Archief

Maart 2019

31 Maart 2019 Morgendienst

Tekst: Lukas 22:44

Thema: Jezus ‘ worsteling in Gethsemané

Predikant: Ds. G. van Reenen ~ oud. J.M. van Koeveringe

 1. De plaats, die Hij betrad
 2. De strijd, die Hij daar voerde
 3. Het bloed, dat hij daar zweette

31 Maart 2019 Avonddienst

Tekst: Jeremia 31 : 9

Thema: Een heilrijke verlossing toegezegd

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Gegrond in het Welbehagen Gods
 2. Een heilrijke verlossing in de middelen
 3. De gezegende vruchten

27 Maart 2019 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 7 : 2 – 6

Thema: Samuël als richter

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De eerste vruchten
 2. Een scherpe prediking
 3. Een verootmoedigd volk

24 Maart 2019 Morgendienst

Tekst: Daniël 9 : 20 – 27

Thema: Daniël onderwezen in het verzoeningswerk van de Messias

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De tijd van het avondoffer
 2. De waarde van Christus’ Offer
 3. Het ophouden van het slacht- en spijsoffer

24 Maart 2019 Avonddienst

Zondag 45-II

Thema: Een ware bidder

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Roept God aan
 2. Kent zijn nood
 3. Heeft vaste grond

21 Maart 2019 Huwelijksdienst

19 Maart 2019 Bidstond voor de verkiezingen

Predikant: Ds. A. Schot

Tekst: Spreuken 29 : 18

Predikant: Ds. J. de Bruin

Tekst: 2 Kronieken 33 : 1 – 17

17 Maart 2019 Morgendienst

Tekst: Lev. 16 : 23 – 31

Thema: De Grote Verzoendag

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het brandoffer
 2. De laatste handelingen
 3. De voorbereiding

17 Maart 2019 Avonddienst

Zondag 12 – I

Thema: Waarom christenen bidden moeten

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Om dankbaarheid te tonen
 2. Om genade te vinden

13 Maart 2019 Biddag morgendienst

Tekst: Markus 9 : 14 – 29

Thema: De noodzaak van het bidden en vasten

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De macht van satan
 2. De onmacht van de mens
 3. De almacht van Jezus

13 Maart 2019 Biddag avonddienst

Tekst: Ezechiël 9 : 4 – 6

Thema: Zuchten en uitroepen

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De aanleiding daartoe
 2. De verzegeling daarvan
 3. Het onderscheid daardoor

10 Maart 2019 Morgendienst

Tekst: Leviticus 16 : 44 – 22

Thema: De Grote Verzoendag

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het verzoenend bloed
 2. De weggaande bok

10 Maart 2019 Avonddienst

Zondag 44

Thema: De prediking van de geboden des Heeren

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een zware eis
 2. Een klein beginsel
 3. Een voortgaande ontdekking

3 Maart 2019 Morgendienst

Tekst: Leviticus 16 : 1 – 13

Thema: De grote Verzoendag

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De hogepriester
 2. De offerdieren
 3. Het reukwerk

3 Maart 2019 Avonddienst (Heilige Doop)

Tekst: Psalm 22 : 11

Thema: David als kind

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wat zijn moeder met hem deed
 2. Wie de Heere voor hem was