november 2018

Lukas 10 : 5b

Predikant: Ds. G. van Manen – 29 november 2018 – trouwdienst

trouwdienst
Tekst: Lukas 10 : 5b

25 nov. 2018 morgendienst, Matt.11 : 16+17

Leesdienst Ds. G. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. G. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Mattheüs 11: 16 en 17
Thema: Een eenvoudige gelijkenis met een ernstige aanklacht
1. Een bevoorrecht geslacht
2. Een treffend beeld
3. Een welgemeende oproep
4. Een gemiste uitwerking

25 nov. 2018 avonddienst, Jesaja 45 : 21b + 22

Leesdienst Ds. J. Spaans ~ oud. D. van Asselt

Ds. J. Spaans ~ oud. D. van Asselt
Tekst: Jesaja 45: 21b en 22
Thema: Een troostvol woord in een donkere tijd
1. Een rechtvaardig God
2. Een gezegende Heiland
3. De dierbare vrucht die daarin verklaard wordt

21 nov. 2018 Bijbellezing, 1 Sam. 3 : 11-21

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 3 : 11 – 21
Thema: Samuëls eerste dienst als profeet
1.) Wat hij hoort
2.) Wat het uitwerkt
3.) Wat er op volgt

Zingen : Psalm 34 : 8
Lezen : 1 Samuël 3
Zingen : Psalm 89 : 13, 14
Zingen : Psalm 119 : 9
Zingen : Psalm 2 : 6

18 nov. 2018 morgendienst, Genesis 24 : 52-67

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 24 : 52 – 67
Thema: Het huwelijk van Izak
1.) De verwondering daarover
2.) De gewilligheid daartoe
3.) De sluiting daarvan

Zingen : Psalm 42 : 1
Lezen : Genesis 24 : 52 – 67
Zingen : Psalm 45 : 6, 7
Zingen : Psalm 119 : 87
Zingen : Psalm 86 : 9

18 nov. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 37

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 37
Thema: Het Godzalig eedzweren
1.) Wanneer
2.) Waarom en
3.) Waartoe dat mag

Zingen : Psalm 17 : 3
Lezen : Psalm 132
Zingen : Psalm 132 : 1, 2, 3, 7
Zingen : Psalm 24 : 2, 3
Zingen : Psalm 118 : 14

11 nov. 2018 morgendienst, Genesis 24 : 28 – 51

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 24 : 28 – 51
Thema: Eliëzer bij de bruid voor Izak
1.) Zijn ontvangst
2.) Zijn verslag
3.) Zijn verzoek

Zingen : Psalm 136 : 22, 25
Lezen : Genesis 24 : 28 – 51
Zingen : Psalm 45 : 4, 5
Zingen : Psalm 119 : 7
Zingen : Psalm 72 : 6

11 nov.2018 avonddienst, H.C. Zondag 36

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 36
Thema: De heilige Naam van God
1.) Schrikkelijke goddeloosheid
2.) Schuldige nalatigheid
3.) Kinderlijke gehoorzaamheid

Zingen : Tien Geb. : 1, 4
Lezen : Leviticus 24 : 10 – 23
Zingen : Psalm 22 : 11, 12
Zingen : Psalm 8 : 1, 9
Zingen : Psalm 20 : 5

7 nov. 2018 morgendienst, Markus 12 : 41-44

Predikant: Ds. G. van Manen Dankdag

Tekst: Markus 12 : 41 – 44
Thema: Jezus tegenover de schatkist
1.) Het geld van velen
2.) De twee penningskens van een weduwe
3.) Het getuigenis van Jezus

Zingen : Psalm 67 : 3
Lezen : Markus 12 : 28 – 44
Zingen : Psalm 146 : 3, 5, 7
Zingen : Psalm 26 : 6, 7
Zingen : Psalm 4 : 4

7 nov. 2018 avonddienst, 2 Koningen 4 : 38 – 41

Predikant: Ds. G. van Manen Dankdag

Tekst: 2 Koningen 4 : 38 – 41
Thema: Elisa te Gilgal
1.) De zorg die hij besteedt
2.) De nood die hij ervaart
3.) Het wonder dat hij verricht

Zingen : Psalm 66 : 2
Lezen : 2 Koningen 4 : 38 – 44
Zingen : Psalm 107 : 3, 16
Zingen : Psalm 33 : 10
Zingen : Psalm 68 : 10

Ds. G. van Manen

Predikant: 4 nov. 2018 morgendienst – Genesis 24 : 1-27

Tekst: Genesis 24 : 1 – 27
Thema: Een vrouw voor Izak
1.) De zorg van Abraham
2.) De opdracht voor Eliëzer
3.) De ontmoeting met Rebekka

Zingen : Psalm 121 : 4
Lezen : Genesis 24 : 1 – 27
Zingen : Psalm 45 : 2, 3
Zingen : Psalm 123 : 1
Zingen : Psalm 133 : 3

Ds. G. van Manen

Predikant: 4 nov. 2018 avonddienst H.D. – H.C. zondag 27-I

Zondag 27 – I ~ De Heilige Doop
1.) Het water daarvan
2.) Het onderwijs daarin
3.) De verzekering daardoor

Zingen : Psalm 127 : 3
Lezen : Markus 1 : 1 – 15
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 51 : 5, 6
Zingen : Psalm 32 : 1