December 2019

31 December 2019 Oudejaarsavonddienst

Tekst: 1 Korinthe 7 : 29 -31

Thema: Nog een korte tijd

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wat ons dat te zeggen heeft
 2. Hoe wij daarin leven moeten
 3. Waarmee dat bevestigd wordt

29 December 2019 Morgendienst

Tekst: Lukas 2 : 28b – 32

Thema: De lofzang van Simeon

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De vrede waarin hij deelt
 2. De zaligheid waarop hij hoopt
 3. Het Licht waarvan hij spreekt

29 December 2019 Avonddienst

Tekst: Lukas 2 : 33 – 35

Thema: De profetie van Simeon

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De verwondering die hij wekt
 2. Het onderwijs dat hij geeft
 3. Het zwaard dat hij noemt

25 December 2019 Morgendienst

Tekst: Lukas 2 : 6 – 7

Thema: Gods beloften vervuld

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een betekenisvolle plaats
 2. Een wondervolle geboorte
 3. Een liefdevolle daad

25 December 2019 Avonddienst

Tekst: Lukas 2 : 15 – 17

Thema: De geboren Zaligmaker

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De weg tot Hem
 2. Het vinden van Hem
 3. Het spreken over Hem

26 December 2019 Morgendienst

Tekst: Lukas 2 : 25 – 28a

Thema: Kerstfeest voor Simeon

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De verwachting die hij heeft
 2. De openbaring die hij krijgt
 3. Het Kind dat hij omhelst

22 December 2019 Morgendienst

Tekst: Genesis 21 : 3 + 6

Thema: De Lachverwekker

Predikant: Leesdienst Ds. J. van Haaren ~ oud. S.R. van Klinken

 1. De lach van Abraham
 2. De lach van Sara
 3. De lach van Ismaël

22 December 2019 Avonddienst

Tekst: Genesis 45: 24 t /m 28

Thema: In 20 jaar geen oplossing aangaande Jozef

Predikant: Leesdienst Ds.J. Spaans ~ oud. D. van Asselt

 1. Een koninklijk gebod
 2. Een koninklijke boodschap
 3. Een koninklijke volheid
 4. Een koninklijk en triomferend geloof

15 December 2019 Morgendienst

Tekst: Lukas 1 : 69 – 75

Thema: De trouw van God

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een hoorn der zaligheid
 2. Een beloofde verlossing
 3. Een heilig doel

15 December 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 12

Thema: Christus de Gezalfde

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. om als Profeet te onderwijzen
 2. om als Priester te verlossen
 3. om als Koning te regeren

8 December 2019 Morgendienst

Tekst: Lukas 1 : 59 – 64

Thema: De genade van God

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het teken dat daarop wijst
 2. De naam die daarvan spreekt
 3. De lof die daarom klinkt

8 December 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 11

Thema: De Zaligmaker

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De Naam die Hem is gegeven
 2. De daad die Hem verloochent
 3. Het geloofd dat Hem aanneemt

4 December 2019 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 12

Thema: Samuëls afscheid als richter

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wijst hij naar het verleden
 2. Vraagt hij om een teken
 3. Maant hij tot gehoorzaamheid

1 December 2019 Morgendienst

Tekst: Lukas 1 : 34 – 38

Thema: De liefde van God

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De vraag naar die liefde
 2. De openbaring van die liefde
 3. De vrucht op die liefde

1 December 2019 Avonddienst

Tekst: Ezechiël 36 : 27

Thema: De Heilige Geest

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Door God beloofd
 2. In de vrucht geopenbaard