Oktober 2019

27 Oktober 2019 Morgendienst

Tekst: Zefanja 3: 12

Thema: Het volk des HEEREN

Predikant: Leesdienst Ds. J. Koster ~oud. J. Janse

 1. Zij zullen overblijven
 2. Wat ze zijn
 3. Wat ze doen
27 Oktober 2019 Avonddienst

Tekst: Jeremia 31:9A

Thema: Komen met geween

Predikant: Leesdienst Ds. A. Hellenbroek ~ oud. S.R. van Klinken

 1. De aankomst der bekeerlingen
 2. Hun gestalte onder dat komen
23 Oktober 2019 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 10 : 17 – 27

Thema: Saul door Samuël aan het volk voorgesteld

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het woord dat hij spreekt
 2. Het lot dat hij werpt
 3. Het recht dat hij beschrijft
20 Oktober 2019 Morgendienst

Tekst: Handelingen 14 : 6 – 10

Thema:  Paulus en Barnabas te Lystre

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het verkondigde Evangelie
 2. Een kreupele hoorder
 3. Een Goddelijk wonder
20 Oktober 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 9

Thema:  God de Vader en onze schepping

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Tweeërlei werk
 2. Tweeërlei Naam
 3. Tweeërlei weldaad
 4. Tweeërlei grond

13 Oktober 2019 Morgendienst, Heilig Avondmaal

Tekst: Psalm 40 : 3

Thema:  Gods verlossende liefde voor David

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Uit de kuil gehaald
 2. Op een rots gesteld
 3. Een vaste gang gemaakt

13 Oktober 2019 Avonddienst

Tekst: Psalm 40 : 4

Thema:  Gods lof vermeld door David

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Met een nieuw lied
 2. Tot eer van God
 3. Tot heil van de naaste

10 Oktober 2019, Huwelijksdienst

Tekst: Spreuken 16 : 20

Thema:  Nuttige werkzaamheden

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. letten op het Woord
 2. vertrouwen op de HEERE

6 Oktober 2019, Morgendienst

Tekst: Psalm 40 : 2 – 3a

Thema:  Gods neerbuigende goedheid voor David

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Zijn grote nood
 2. Zijn enige verwachting
 3. Zijn hoopvolle ervaring

6 Oktober 2019, Avonddienst

Tekst: Zondag 8

Thema:  God is één in Wezen en drie in Personen

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. God de Vader en onze schepping
 2. God de Zoon en onze verlossing
 3. God de Heilige Geest en onze heiligmaking