31 december 2020 avonddienst

Predikant: ds G. van Manen

Tekst : 1 Petrus 5 : 6

Thema: Een  apostolische  vermaning  op  de  oudejaarsavond           

 1. Een  krachtige  hand
 2. Een  noodzakelijke  vernedering
 3. Een  genadige  verhoging

Zingen : Psalm    90 :   2
Lezen  : 1 Petrus   5
Zingen : Psalm  138 :   3
Zingen : Psalm      2 :   5
Zingen : Psalm    89 : 19

27 december 2020 morgendienst

Leesdienst

Ds. E. Venema ~ oud. T. Roukens

Tekst: Johannes 3: 16

Thema: Kerstfeest in de nacht

 1. De liefde die wordt getoond
 2. De Gave die wordt geschonken
 3. Het voorwerp dat wordt gekozen
 4. De eis die wordt gesteld
27 december 2020 middagdienst

Leesdienst

Ds. P. Melis ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: 2 Koningen 6: 1 t/m 7

Thema: Het drijvende ijzer

 1. De geschiedenis verklaard
 2. De geschiedenis toegepast
27 december 2020 avonddienst

Leesdienst

Ds. W.C. Lamain ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Mattheüs 2: 7 en 8

Thema: Alleen weggezonden

Een overdenking over de gang van de Wijzen uit het Oosten

26 december 2020 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 20

Thema: Het  Kind  in  Bethlehems  kribbe

 1. Wat  de  herders  van  dit  Kind  hoorden
 2. Wat  de  herders  in  dit  Kind  zagen
 3. Wat  de  herders  om  dit  Kind  deden

Zingen : Psalm  98 : 1
Lezen  : Lukas    2 : 8 – 21
Zingen : Lofz. v Z.  : 4
Zingen : Psalm  45 : 1
Zingen : Psalm  56 : 5

25 december 2020 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 7    

 Thema: Het  Kind  in  Bethlehems  kribbe
1. De  Vader  van  dit  Kind
2. De  moeder  van  dit  Kind
3. De  wieg  van  dit  Kind

Zingen : Psalm   98 :   2
Lezen  : Lukas     2 :   1 – 14
Zingen : Psalm   89 : 12
Zingen : Lofz. v M.  :   1,  3
Zingen : Psalm   22 :   5

25 december 2020 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Vergunst ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 1: 14, 18

Thema: De vleeswording van het Woord

 1. Wie het is die het vlees heeft aangenomen
 2. Het heil dat Hij heeft bereid
 3. Hoe de genade ervaren wordt
25 december 2020 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Johannes 5 : 20

 Thema: Dat  de  Zoon  van  God  gekomen  is           

 1. Een  troostrijke  wetenschap
 2. De  waarachtige  Godskennis
 3. Een  geestelijke  vereniging

Zingen : Psalm      118 : 10
Lezen  : 1 Johannes 5
Zingen : Psalm        36 :   3
Zingen : Psalm      119 : 65
Zingen : Psalm        48 :   6

20 december 2020 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Micha 5 : 1 

Thema: Een  profetie  van  de  geboorte  van  Christus

1. De  plaats  van  Zijn  geboorte
2. Het  doel  van  Zijn  komst
3. De  heerlijkheid  van  Zijn  Persoon

Zingen : Lofz. v Z.    : 3
Lezen  : Micha      5
Zingen : Lofz. v M.   : 4,  5
Zingen : Psalm    45 : 3
Zingen : Psalm  130 : 4

20 december 2020 middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 130 : 5 

Thema: De  adventsverwachting  van  de   dichter           

 1. Het  Voorwerp  van  die  verwachting
 2. De  aard  van  die  verwachting
 3. De  grond  van  die  verwachting

Zingen : Psalm    43 :   5
Lezen  : Psalm  130
Zingen : Psalm  130 :   3
Zingen : Psalm    27 :   7
Zingen : Psalm  119 : 25

20 december 2020 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 40    

Thema: Het  tijdelijk  leven           

 1. Door  de  mens  bedreigd
 2. Door  God  beschermd
 3. Door  de  liefde  bemind

Zingen : Psalm      74 : 19
Lezen  : Matthéüs 24 :   1 – 22
Zingen : Psalm    119 : 34
Zingen : Psalm      40 :   4
Zingen : Tien Geb.     :   7,  9

13 december 2020 morgendienst

Predikant: Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 56 : 1    

Thema: De  naderende  heilstijd           

1.  De  gehoorzaamheid  die  geëist  wordt
2.  De  zaligheid  die  beloofd  wordt
3.   De  gerechtigheid  die  geopenbaard  wordt

Zingen : Psalm      24 :   3
Lezen  : Jesaja      56
Zingen : Psalm      40 :   5
Zingen : Lofzang v M. :   3,  6
Zingen : Psalm      22 : 16

13 december 2020 middagdienst

Leesdienst

Ds P. Melis ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: 2 Koningen 5 : 20-27

Thema: Gehazi

 1. zijn hart
 2. zijn bedrog
 3. zijn melaatsheid
13 December 2020 Avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 39    

 Thema: Het  vijfde  gebod

 1. In  liefde  aanvaard
 2. Door  de  liefde  verstaan
 3. Uit  liefde  vervuld

Zingen : Psalm       93 :   1
Lezen  : 1 Samuël  24
Zingen : Psalm     119 : 24
Zingen : Tien Geb.      :   1,  6
Zingen : Psalm       34 :   6

6 December 2020 Morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 8 : 56

Thema: Abraham  en  de  dag  van  Christus’  komst  in het  vlees

 1. Het  verlangen  naar  die  dag
 2. Het  zien  van  die  dag
 3. De  blijdschap  over  die  dag

Zingen : Psalm   102 : 16
Lezen  : Johannes 8 : 30 – 59
Zingen : Lofz. v M.    :   1,  7
Zingen : Psalm     85 :   3
Zingen : Psalm     43 :   4

6 December 2020 Middagdienst

Ds. P. Melis ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: 2 Koningen 5: 8 t/m 19

Thema: Naäman genezen
1. De opdracht van Elisa
2. De reiniging in de Jordaan
3. De verwondering van Naäman

Zingen : Psalm 102 : 16
Lezen : Johannes 8 : 30 – 59
Zingen : Lofz. v M. : 1, 7
Zingen : Psalm 85 : 3
Zingen : Psalm 43 : 4

6 December 2020 Avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 27 – II ~ Thema: Het verbondsteken voor jonge kinderen
1. Wat dat teken bevestigt
2. Wanneer dat teken veranderde
3. Welke onderscheid dat teken maakt

Zingen : Psalm 76 : 1
Lezen : Lukas 1 : 1 – 17
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 89 : 2
Zingen : Psalm 25 : 6
Zingen : Psalm 85 : 3
Zingen : Psalm 43 : 4