September 2019

29 September 2019 Morgendienst

Tekst: Zacharia 4 : 11 t/m 14

Thema: Het onderricht omtrent de twee olijfbomen die kandelaars verzorgen

Predikant: Leesdienst Ds. W.C. Lamain ~ oud. D. van Asselt

 1. Is tot tweemaal toe door Zacharia gevraagd
 2. Door een engel op kostelijke wijze nagelaten
 3. Tot blijvende onderwijzing van Gods Kerk

29 september 2019 Avonddienst

Tekst: Hooglied 1 : 2

Thema: Het heilig kussen door Jezus mond

Predikant: Leesdienst Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J.M. van Koeveringe

 1. De heilige kus met de lippen der genade
 2. De heilige kus door de mond der liefde
 3. De heilige kus uit een hart van trouw

25 september 2019 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 10 : 1 – 16

Thema: Samuël zalft Saul tot koning

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Na een opmerkelijke ontmoeting
 2. Met olie uit een kruik
 3. En met tekenen tot bevestiging

22 september 2019 Morgendienst

Tekst: Exodus 33 : 11b

Thema: De jongeling Jozua

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Zijn dienen bij Mozes
 2. Zijn blijven in de tent

22 september 2019 Avondienst

Tekst: Zondag 7

Thema: Het geloof dat met Christus verenigt

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een getrokken scheidslijn
 2. Een geschonken zaligheid
 3. Een belovend Evangelie

17 september 2019 Herdenkingsdienst

Tekst: Micha 7 : 14

Thema: De kudde Uwer erfenis

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Van Wie die kudde is
 2. Waar die kudde woont
 3. Wat die kudde behoeft

15 september 2019 Morgendienst

Tekst: Daniël 6 : 11

Thema: De biddende Daniël

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De dreiging waaronder hij bidt
 2. Het geloof waardoor hij bidt
 3. De gestalte waarin hij bidt

15 september 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 6

Thema: De gezochte Middelaar en Verlosser

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wat Hij moet zijn
 2. Wie Hij is
 3. Waaruit Hij wordt gekend

8 september 2019 Morgendienst

Tekst: Genesis 25 : 29 -34

Thema: Het eerstegeboorterecht

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Begeerd
 2. Verhandeld
 3. Veracht

8 september 2019 Avonddienst – Heilige Doop

Tekst: Ezechiël 36 : 25

Thema: Rein water

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De onmisbaarheid daarvan
 2. De besprenging daarmee
 3. De reiniging daardoor

1 september 2019 Morgendienst

Tekst: Job 7 : 20a

Thema: Jobs hernieuwde kracht

Predikant: Ds. J. Mijnders ~ oud. A.L. Kardol

 1. De Persoon die hij aanspreekt
 2. De vraag die hij stelt
 3. De onderwerping die hij betoont

1 september 2019 Avonddienst

Tekst: Lukas 7 : 48

Thema: De boetvaardige zondares

Predikant: Ds. P. Honkoop ~ oud. J. Janse

 1. Haar plaats waar zij vertoefde
 2. Haar gedrag dat zij toonde
 3. Haar liefde die werd geprezen