oktober 2020

25 okt. 2020 morgendienst, Romeinen 12 : 12-13

Leesdienst Ds. Chr. van Dam ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds Chr. van Dam ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Romeinen 12:12-13

Thema: Een apostolische raadgeving
1. De inhoud die ze heeft
2. Het doel dat ze beoogt
3. De bestemming die ze bereikt

25 okt. 2020 middagdienst, 2 Kon. 4 : 8-17

Leesdienst Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken

Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken
Tekst: 2 Koningen 4: 8 t/m 17

Thema: Elisa bij de Sunamitische
1. Haar gastvrijheid
2. Haar tere zorg
3. Haar ongedachte blijdschap

25 okt. 2020 avonddienst, Handelingen 17 : 30-31

Leesdienst Ds. G.J. v.d. Noort, oud. A.L. Kardol

Ds. G.J. van den Noort ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Handelingen 17: 30 en 31

Thema: Een ernstige roepstem tot bekering in het licht van het komende Godsgericht
1. De dag des gerichts
2. De Man des gerichts
3. De roepstem des gerichts

21 okt. 2020 weekdienst, Esther 7 : 7-10

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 7 : 7 – 10

Thema: Het doodvonnis van Hama
1. Ten volle besloten
2. Door de koning uitgesproken
3. Zonder uitstel voltrokken

Zingen : Psalm 72 : 7
Lezen : Psalm 7
Zingen : Psalm 27 : 1
Zingen : Psalm 57 : 4
Zingen : Psalm 54 : 4

18 okt. 2020 morgendienst, Esther 7 : 1-6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 7 : 1 – 6

Thema: De ontmaskering van Haman
1. De vraag die de koning herhaalt
2. De bede die Esther verzoekt
3. Het antwoord dat Haman ontmaskert

Zingen : Psalm 62 : 5
Lezen : Esther 7
Zingen : Psalm 69 : 8
Zingen : Psalm 145 : 6
Zingen : Psalm 6 : 10

18 okt. 2020 middagdienst, 2 Kon. 4 : 1-7

Leesdienst Ds. P. Melis ~ oud. T. Roukens

Ds. P. Melis ~ oud. T. Roukens
Tekst: 1 Koningen 4: 1 t/m 7 ~ De weduwe van één van de zonen van de profeten
1. De nood, waarin zij verkeerde
2. De opdracht, die Elisa haar gaf
3. Het geloof, dat zij mocht beoefenen
4. De redding, die haar te beurt viel

18 okt. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 35

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 35

Thema: De ware godsdienst
1. Buigt voor geen beeld
2. Luistert naar het gebod
3. Brengt onder het Woord

Zingen : Psalm 115 : 1
Lezen : Handelingen 17 : 16 – 34
Zingen : Psalm 106 : 11
Zingen : Tien Geboden : 1, 3
Zingen : Psalm 119 : 8

11 okt. 2020 morgendienst, Lev. 26 : 41b-42

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Leviticus 26 : 41b – 42

Thema: Wanneer neemt God het oordeel weg ?
1. Als ons hart gebogen wordt
2. Als de straf gebillijkt wordt
3. Als aan het verbond gedacht wordt

Zingen : Psalm 93 : 1
Lezen : Leviticus 26 : 21 – 46
Zingen : Psalm 25 : 5
Zingen : Psalm 51 : 2
Zingen : Psalm 106 : 24

11 okt. 2020 middagdienst, Esther 6 : 4 – 14

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 6 : 4 – 14

Thema: De hoogmoedige Haman vernederd
1. Een verwaande hoogmoed
2. Een vernederende opdracht
3. Een begonnen val

Zingen : Psalm 116 : 10
Lezen : Esther 6
Zingen : Psalm 138 : 3
Zingen : Psalm 19 : 7
Zingen : Psalm 63 : 7

11 okt. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 34-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 34 – ll

Thema: Het eerste gebod
1. Wat mij lief moet zijn
2. Waar ik een afkeer van moet hebben
3. Wie bij mij de hoogste plaats moet innemen

Zingen : Psalm 141 : 3
Lezen : Ruth 1
Zingen : Psalm 81 : 10, 11
Zingen : Psalm 95 : 3
Zingen : Tien Geb. : 2, 9

4 okt. 2020 morgendienst, 1 Kronieken 28 : 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Kronieken 28 : 20

Thema: Een bemoediging tot de dienst van het huis des HEEREN
1. Een koning die vaderlijk spreekt
2. Een woord dat krachtelozen sterkt
3. Een belofte die Gods trouw verheerlijkt

Zingen : Psalm 6 : 2
Lezen : 1 Kronieken 28
Zingen : Psalm 18 : 9
Zingen : Psalm 89 : 8
Zingen : Psalm 31 : 19
Zingen : Psalm 139 : 1

4 okt. 2020 middagdienst, 2 Koningen 3

Leesdienst Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken

Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken
Tekst: 2 Koningen 3 ~ Elisa in de strijd met Moab
1. De nood van de koningen
2. De toevlucht tot de profeet
3. De wonderlijke verlossing

4 okt. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 34-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 34 – l

Thema: De heilige wet des Heeren
1. De inleiding tot deze wet
2. De geboden in deze wet
3. De verdeling van deze wet

Zingen : Tien Geb. : 1, 2
Lezen : Leviticus 26 : 1 – 20
Zingen : Psalm 99 : 6
Zingen : Psalm 147 : 10
Zingen : Psalm 142 : 5, 7