november 2020

29 nov. 2020 morgendienst, Genesis 5 : 29

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 5 : 29

Thema: Het woord van Lamech bij Noachs geboorte
1. De smart die doorklinkt
2. De geloof dat spreekt
3. De vervulling die wacht

Zingen : Psalm 119 : 41
Lezen : Genesis 5
Zingen : Lofz. v Z. : 1
Zingen : Psalm 20 : 1, 5
Zingen : Lofz. v Z. : 2

29 nov. 2020 middagdienst, Esther 9 : 20-32 en 10

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 9 : 20 – Esther 10

Thema: Mórdechai aangenaam bij zijn broederen
1. Het feest dat hij instelt
2. Het gezag dat hij bekleedt
3. Het beste dat hij zoekt

Zingen : Psalm 66 : 6
Lezen : Esther 9 : 20 – Esther 10
Zingen : Psalm 103 : 1
Zingen : Psalm 76 : 2
Zingen : Psalm 72 : 11

29 nov. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 38

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 38

Thema: De zegen van de zondag
1. Een groot geschenk
2. Een zegenrijke besteding
3. Een verworven rust

Zingen : Psalm 17 : 3
Lezen : Lukas 4 : 14 – 30
Zingen : Psalm 27 : 2
Zingen : Psalm 68 : 8
Zingen : Tien Geb. : 5, 9

22 nov. 2020 morgendienst, Jesaja 45 : 21b-22

Leesdienst Ds. J. Spaans ~ oud. A.L. Kardol

Ds. J. Spaans ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Jesaja 45: 21B en 22

Thema:Een troostvol woord in een donkere tijd
1. Een rechtvaardig God
2. Een gezegende Heiland
3. De dierbare vrucht die daarin verklaard wordt

22 nov. 2020 middagdienst, 2 Kon. 5 : 1-7

Leesdienst Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken

Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken
Tekst: 2 Koningen 5: 1 t/m 7 ~Thema: Naäman, de Syriër
1. De nood, waarin hij verkeerde
2. De raad, die hij kreeg
3. De reis, die hij maakte

22 nov. 2020 avonddienst, Jer. 31 : 19

Leesdienst Ds. W.C. Lamain ~ oud. T. Roukens

Ds. W.C. Lamain ~ oud T.Roukens
Tekst: Jeremia 31: 19

Thema: De waarachtige bekering
1. De verheerlijking van de soevereiniteit Gods
2. De duidelijkheid van het werk Gods
3. De vrucht die Gode tot heerlijkheid is

18 nov. 2020 weekdienst, Esther 9 : 1-19

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 9 : 1 – 19

Thema: Het gevolg van de wet van Haman en Mórdechai
1. De verdediging van de Joden
2. De voorspraak voor de Joden
3. De rust bij de Joden

Zingen : Psalm 3 : 4
Lezen : Esther 9 : 1 – 19
Zingen : Psalm 27 : 1
Zingen : Psalm 68 : 1
Zingen : Psalm 89 : 8

15 nov. 2020 morgendienst, Psalm 77 : 20-21

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 77 : 20 – 21

Thema: Gods leiding met Zijn volk
1. De weg waarlangs
2. De zorg waarmee
3. De herders waardoor

Zingen : Psalm 42 : 1
Lezen : Psalm 77
Zingen : Psalm 25 : 2
Zingen : Psalm 80 : 1
Zingen : Psalm 77 : 11

15 nov. 2020 middagdienst, Esther 8 : 9-17

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 8 : 9 – 17

Thema: De heerlijkheid van Mórdechai
1. De opdracht die hij geeft
2. Het geschrift dat wordt verspreid
3. De vreugde die er heerst

Zingen : Psalm 8 : 1
Lezen : Esther 8 : 9 – 17
Zingen : Psalm 126 : 2
Zingen : Psalm 118 : 14
Zingen : Psalm 97 : 7

15 nov. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 37

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 37

Thema: De rechte eed
1. Wordt geëist door Gods dienares
2. Is gegrond op Gods Woord
3. Klimt op tot Gods troon

Zingen : Psalm 24 : 2
Lezen : Genesis 24 : 1 – 21
Zingen : Psalm 89 : 15
Zingen : Psalm 63 : 6
Zingen : Psalm 119 : 76

8 nov. 2020 morgendienst, Esther 8 : 1-8

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Esther 8 : 1 – 8

Thema: Gunstbewijzen van koning Ahasveros
1. Een verbeurd bezit
2. Een verhoogde Mórdechai
3. Een wenende en smekende Esther

Zingen : Psalm 136 : 24, 25
Lezen : Esther 8 : 1 – 8
Zingen : Psalm 79 : 5
Zingen : Psalm 75 : 4
Zingen : Psalm 79 : 6

8 nov. 2020 middagdienst, 2 Kon. 4 : 38-44

Leesdienst Ds. P. Melis ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. P. Melis ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: 2 Koningen 4: 38 t/m 44

Thema: Twee spijswonderen
1. Het kwade wordt goed
2. Het weinige wordt veel

8 nov. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 36

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 36

Thema: Gods heilige Naam
1. Recht belijden
2. Kinderlijk aanroepen
3. Eerbiedig prijzen

Zingen : Tien Geboden : 1, 4.
Lezen : 1 Koningen 18 : 21 – 39
Zingen : Psalm 145 : 1
Zingen : Psalm 111 : 6
Zingen : Psalm 86 : 6

4 nov. 2020 morgendienst, Mattheüs 25 : 14-30

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Matthéüs 25 : 14 – 30

Thema: De gelijkenis van de talenten
1. Het ontvangen van de talenten
2. Het omgaan met de talenten
3. De verantwoording over de talenten

Zingen : Psalm 65 : 8
Lezen : Matthéüs 25 : 14 – 30
Zingen : Psalm 67 : 3
Zingen : Psalm 68 : 14
Zingen : Psalm 73 : 14

4 nov. 2020 middagdienst, Lukas 18 : 38

Leesdienst Ds. C. Hegeman ~ oud. T. Roukens

Ds. C. Hegeman ~ oud. T. Roukens
Tekst: Lukas 18 : 38

Thema: Een zuchtende blinde op de Dankdag
1. Getekend in zijn geloofsnood
2. Beschreven in zijn geloofsmoed
3. Voorgehouden in zijn geloofskracht

4 nov. 2020 avonddienst, Micha 6 : 3-8

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst:Micha 6 : 3 – 8

Thema: De twist van God met Zijn volk
1. Ondankbaarheid ondanks de weldaden van God
2. Offers zonder de liefde tot God
3. Plichten volgens het Woord van God

Zingen : Psalm 103 : 4
Lezen : Micha 6
Zingen : Psalm 51 : 9
Zingen : Psalm 4 : 3
Zingen : Psalm 105 : 24

1 nov. 2020 morgendienst, Romeinen 10 : 13-15

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Romeinen 10 : 13 – 15

Thema: De prediking en de vrucht
1. Zenden
2. Prediken
3. Horen
4. Geloven
5. Aanroepen

Zingen : Psalm 45 : 2
Lezen : Romeinen 10
Zingen : Psalm 133 : 1, 3
Zingen : Psalm 108 : 1
Zingen : Psalm 119 : 20

1 nov. 2020 middagdienst, 2 Kon. 4 : 18-37

Leesdienst Ds. P. Melis ~ oud. A.L. Kardol

Ds. P. Melis ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: 2 Koningen 4: 18 t/m 37

Thema: Eliza en de Sunamitische
1. Een grote slag
2. Een vurig gebed
3. Een wonderdoend God

1 nov. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 27-I, Heilige Doop

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 27 – l

Thema: De rijke omschrijving van de Doop
1. De ontkenning daarbij
2. Het onderwijs daarin
3. De verzekering daardoor

Zingen : Psalm 87 : 1
Lezen : 1 Korinthe 6
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 51 : 1
Zingen : Psalm 146 : 5