Archief

April 2020

26 April 2020 Morgendienst

Tekst: Johannes 21 : 15 – 17

Thema: Het liefdesgericht van Jezus over Simon Petrus

Predikant: Ds. C. de Ridder ~ oud. A.L. Kardol

26 April 2020 Avonddienst

Tekst: Jesaja 8 : 17

Thema: De verberging van Gods aangezicht

Predikant: Leesdienst ds. W. A. Brakel ~ oud. S.R. van Klinken

22 April 2020 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 19 : 18

Thema: Samuël te Rama

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Als een veilige toevlucht
 2. Als een vaderlijke vriend
 3. Als een dienende profeet

19 April Morgendienst

Tekst: 1 Korinthe 15 : 8 – 10

Thema: Christus’ opstandingskracht verheerlijkt in Paulus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De opzoekende daad van God
 2. De eenzijdige liefde van God
 3. De vruchtbare genade van God

10 April Avonddienst

Tekst: Zondag 20

Thema: De Heilige Geest

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De Godheid van zijn Wezen
 2. De onmisbaarheid van Zijn Persoon
 3. De heerlijkheid van Zijn werk

Prekenserie Jozef 15 April 2020

Tekst: Genesis 37 : 19

Thema: Jozef verkocht

Predikant: Ds. A. Moerkerken

Prekenserie Jozef 8 April 2020

Tekst: Genesis 37 : 1 – 14

Thema: Jozef in zijn jeugd

Predikant: Ds. A. Moerkerken

12 April 2020 Morgendienst

Tekst: Lukas 24 : 13 – 24

Thema: Jezus en de Emmaüsgangers

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Hun band met Jezus
 2. De vraag van Jezus
 3. Het antwoord aan Jezus
12 April 2020 Avonddienst

Tekst: Lukas 24 : 25 – 29

Thema: Jezus en de Emmaüsgangers

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De bestraffing door Jezus
 2. Het onderwijs van Jezus
 3. Hun verzoek aan Jezus

13 April 2020  2e Paasdag

Tekst: Lukas 24 : 30 – 35

Thema: Jezus en de Emmaüsgangers

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De openbaring van Jezus
 2. De verwondering door Jezus
 3. De roem in Jezus

10 April 2020 Goede Vrijdagdienst

Tekst: Psalm 22 : 16b

Thema: Christus gelegd in het stof des doods

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Door de Vader geëist
 2. Door de Borg aanvaard
 3. Door de Kerk aanschouwd

5 April 2020 Morgendienst

Tekst: Lukas 23 : 44 – 45

Thema: De drie-urige duisternis

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De oorzaak van die duisternis
 2. De Borg in die duisternis
 3. De toegang na die duisternis

5 April 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 19

Thema: Christus uitermate verhoogd

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het Hoofd van zijn Kerk
 2. De gaven in Zijn Kerk
 3. Een muur om Zijn Kerk
 4. De Troost voor Zijn Kerk