maart 2019

31 mrt. 2019 morgendienst, Lukas 22 : 44

Leesdienst Ds. G. van Reenen – oud. J.M. van Koeveringe

Ds. G. van Reenen ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Lukas 22: 44
Thema: Jezus’ worsteling in Gethsemané
1. De plaats, die Hij betrad
2. De strijd, die Hij daar voerde
3. Het bloed, dat Hij daar zweette

31 mrt. 2019 avonddienst, Jeremia 31 : 9

Leesdienst Ds. M. Heerschap – oud.D. van Asselt

Ds. M. Heerschap ~ oud. D. van Asselt
Tekst: Jeremia 31: 9
Thema: Een heilrijke verlossing toegezegd
1. Gegrond in het Welbehagen Gods
2. Een heilrijke verlossing in de middelen
3. De gezegende vruchten

27 maart 2019 Bijbellezing, 1 Samuël 7 : 2-6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 7 : 2 – 6
Thema: Samuël als richter
1.) De eerste vruchten
2.) Een scherpe prediking
3.) Een verootmoedigd volk

Zingen : Psalm 38 : 9, 15
Lezen : 1 Samuël 7 : 1 – 9
Zingen : Psalm 77 : 1, 2
Zingen : Psalm 81 : 10, 11
Zingen : Psalm 106 : 4

24 maart 2019 morgendienst, Daniël 9 : 20-27

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Daniël 9 : 20 – 27
Thema: Daniël onderwezen in het verzoeningswerk van de Messias
1.) De tijd van het avondoffer
2.) De waarde van Christus’ offer
3.) Het ophouden van het slacht- en spijsoffer

Zingen : Psalm 81 : 12, 13
Lezen : Daniël 9 : 20 – 27
Zingen : Psalm 69 : 2, 5
Zingen : Psalm 40 : 4
Zingen : Psalm 132 : 12

24 maart 2019 avonddienst, H.C. Zondag 45-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 45 – II
Thema: Een ware bidder
1.) Roept God aan
2.) Kent zijn nood
3.) Heeft vaste grond

Zingen : Psalm 27 : 5
Lezen : Daniël 9 : 1 – 19
Zingen : Psalm 119 : 73, 85
Zingen : Psalm 22 : 3
Zingen : Psalm 91 : 8

21 maart 2019 huwelijksdienst, Psalm 146 : 5

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 146 : 5

19 maart 2019 – bidstond voor de verkiezingen

Predikant: Ds. A. Schot en ds. J. de Bruin

Ds. A. Schot: Spreuken 29 : 18
Ds. J. de Bruin: 2 Kronieken 33 : 1-17

17 maart 2019 morgendienst, Lev. 16 : 23-31

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Leviticus 16 : 23 – 31
Thema: De Grote Verzoendag
1.) Het brandoffer
2.) De laatste handelingen
3.) De voorbereiding

Zingen : Psalm 110 : 3, 5
Lezen : Leviticus 16 : 20 – 34
Zingen : Psalm 51 : 9, 10
Zingen : Psalm 130 : 2
Zingen : Psalm 32 : 3

17 maart 2019 avonddienst, H.C. zondag 45-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 45 – I
Thema: Waarom Christenen bidden moeten
1.) Om dankbaarheid te tonen
2.) Om genade te vinden

Zingen : Psalm 21 : 1, 2
Lezen : Hebreeën 4 : 14 – 5 : 14
Zingen : Psalm 138 : 1, 2
Zingen : Psalm 5 : 2, 3
Zingen : Psalm 25 : 2

13 maart 2019 Biddag morgendienst, Markus 9 : 14-29

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Markus 9 : 14 – 29
Thema: De noodzaak van het bidden en vasten
1.) De macht van satan
2.) De onmacht van de mens
3.) De almacht van Jezus

Zingen : Psalm 54 : 1
Lezen : Markus 9 : 1 – 29
Zingen : Psalm 34 : 2, 3
Zingen : Psalm 102 : 1
Zingen : Psalm 99 : 2

13 maart 2019 Biddag avonddienst, Ezechiël 9 : 4-6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Ezechiël 9 : 4 – 6
Thema: Zuchten en uitroepen
1.) De aanleiding daartoe
2.) De verzegeling daarvan
3.) Het onderscheid daardoor

Zingen : Psalm 105 : 3
Lezen : Ezechiël 9
Zingen : Psalm 145 : 6, 7
Zingen : Psalm 18 : 8
Zingen : Psalm 79 : 4

10 maart 2019 morgendienst, Leviticus 16 : 14-22

Predikant: Ds G. van Manen

Leviticus 16 : 14 – 22 ~ De Grote Verzoendag
1.) Het verzoenend bloed
2.) De weggaande bok

Zingen : Psalm 38 : 3, 4
Lezen : Leviticus 16 : 12 – 22
Zingen : Psalm 51 : 1, 2
Zingen : Psalm 32 : 1
Zingen : Psalm 17 : 8

10 maart 2019 avonddienst, H.C. zondag 44

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 44 ~ De prediking van de geboden des Heeren
1.) Een zware eis
2.) Een klein beginsel
3.) Een voortgaande ontdekking

Zingen : Psalm 26 : 3, 8
Lezen : 1 Joh. 1 en 2 : 1 – 6
Zingen : Psalm 119 : 16, 18
Zingen : Psalm 51 : 6
Zingen : Tien Geb. : 8, 9

3 maart 2019 morgendienst, Leviticus 16 : 1-13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Leviticus 16 : 1 – 13
Thema: De Grote Verzoendag
1.) De hogepriester
2.) De offerdieren
3.) Het reukwerk

Zingen : Psalm 75 : 1
Lezen : Leviticus 16 : 1 – 17
Zingen : Psalm 40 : 3, 4
Zingen : Psalm 141 : 2, 9
Zingen : Psalm 140 : 13

3 maart 2019 avonddienst Heilige Doop, Psalm 22 : 11

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 22 : 11
Thema: David als kind
1.) Wat zijn moeder met hem deed
2.) Wie de Heere voor hem was

Zingen : Psalm 71 : 4, 5
Lezen : Psalm 22 : 1 – 23
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 139 : 7, 8, 9
Zingen : Psalm 22 : 5