juli 2018

29 juli 2018 morgendienst, Psalm 42 : 2+3

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 42 : 2 – 3
Thema: Een dorstende ziel
1.) Schreeuwt als een hert
2.) Dorst naar God
3.) Verlangt naar Zijn gemeenschap

Zingen : Psalm 65 : 6
Lezen : Psalm 42
Zingen : Psalm 42 : 1, 4
Zingen : Psalm 63 : 1
Zingen : Psalm 27 : 3

29 juli 2018 avonddienst, H.C. Zondag 30

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 30
Thema: De bediening van het Heilig Avondmaal
1.) Wijst op de enige offerande
2.) Is voor rechte disgenoten
3.) Vraagt een noodzakelijke tafelwacht

Zingen : Psalm 24 : 2, 3
Lezen : Matthéüs 7 : 13 – 29
Zingen : Psalm 119 : 14, 87
Zingen : Psalm 22 : 13
Zingen : Psalm 1 : 3

25 juli 2018 Bijbellezing, Richteren 2 : 6 – 3 : 4

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Richteren 2 : 6 – 3 : 4
Thema: Israël na Jozua’s dood
1.) Door afgoderij afgeweken
2.) Door richters gericht
3.) Door de HEERE getuchtigd

Zingen : Psalm 78 : 28
Lezen : Richteren 2 : 6 – 3 : 4
Zingen : Psalm 81 : 9, 10, 13, 15
Zingen : Psalm 89 : 13
Zingen : Psalm 32 : 5

22 juli 2018 morgendienst, Hooglied 1 : 8

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 1 : 8
Thema: Het antwoord van de Bruidegom
1.) Toont een onwetende bruid
2.) Bevat een liefdevolle aanspraak
3.) Wijst een heilzame weg

Zingen : Psalm 95 : 4
Lezen : Hooglied 1
Zingen : Psalm 68 : 5, 7
Zingen : Psalm 45 : 6
Zingen : Psalm 79 : 7

22 juli 2018 avonddienst, H.C. Zondag 29

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 29
Thema: De tekenen in het Heilig Avondmaal
1.) Wat Rome ervan maakt
2.) Wat Christus ermee leert
3.) Wat de gelovige erin vindt

Zingen : Psalm 146 : 5
Lezen : 1 Korinthe 10 : 1 – 22
Zingen : Psalm 65 : 2, 3
Zingen : Psalm 107 : 5
Zingen : Psalm 145 : 5

19 juli 2018 trouwdienst, Psalm 25 : 12+13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 25 : 12 + 13
Thema : Een drievoudige belofte voor wie de Heere vreest
1. onderwijs op de weg
2. zegeningen van het goede
3. een erfdeel voor het nageslacht

17 juli 2018 GBSdienst, Hand.28 : 30+31

Predikant: Ds. B.J. van Boven

Tekst: Handelingen 28 : 30 + 31
Thema: De verkondiging van Gods Woord in Rome
1. de scheiding door het Woord
2. de onderwijzing in het Woord
3. de verbreiding van het Woord

15 juli 2018 morgendienst, Hooglied 1 : 7

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 1 : 7
Thema: Een verzoek van de bruid
1.) De aanspraak in dat verzoek
2.) De inhoud van dat verzoek
3.) De reden bij dat verzoek

Zingen : Morgenzang : 5, 6
Lezen : Ezechiël 34 : 11 – 31
Zingen : Psalm 80 : 1, 2, 9
Zingen : Psalm 119 : 88
Zingen : Psalm 66 : 10

15 juli 2018 avonddienst, H.C. Zondag 28

Predikant: Ds. G. van Manen

H.C. Zondag 28
Thema: De rijke betekenis van ’t Heilig Avondmaal
1.) Het verzekert van Christus’ gemeenschap
2.) Het verenigt met Christus’ lichaam
3.) Het steunt op Christus’ belofte

Zingen : Psalm 116 : 2, 3
Lezen : 1 Korinthe 12 : 12 – 31
Zingen : Psalm 23 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 111 : 3
Zingen : Psalm 56 : 5

8 juli 2018 morgendienst, Hooglied 1 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 1 : 6 ~ Onderwijs van de bruid
1.) Haar indringende vermaning
2.) Haar ondervonden smaad
3.) Haar beleden nalatigheid

Zingen : Tien Geb.: 1, 9
Lezen : Micha 7
Zingen : Psalm 69 : 3, 4
Zingen : Psalm 55 : 7, 8
Zingen : Psalm 70 : 3

8 juli 2018 avonddienst, H.C. Zondag 25-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 25 – II
Thema: De Sacramenten
1.) Waartoe God ze instelde
2.) Waarin ze met het Woord overeenstemmen
3.) Hoeveel Christus er gaf

Zingen : Psalm 62 : 5
Lezen : Efeze 3
Zingen : Psalm 27 : 3, 7
Zingen : Psalm 25 : 5
Zingen : Psalm 32 : 6

1 juli 2018 avonddienst, H.C. Zondag 25-1 H.D.

Predikant: Ds. G. van Manen

Heilige Doop
H.C.Zondag 25 – I
Thema: De Heilige Geest als Werkmeester van het geloof
1.) Waardoor Hij het geloof werkt
2.) Waardoor Hij het geloof sterkt

Zingen : Psalm 68 : 16
Lezen : Filippenzen 1
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 89 : 3, 15
Zingen : Psalm 143 : 10