglied 1
Zingen : Psalm 45 : 1, 4
Zingen : Psalm 52 : 7
Zingen : Avondzang : 7 (ontbreekt)

03 juni 2018 avonddienst, H.D. 1 Samuël 1 : 24-28

Predikant: Ds. G. van Manen

1 Samuël 1 : 24 – 28 ~ Samuël
1.) Gekregen van de HEERE
2.) Gegeven aan de HEERE
3.) Geknield voor de HEERE

Zingen : Psalm 84 : 2
Lezen : 1 Samuël 1 : 9 – 28
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 116 : 7, 9, 10
Zingen : Psalm 17 : 8