Mei 2019

30 mei 2019 Hemelvaartsdag

Tekst: Psalm 24 : 7 – 10

Thema: Het ingaan van de Koning der ere

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Waar Hij ingaat
 2. Hoe Hij ingaat
 3. Voor wie Hij ingaat

26 Mei 2019 Morgendienst

Tekst: Mattheüs 28 : 20

Thema: Het troostwoord van Christus voor alle eeuwen

Predikant: Ds. G.H. Kersen ~ oud. D. van Asselt

 1. De Trooster
 2. De vertroosten
 3. De vertroosting

26 Mei 2019 Avonddienst

Tekst: 1 Petrus 1 : 4

Thema: De allerkostelijkste erfenis

Predikant: Ds. E. Venema ~ oud. J.M. van Koeveringe

 1. De erfenis
 2. De erfgenamen
 3. De Erflater

21 Mei 2019 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 7 : 7 – 11

Thema: Samuël, biddend voor zijn volk

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De aanleiding tot dat gebed
 2. Het offer voor dat gebed
 3. De verhoring op dat gebed

19 Mei 2019 Morgendienst

Tekst: Psalm 119 : 175

Thema: Leven

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het verlangen daarnaar
 2. Het doel daarvan
 3. De behoefte daarbij

19 Mei 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 50

Thema: Geef ons heden ons dagelijks brood, is een bede

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. om Gods gaven
 2. om Gods zegen
 3. om God Zelf

12 Mei 2019 Morgendienst

Tekst: Handelingen 20 : 7 – 12

Thema: Gods genade in Tróas

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De lange preek van Paulus
 2. De ragische dood van Éutychus
 3. De levendmakende kracht van Christus

12 Mei 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 49

Thema: Uw wil geschiede

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Eigen wil verzaken
 2. Gods wil gehoorzamen
 3. Der engelen voorbeeld volgen

5  Mei 2019 Morgendienst

Tekst: 1 Korinthe 15 : 7a

Thema: Jakobus, de broeder des Heeren

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het leven voor z’n bekering
 2. Het wonder van z’n bekering
 3. De vruchten na z’n bekering

5  Mei 2019 Avonddienst

Tekst: Zodag 48

Thema: Uw Koninkrijk kome, is een bede

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. voor Gods Kerk
 2. tegen satan
 3. tot Gods eer