November 2019

24 November 2019 Morgendienst

Tekst: 2 Korinthe 4 : 16 t/m 18

Thema: De gezegende tweemens

Predikant: Leesdienst Ds. G. van Reenen

 1. Zijn lichte verdrukking
 2. Zijn duurzame heerlijkheid
 3. Zijn zuivere kenmer

24 November 2019 Avonddienst

Tekst: Mattheüs 8 : 16 – 18

Thema: De wondervolle ontferming van de HEERE Jezus

Predikant: Leesdienst Ds. A. Bregman ~ oud. J. Janse

 1. De Heere Jezus in Zijn ontfermende almacht
 2. De knecht van de hoofdman in zijn onmacht

17 November 2019 Morgendienst

Tekst: Galaten 1 : 4

Thema: De liefde van Christus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De opening daarvan
 2. Het doel daarvan
 3. De bron daarvan

17 November 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 10

Thema: Gods voorzienigheid

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Openbaart zicht in drie daden
 2. Gaat over alle dingen
 3. Biedt drieërlei troost

10 November 2019 Morgendienst

Tekst: Handelingen 14 : 20 – 28

Thema: Het einde van de eerste zendingsreis

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De prediking in Derbe
 2. De terugkeer langs de gemeenten
 3. De vergadering in Antiochië

10 November 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 10

Thema: Gods voorzienigheid

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Openbaart zich in drie daden
 2. Gaat over alle dingen
 3. Biedt drieërlei troost
6 November 2019 Morgendienst

Tekst: Jermia 14 : 22

Thema: Weldadigheid verwacht van een dreigend God

Predikant: Leesdienst Ds. G.H. Kersten ~ oud. D. van Asselt

 1. Door een pleitend profeet
 2. Omdat de Heere is de Bron van alle goed
 3. Omdat Jehova gedenke Zijn wachtend volk
6 November 2019 Avonddienst

Tekst: Genesis 35 : 1 – 4

Thema: Jakob geroepen om een altaar te gaan maken

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een Goddelijke opdracht
 2. Een noodzakelijke reformatie
 3. Een gewillige gehoorzaamheid
3 November 2019 Morgendienst

Tekst: Handelingen 14 : 11 – 19

Thema: De apostelen te Lystre als goden vereerd

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De dwaasheid daarvan
 2. Het antwoord daarop
 3. De vijandschap daarna
3 November 2019 Avonddienst

Tekst: Ezechiël 36 : 26

Thema: Een nieuw hart

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De belofte daarvan
 2. De omschrijving daarvan