september 2020

27 sept. 2020 avonddienst, Lukas 18 : 1-8

Leesdienst Ds. A.F. Honkoop ~ oud. A.L. Kardol

Ds. A.F. Honkoop ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Lukas 18: 1 t/m 8 ~ Thema: De noodzaak van het gebed van Gods uitverkoren
1.Het voorbeeld dat tot bidden gegeven wordt
2.De verhoring die op dat bidden beloofd wordt
3.De vraag die aangaande dat bidden gedaan wordt

Zingen : Psalm 35 : 1
Lezen : Lukas 18 : 1 – 14
Zingen : Psalm 68 : 11
Zingen : Psalm 130 : 3
Zingen : Psalm 98 : 4

27 sept. 2020 middagdienst, 2 Kon. 2 : 19-25

Leesdienst Ds. P. Melis ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. P. Melis ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: 2 Koningen: 19 t/m 25 ~Thema: Het Woord des Heeren, door Elisa gebracht
1.Het Woord des Heeren maakt levend
2.Het Woord des Heeren kan ook dodelijk zijn

Psalm 101 : 1
Lezen: 2 Koningen 2 : 19-25
Psalm 123 : 2
Psalm 49 : 5
Psalm 124 : 2

27 sept 2020 morgendienst, openbaring 4 : 3b

Leesdienst Ds. G. van Reenen ~ oud. J. Janse

Ds. G. van Reenen ~ oud. J. Janse
Tekst: Openbaring 4: 3B ~ Thema: Gods boog in de hemel
1.Het feit waaraan hij herinnert
2.Het verbond dat hij verzegelt
3.De ruimte die hij biedt
4.De menigte die hij aantrekt
5.De belofte die hij staaft
6.De zaligheid die hij beschermt

Psalm 79:4
Lezen: Openbaring 4
Psalm 105:5
Psalm 103:9
Psalm 111:5

22 sept. 2020 Bijbellezing, 1 Samuël 16 : 14-23

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 16 : 14 – 23 ~ Thema: David spelende voor Saul
1. De aanleiding daartoe
2. Het doel daarvan
3. De weldaad daardoor

Zingen : Psalm 19 : 1
Lezen : 1 Samuël 16 : 10 – 23
Zingen : Psalm 89 : 13, 14
Zingen : Psalm 32 : 5
Zingen : Psalm 51 : 6

20 sept. 2020 morgendienst, Esther 6 : 1-3

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 6 : 1 – 3 ~ Thema: Het boek van de kronieken
1. Wanneer daaruit voor de koning wordt gelezen
2. Wat daarin over Mórdechai is geschreven
3. Welke vraag daarbij door de koning wordt gesteld

Zingen : Psalm 116 : 1, 4
Lezen : Esther 6
Zingen : Psalm 119 : 11, 35
Zingen : Psalm 147 : 3
Zingen : Psalm 33 : 5

20 sept. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 33-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 33 – ll ~ Thema: De waarachtige bekering
1. Een inwendige vernieuwing
2. Een hartelijke doorleving
3. Een noodzakelijke openbaring

Zingen : Psalm 68 : 14
Lezen : Jeremia 31 : 15 – 26
Zingen : Psalm 34 : 2, 11
Zingen : Psalm 119 : 83
Zingen : Psalm 52 : 7

20 sept. 2020 middagdienst, 2 Kon. 2 : 13-18

Leesdienst Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken

Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken
Tekst: 2 Koningen 2: 13 t/m 18 ~ Thema: Het eerste optreden van Elisa als profeet
1. Hij wordt door God bevestigd
2.Hij wordt door de profetenzonen erkend

13 sept. 2020 morgendienst, Esther 5 : 4-14

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 5 : 4 – 14 ~ Haman en de koning bij Esther aan de maaltijd
1. Het herhaalde verzoek van Esther
2. De gekrenkte hoogmoed van Haman
3. Het vreselijke plan van z’n vrouw

Zingen : Psalm 17 : 4
Lezen : Esther 5
Zingen : Psalm 73 : 3, 4
Zingen : Psalm 17 : 5
Zingen : Psalm 36 : 1

13 sept. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 33-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 33 – I ~ Thema: De waarachtige bekering
1. Een inwendige vernieuwing
2. Een hartelijke doorleving
3. Een noodzakelijke openbaring

Zingen : Psalm 105 : 3
Lezen : Titus 3
Zingen : Psalm 51 : 5, 7
Zingen : Psalm 87 : 3, 4
Zingen : Psalm 95 : 4

6 sept. 2020 morgendienst, Esther 5 : 1-3

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 5 : 1 – 3 ~ Thema: Esther voor de koning
1. Wanneer en hoe ze gaat
2. Wat de koning haar toereikt
3. Wat hij tegen haar zegt

Zingen : Psalm 34 : 3
Lezen : Esther 4 : 12 – 5 : 8
Zingen : Psalm 54 : 1, 2
Zingen : Psalm 3 : 2
Zingen : Psalm 66 : 10

6 sept.2020 avonddienst, H.C. Zondag 32

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 32 ~ Thema: De goede werken
1. Waarvan zij de vrucht zijn
2. Welk doel zij hebben
3. Wat er tegenover staat

Zingen : Psalm 66 : 6
Lezen : Lukas 19 : 1 – 27
Zingen : Psalm 116 : 7, 8, 9
Zingen : Psalm 103 : 1
Zingen : Psalm 89 : 14