januari 2019

27 jan. 2019 morgendienst, Lukas 13 : 23-25

Leesdienst Ds. G.H. Kersten ~ oud. D. van Asselt

Ds. G.H. Kersten ~ oud. D. van Asselt
Tekst: Lukas 13: 23 t/m 25
Thema: De enige weg tot het Koninkrijk Gods
1. Die toegang is nauw
2. Die toegang eist strijd
3. Die toegang doet ingaan in de vreugde des HEEREN

27 jan. 2019 avonddienst, Hand 12 : 1-2

Leesdienst Ds. G. Schipaanboord ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. G. Schipaanboord ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Handelingen 12: 1 en 2
Thema: Heilig zijn, o God, Uw wegen
1. De beproeving
2. De droefheid voor de gemeente des Heeren
3. Verlost, ingelost en eeuwig afgelost

23 jan. 2019 Bijbellezing, 1 Sam. 4

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 4
Thema: Samuëls profetie vervuld
1.) De ark Gods in het leger
2.) Het verloop van de strijd
3.) De geboorte van Ikabod

Zingen : Psalm 6 : 1, 2
Lezen : 1 Samuël 4
Zingen : Psalm 89 : 16, 18
Zingen : Psalm 119 : 60
Zingen : Psalm 79 : 3

20 jan. 2019 morgendienst, Markus 7 : 32-37

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Markus 7 : 32 – 37
Thema: Een dove die zwaarlijk sprak
1.) Ons aller beeld
2.) Een Goddelijk wonder
3.) Een heerlijke vrucht

Zingen : Psalm 77 : 8
Lezen : Markus 7 : 24 – 37
Zingen : Psalm 116 : 2, 3, 4
Zingen : Psalm 65 : 2
Zingen : Psalm 107 : 22

20 jan. 2019 avonddienst, H.C. Zondag 42

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 42
Thema: Gij zult niet stelen
1.) De veronderstelling in dit gebod
2.) De overtreding van dit gebod
3.) De gehoorzaamheid aan dit gebod

Zingen : Tien Geb. : 1, 7
Lezen : Spreuken 28
Zingen : Psalm 49 : 2, 3
Zingen : Psalm 52 : 5, 6
Zingen : Psalm 21 : 13

13 jan. morgendienst, Markus 4 : 30-32

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Markus 4 : 30 – 32
Thema: Het Koninkrijk Gods als een mosterdzaad
1.) Het mosterdzaad
2.) Het Koninkrijk
3.) De onderdanen

Zingen : Psalm 121 : 4
Lezen : Markus 4 : 21 – 41
Zingen : Psalm 72 : 4, 8
Zingen : Psalm 89 : 1
Zingen : Psalm 44 : 14

13 jan. 2019 avonddienst, H.D. Psalm 103 : 17-18

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 103 : 17 – 18
Thema: Gods eeuwige trouw
1.) Waaruit die trouw blijkt
2.) Over wie die trouw zich uitstrekt

Zingen : Psalm 119 : 1
Lezen : Psalm 103
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 103 : 4, 9
Zingen : Psalm 131 : 4

6 jan. 2019 morgendienst, Exodus 29 : 4

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst:Exodus 29 : 4
Thema: De priesters in de dienst des HEEREN
1.) Door de HEERE geroepen
2.) Met water gewassen

Zingen : Psalm 27 : 4
Lezen : Exodus 29 : 1 – 9
Zingen : Psalm 115 : 5, 6, 7
Zingen : Psalm 132 : 6, 10
Zingen : Psalm 4 : 3
Zingen : Psalm 91 : 8

6 jan.2019 avonddienst, H.C. Zondag 41

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 41
Thema: Gij zult niet echtbreken
1.) Een gegeven eenheid
2.) Vervloekte onkuisheid
3.) Geboden gehoorzaamheid

Zingen : Psalm 19 : 4
Lezen : Spreuken 5
Zingen : Psalm 128 : 2, 3, 4
Zingen : Tien Geb. : 7, 9
Zingen : Psalm 119 : 67

1 jan. 2019 morgendienst, 2 Petrus 3 : 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Petrus 3 : 13
Thema: De verwachting van Gods Kerk
1.) De inhoud van die verwachting
2.) De grond voor die verwachting
3.) De troost in die verwachting

Zingen : Psalm 123 : 1
Lezen : 2 Petrus 3
Zingen : Psalm 121 : 1, 3, 4
Zingen : Psalm 73 : 12
Zingen : Psalm 122 : 3
Zingen : Psalm 106 : 2