Juni 2019

30 juni 2019 Avonddienst

Tekst: Jesaja 38 : 1 – 2

Thema: De zielenood van Hisia op zijn ziekbed

Predikant: Leesdienst Ds. J. van Belzen ~ oud. A.L. Kardol

 1. Zijn ontvangen tijding van de Heere
 2. Zijn gebed tot de Heere
26 Juni 2019

DS. J. Joosse Evangelisatiedienst

Deze opname is mislukt!

23 juni 2019 Morgendienst – Heilig Avondmaal

Tekst: Openbaring 5 : 6

Thema: Het Lam in het midden van de troon

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Hoe Hij daar staat
 2. Hoe Hij daar regeert
23 juni 2019 Avonddienst

Tekst: Openbaring 7 : 17

Thema: Het Lam in het midden van de troon

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De zorg
 2. De leiding en
 3. De troost vanuit de troon
19 juni 2019 Bijbelezing

Tekst: 1 Samuël 7 : 12 – 17

Thema: Samuël en de steen der hulp

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De plaats daarvan
 2. De naam daarop
 3. De zegen daarbij
16 juni 2019 Morgendienst

Tekst: Efeze 3 : 16 – 19

Thema: Waarom Paulus zijn knieën buigt

Predikant: Ds. G. van Manen

Opdat de gemeente zou worden

 1. versterkt door de Geest
 2. geoefend in ‘t geloof
 3. vervuld met de liefde
16 juni 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 52

Thema: De laatste bede en het besluit

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een machteloze strijder
 2. Een almachtige Koning
 3. Een verhorend God
10  juni 2019 Morgendienst

Tekst: Spreuken 1 : 23

Thema: De roep van de Opperste Wijsheid

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een liefdevolle aansporing
 2. Een troostvolle toezegging
9  juni 2019 Morgendienst

Tekst: Handelingen 2 : 1  en 4

Thema: De beloofde Geest

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het smeken om,
 2. De vervulling met,
 3. Het spreken door die Geest
9  juni 2019 Avonddienst

Tekst: Joël 2 : 32

Thema: Behoudenis op de berg Sion

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De ruimte daarin
 2. De zekerheid daarvan
 3. De verklaring daarbij
2 juni 2019 Morgendienst

Tekst: 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18

Thema: Troostvol onderwijs voor Gods Kerk

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een zekere opstanding
 2. Een glorierijke wederkomst
 3. Een heerlijke toekomst
2 juni 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 51

Thema: Vergeef ons onze zonden

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De noodzaak daarvan
 2. Het middel daartoe
 3. De vrucht daarop