september 2018

30 sept. 2018 morgendienst, Johannes 19: 30a

Leesdienst Ds. E. Venema ~ oud. D. van Asselt

Ds. E. Venema ~ oud. D. van Asselt
Tekst: 1 Kon. 17 : 9
Thema: Het geloof van Elia, de man Gods
1. De weg des geloofs
2. Het Woord des geloofs
3. Het leven des geloofs

30 sept. 2018 avonddienst ~ Jesaja 66 : 2b

Leesdienst Ds. H. Hofman sr. ~ oud. J. Janse

Ds. H. Hofman, sr. ~ oud. J. Janse
Tekst: Jesaja 66: 2b ~ Gods gunst
1. Aan wie de Heere Zijn gunst betoont
2. Waarin de Heere Zijn gunst betoont

26 sept. 2018 Bijbellezing, 1 Sam. 2 : 11-26

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 1 : 11-26
Thema: Samuël dienend voor het aangezicht des HEEREN
1.) De droeve omstandigheden van die tijd
2.) De liefdevolle zorg van zijn moeder
3.) De bewarende hand van de HEERE

Zingen : Psalm 26 : 7, 8
Lezen : 1 Samuël 2 : 11 – 26
Zingen : Psalm 27 : 2, 3
Zingen : Psalm 84 : 5
Zingen : Psalm 92 : 7

23 sept. 2018 morgendienst, Mattheüs 20 : 1-16

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 20 : 1 – 16
Thema: Arbeiders in de wijngaard
1.) Hun roeping
2.) Hun beloning

Zingen : Psalm 92 : 8
Lezen : Matthéüs 20 : 1 – 16
Zingen : Psalm 89 : 8, 10
Zingen : Psalm 2 : 7
Zingen : Psalm 71 : 12
Zingen : Psalm 52 : 7

23 sept. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 34

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 34
Thema: De uitleg van het eerste gebod
1.) De beoogde zaligheid
2.) De verboden afgoderij
3.) De geëiste gehoorzaamheid

Zingen : Psalm 5 : 2
Lezen : Deuteronomium 6
Zingen : Psalm 97 : 1, 4
Zingen : Psalm 106 : 19
Zingen : Psalm 34 :

16 sept. 2018 morgendienst, Hebr. 11 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hebreeën 11 : 6
Thema: Gode behagen
1.) Is een uitnemend werk
2.) Kan alleen door het geloof
3.) Wordt uit genade beloond

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Hebreeën 11 : 1 – 16
Zingen : Psalm 51 : 8, 9
Zingen : Psalm 116 : 1, 4
Zingen : Psalm 119 : 86

16 sept. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 33-II en 34-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 33 – 34
Thema: De goede werken in het stuk van de dankbaarheid
1.) Hun bron
2.) Hun regel
3.) Hun doel

Zingen : Psalm 95 : 4
Lezen : Hebreeën 11 : 17 – 40
Zingen : Psalm 81 : 4, 6, 8, 9
Zingen : Psalm 19 : 4
Zingen : Psalm 105 : 3

9 sept. 2018 morgendienst, Genesis 17 : 1b

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 17 : 1b
Thema: Een heilige levenswandel
1.) Door God geboden
2.) Door Hem omschreven

Zingen : Psalm 119 : 1
Lezen : Genesis 17
Zingen : Psalm 32 : 4, 6
Zingen : Psalm 84 : 6
Zingen : Psalm 134 : 1, 2

9 sept. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 26-I, Heilige Doop

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 26 – I, vr. en antw. 69 en 71
Thema: Vermaand en verzekerd door de Heilige Doop
1.) Vanwege Christus’ inzetting
2.) Met een rijke toezegging

Zingen : Psalm 99 : 5
Lezen : Romeinen 4
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 51 : 1, 2
Zingen : Psalm 46 : 6

2 sept. 2018 morgendienst, Hebr. 7 : 24 + 25

Leesdienst Ds. G.H. Kersten ~ oud. S Mulder

Ds. G.H. Kersten ~ oud. S. Mulder
Hebreeën 7: 24 en 25 ~ Het ware Priesterschap van Christus
1. Hoe het een onvergankelijk priesterschap is
2. Hoe het Christus stelt tot een volkomen Zaligmaker
3. Hoe het toegang schenkt tot God

2 sept. 2018 avonddienst, 2 Sam. 24 : 25

Leesdienst Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe
1 Samuël 24 : 25 ~ De verborgenheid van het offer
1. De ware verootmoediging
2. Het gebrachte offer
3. De genadige herstelling