april 2020

26 april 2020 morgendienst, Johannes 21 : 15-17

Leesdienst ds. C. de Ridder ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Johannes 21 : 15-17
Thema: Het liefdesgericht van Jezus over Simon Petrus

26 april 2020 avonddienst, Jesaja 8 : 17

Leesdienst ds. W. a Brakel ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Jesaja 8 : 17
Thema: De verberging van Gods aangezicht

22 april 2020 Bijbellezing, 1 Samuël 19 : 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 19 : 18
Thema: Samuël te Rama
1. Als een veilige toevlucht
2. Als een vaderlijke vriend
3. Als een dienende profeet

Zingen : Psalm 25 : 8
Lezen : 1 Samuël 19 : 9 – 24
Zingen : Psalm 91 : 1
Zingen : Psalm 119 : 32
Zingen : Psalm 62 : 1

19 april 2020 morgendienst, 1 Korinthe 15 : 8-10

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Korinthe 15 : 8 – 10
Thema: Christus’ opstandingskracht verheerlijkt in Paulus
1. De opzoekende daad van God
2. De eenzijdige liefde van God
3. De vruchtbare genade van God

Zingen : Psalm 90 : 6
Lezen : 1 Korinthe 15 : 1 – 20
Zingen : Psalm 145 : 1
Zingen : Psalm 142 : 5, 7
Zingen : Psalm 113 : 1

10 april 2020 avonddienst, H.C. Zondag 20

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 20
Thema: De Heilige Geest
1. De Godheid van Zijn Wezen
2. De onmisbaarheid van Zijn Persoon
3. De heerlijkheid van Zijn werk

Zingen : Psalm 84 : 4
Lezen : Johannes 15 : 18 – 16 : 15
Zingen : Psalm 119 : 3
Zingen : Psalm 51 : 6
Zingen : Psalm 62 : 1

Prekenserie Jozef – Tekst: Genesis 37 : 19

Predikant: Ds A. Moerkerken – 15 april 2020

Ds A. Moerkerken – Prekenserie Jozef
Tekst: Genesis 37 : 19
Thema: Jozef verkocht

Prekenserie Jozef – Genesis 37 : 1-14

Predikant: Ds A. Moerkerken – 8 april 2020

Ds A. Moerkerken – Prekenserie Jozef
Tekst: Genesis 37 : 3
Thema: Jozef in zijn jeugd

12 april 2020 morgendienst, Lukas 24 : 13-24

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 24 : 13 – 24
Thema: Jezus en de Emmaüsgangers
1. Hun band met Jezus
2. De vraag van Jezus
3. Het antwoord aan Jezus

Zingen : Psalm 118 : 11
Lezen : Lukas 24 : 1 – 24
Zingen : Psalm 43 : 2, 5
Zingen : Psalm 62 : 5
Zingen : Psalm 27 : 7

12 april 2020 avonddienst, Lukas 24 : 25-29

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 24 : 25 – 29
Thema: Jezus en de Emmaüsgangers
1. De bestraffing door Jezus
2. Het onderwijs van Jezus
3. Hun verzoek aan Jezus

Zingen : Psalm 92 : 3
Lezen : Lukas 24 : 25 – 49
Zingen : Psalm 40 : 5
Zingen : Psalm 85 : 3
Zingen : Psalm 130 : 4

13 april 2020 Tweede Paasdag , Lukas 24 : 30-35

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 24 : 30 – 35
Thema: Jezus en de Emmaüsgangers
1. De openbaring van Jezus
2. De verwondering door Jezus
3. De roem in Jezus

Zingen : Psalm 118 : 13
Lezen : Markus 16
Zingen : Psalm 85 : 4
Zingen : Psalm 45 : 1
Zingen : Psalm 16 : 6

10 april 2020 Goede Vrijdagdienst, Psalm 22 : 16b

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 22 : 16b
Thema: Christus gelegd in het stof des doods
1. Door de Vader geëist
2. Door de Borg aanvaard
3. Door de Kerk aanschouwd

Zingen : Psalm 89 : 19
Lezen : Psalm 22
Zingen : Psalm 102 : 5
Zingen : Psalm 22 : 8
Zingen : Psalm 16 : 5

5 april 2020 morgendienst, Lukas 23 : 44-45

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 23 : 44 – 45
Thema: De drie-urige duisternis
1. De oorzaak van die duisternis
2. De Borg in die duisternis
3. De toegang na die duisternis

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Lukas 23 : 26 – 49
Zingen : Psalm 119 : 65
Zingen : Psalm 22 : 1
Zingen : Psalm 42 : 7

5 april 2020 avonddienst, H.C. Zondag 19

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 19
Thema: Christus uitermate verhoogd
1. Het Hoofd van Zijn Kerk
2. De gaven in Zijn Kerk
3. Een muur om Zijn Kerk
4. De troost voor Zijn Kerk

Zingen : Psalm 90 : 6
Lezen : Lukas 21 : 20 – 38
Zingen : Psalm 21 : 5, 6
Zingen : Psalm 117 : 1
Zingen : Psalm 98 : 4