augustus 2018

29 aug 2018 Bijbellezing, 1 Sam. 2 : 1-10

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 2 : 1 – 10
Thema: De lofzang van Hanna
1.) Haar roem in de HEERE
2.) Gods vrijmacht met mensen
3.) De heerlijkheid van Christus

Zingen : Psalm 99 : 2
Lezen : 1 Samuël 2 : 1 – 10
Zingen : Psalm 3 : 3, 4, 5
Zingen : Lofz. v M. : 4, 5
Zingen : Psalm 132 : 11

26 aug. 2018 morgendienst, Pred. 12 : 1

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Prediker 12 : 1
Thema: Salomo’s raad aan de jeugd
1.) Een liefdevol gebod
2.) De beste tijd
3.) Een ernstige vaststelling

Zingen : Psalm 27 : 5
Lezen : Prediker 11 : 7 – 12 : 14
Zingen : Psalm 119 : 5, 7
Zingen : Psalm 102 : 10
Zingen : Psalm 34 : 6

26 aug. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 33-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 33
Thema: De twee stukken van de bekering
1.) Sterven en opstaan
2.) Droefheid en vreugde
3.) Haten en liefhebben
4.) Doen en laten

Zingen : Psalm 25 : 6
Lezen : Handelingen 11
Zingen : Psalm 119 : 34, 57
Zingen : Psalm 30 : 8
Zingen : Psalm 143 : 10

19 aug. 2018 morgendienst, 2 Kor. 12 : 7-9a

Leesdienst Ds. J. Karels ~ oud. A.L. Kardol

oud. A.L. Kardol ~ ds J. Karels
tekst: 2 Kor. 12 : 7-9a ~ thema: Paulus’doorn in het vlees
1. een rijk bevoorrechte Paulus
2. een zwaar beproefde Paulus
3. een ernstig biddende Paulus
4. een zalig vertrooste Paulus

19 aug. 2018 avonddienst, Genesis 47 : 12

Leesdienst Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J. Janse

oud. J. Janse ~ ds. P. Honkoop sr.
tekst: Gen.47 : 12 ~ thema: Jakobs vernieuwde dagen
1. Jakobs toegewezen woningen
2. Jakobs verkregen bezittingen
3. Jakobs gedurige onderhouding

12 aug. 2018 morgendienst, Openb.16 : 8-9

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 16 : 8 – 9
Thema: De vierde fiool
1.) De uitgieting daarvan
2.) De hitte daardoor
3.) De verharding daaronder

Zingen : Psalm 19 : 3
Lezen : Openbaring 16
Zingen : Psalm 119 : 60, 69
Zingen : Psalm 95 : 4, 5
Zingen : Psalm 79 : 4

12 aug. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 32

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 32
Thema: De goede werken in het stuk van de dankbaarheid
1.) Hun Goddelijke oorsprong
2.) Hun drievoudig nut
3.) Hun volstrekte noodzakelijkheid

Zingen : Psalm 118 : 7
Lezen : Galaten 5
Zingen : Psalm 116 : 5, 8, 9, 10
Zingen : Psalm 119 : 32
Zingen : Psalm 73 : 14

6 aug. 2018 morgendienst, Jeremia 2 : 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jeremia 2 : 13
Thema: Twee boosheden
1.) De aangewezen schuldige
2.) De verlaten Springader
3.) De gebroken bakken

Zingen : Psalm 106 : 4
Lezen : Jeremia 2 : 1 – 22
Zingen : Psalm 36 : 1, 3
Zingen : Psalm 68 : 3
Zingen : Psalm 105 : 3

6 aug. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 31

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 31
Thema: De wachters op Sions muren
1.) Waardoor zij de wacht betrekken
2.) Hoe ze dat doen door het Woord
3.) Hoe ze dat doen door de daad

Zingen : Psalm 26 : 2, 9
Lezen : Lukas 14 : 15 – 35
Zingen : Psalm 33 : 2, 3
Zingen : Psalm 89 : 14
Zingen : Psalm 119 : 63