April 2019

28 April 2019 Morgendienst

Tekst: Johannes 20 : 26 -29

Thema: Christus ‘ verschijning aan Thomas

Predikant: Leesdienst Ds. C. Vogelaar ~ oud. A.L. Kardol

 1. De noodzakelijkheid van die verschijning
 2. Het onderwijs in die verschijning
 3. De gezegende vrucht van die verschijning
28 april 2019 Avonddienst

Tekst: Psalm 72 : 12

Thema: Christus de Meerdere Salomo, de Toevlucht voor Zijn volk

Predikant: Leesdienst Ds. A. van Stuyvenberg ~oud. J. Janse

 1. De voorwerpen die hier bedoeld worden
 2. Hetgeen hen wordt toegezegd
 3. De tijd wanneer hij toezegging schenkt
21 april 2019 1e Paasdag Morgendienst

Tekst: Markus 16: 1 – 6

Thema: Het evangelie van Christus’ opstanding

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De blindheid daarvoor
 2. De tekenen daarbij
 3. De prediking daarvan
21 april 2019 1e Paasdag Avonddienst

Tekst: Johannes 20 : 19 – 20

Thema: De vrucht van Christus’ opstanding

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De vrees die weggenomen wordt
 2. De vrede die geschonken wordt
 3. De blijdschap die ervaren wordt
22 april 2019 2e Paasdag Morgendienst

Tekst: Johannes 5 : 25

Thema:  De kracht van Christus’ opstanding

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wanneer die zich openbaart
 2. In wie die zich openbaart
 3. Waartoe die zich openbaart
19 april 2019 Goede Vrijdag avonddienst

Tekst: Hebreeën 2 : 14 – 15

Thema:  De dood van Christus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wat Hij deelachtig werd
 2. Wat Hij teniet deed
 3. Waarvan Hij verlost
14 april 2019 Morgendienst

Tekst: Markus 15 : 33 – 34

Thema:  Christus van God verlaten

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wanneer,
 2. Waarom en
 3. Waartoe dat geschiedde
14 april 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 47

Thema:  De heiliging van Gods Naam

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Waarop dat is gegrond
 2. Waardoor dat wordt opgewekt
 3. Waarin dat wordt geopenbaard
7 april 2019 Morgendienst

Tekst: Markus 15 :  1

Thema:  Jezus overgeven aan Pilatus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De vijandschap van de Raad
 2. De gewilligheid van Jezus
 3. Het rechthuis van Pilatus
7 april 2019 Avonddienst, Heilige Doop

Tekst: Zondag 46

Thema:  Drieërlei doel van de aanspraak in het gebed

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Kinderlijk vrezen
 2. Gelovig vertrouwen
 3. Ootmoedig verwachten