december 2018

31 dec. 2018 avonddienst, Openbaring 20 : 11+12

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 20 : 11 – 12
Thema: Het laatste oordeel
1.) Een witte troon
2.) De verzamelde schare
3.) De geopende boeken
4.) Een rechtvaardig vonnis

Zingen : Psalm 102 : 15
Lezen : Openbaring 20
Zingen : Psalm 90 : 4, 7
Zingen : Psalm 79 : 4
Zingen : Psalm 89 : 19

30 dec. 2018 morgendienst, Matt. 2 : 1-12

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 2 : 1 – 12
Thema: De wijzen uit het Oosten
1.) Een betekenisvolle ster
2.) Een onbegrepen weg
3.) Een aangebeden Koning

Zingen : Psalm 2 : 4
Lezen : Matthéüs 2 : 1 – 12
Zingen : Psalm 98 : 1, 2
Zingen : Lofzang v S.: 1, 2
Zingen : Lofzang v Z.: 5″1210″]

30 dec. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 40

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 40
Thema: Het zesde gebod
1.) De vele zonden tegen dit gebod
2.) ’t Ontdekkend licht bij dit gebod
3.) Gods eis in dit gebod

Zingen : Psalm 133 : 1
Lezen : 2 Samuël 11
Zingen : Psalm 5 : 6, 9, 10, 12
Zingen : Psalm 119 : 57
Zingen : Tien Geb. : 7, 9

1e Kerstdag, 25 dec. 2018 morgendienst, Lukas 2 : 7

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 2 : 7 ~ Gods eniggeboren Zoon
1.) In de tijd gezonden
2.) In doeken gewonden
3.) In de kribbe gevonden

Zingen : Psalm 98 : 2
Lezen : Lukas 2 : 1 – 20
Zingen : Lofz. v Z. : 3, 4
Zingen : Lofz. v M. : 6, 7
Zingen : Psalm 97 : 7

1e Kerstdag 25 december 2018 avonddienst, 1Tim.3 : 16

Predikant: Ds. G. van Manen

1 Timótheüs 3 : 16 ~ Christus, de verborgenheid der godzaligheid
1.) Geopenbaard en gerechtvaardigd
2.) Gezien en gepredikt
3.) Geloofd en opgenomen

Zingen : Psalm 49 : 1
Lezen : 1 Timótheüs 3
Zingen : Psalm 40 : 3, 5
Zingen : Psalm 45 : 1
Zingen : Psalm 89 : 1

2e Kerstdag, 26 dec. 2018 morgendienst, Lukas 2 : 13 +14

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 2 : 13 – 14 ~ Hemelse heirlegers
Zij spreken…
1.) Tot eer van God
2.) Van vrede op aarde
3.) Van welbehagen in mensen

Zingen : Psalm 98 : 1
Lezen : Lukas 2 : 8 – 21
Zingen : Psalm 103 : 10, 11
Zingen : Psalm 85 : 3
Zingen : Psalm 89 : 8

23 dec. 2018 morgendienst, 1 Kor. 7 : 29a

Leesdienst Wulfert Floor ~ oud. J. Janse

Oef. Wulfert Floor ~ oud. J. Janse
Tekst: 1 Korinthe 7: 29a
Thema: De kortheid des tijds
1. De aanspraak des apostels aan zijn broeders
2. Wat Paulus tot zijn broeders te zeggen heeft: dat de tijd voorts kort is

23 dec. 2018 avonddienst, Lukas 1 : 63 + 64

Leesdienst Ds. A. Hoogerland ~ oud. A.L. Kardol

Ds. A. Hoogerland ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Lukas 1: 63 en 64
Thema:De verwondering van Zacharias
1. De aanleiding tot die verwondering
2. De ervaring van die verwondering
3. De roemtaal bij die verwondering

18 december 2018 kerstmeditatie, Lukas 1 : 39-56

Predikant: Ds. G. van Manen

kerstmeditatie op ouderenmiddag

16 dec. 2018 morgendienst, Haggaï 2 : 8

Predikant: Ds. G. van Manen

Haggaï 2 : 8 ~ Christus, de Wens aller heidenen
1.) Het beven buiten Hem
2.) Het komen tot Hem
3.) De heerlijkheid door Hem

Zingen : Psalm 6 : 2, 3
Lezen : Haggaï 2 : 1 – 10
Zingen : Psalm 102 : 7, 8
Zingen : Psalm 145 : 6
Zingen : Psalm 86 : 5

16 dec. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 39

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 39 ~ Alle eer, liefde en trouw
1.) Wie ik dat bewijzen moet
2.) Wat dat verder inhoudt
3.) Wie mij dat gebiedt

Zingen : Psalm 25 : 3
Lezen : Romeinen 13
Zingen : Psalm 119 : 5, 49
Zingen : Tien Geboden : 6, 9
Zingen : Psalm 19 : 6

12 dec. 2018 trouwdienst, Spreuken 3 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Spreuken 3 : 6
Thema: Onderwijs van Salomo
1. Een liefdevolle raad
2. Een troostvolle belofte

9 dec. 2018 morgendienst, Jesaja 59 : 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 59 : 20
Thema: De komende Verlosser
1.) Het doel waartoe Hij komt
2.) Het volk tot wie Hij komt
3.) De zekerheid dat Hij komt

Zingen : Psalm 20 : 5
Lezen : Jesaja 59
Zingen : Psalm 147 : 1, 2
Zingen : Psalm 132 : 9
Zingen : Lofz. v M : 1, 3

9 dec. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 38

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 38
Thema: De rustdag
1.) De eis daartoe
2.) De invulling daarvan
3.) De rust daarop

Zingen : Psalm 92 : 1
Lezen : Exodus 16 : 11 – 36
Zingen : Psalm 99 : 1, 4, 8
Zingen : Tien Geb. : 1, 5
Zingen : Psalm 37 : 6

2 dec. 2018 morgendienst, Genesis 4 : 1+25

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst Genesis 4 : 1 en 25
Thema Eva een moeder van Christus
1.) Haar aanvankelijke verwachting
2.) Haar smartelijke ontdekking
3.) Haar herleefde hoop

Zingen Psalm 8 : 1
Lezen Genesis 4
Zingen Psalm 77 : 5, 6
Zingen Psalm 119 : 41
Zingen Psalm 43 : 5

2 dec. 2018 avonddienst, H.C. Zondag 27-II, Heilige Doop

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 27 – II
Thema Waarom wij onze kinderen moeten dopen
1.) Omdat er een verbond is
2.) Omdat er bloed is
3.) Omdat er onderscheid is

Zingen Psalm 93 : 1
Lezen Exodus 4 : 18 – 31
Zingen Psalm 105 : 5
Zingen Psalm 134 : 3
Zingen Psalm 87 : 2, 3, 4
Zingen Psalm 22 : 16