februari 2020

23 feb. 2020 morgendienst, Psalm 69 : 21

Leesdienst Wulfert Floor ~ oud. S.R. van Klinken

Oefenaar Wulfert Floor ~ oud. S.R. van Klinken
Tekst: Psalm 69: 21
Thema: Een afbeelding van onze Zaligmaker
1.Als zuchtende en zeer zwak onder de versmaadheid
2.Als tevergeefs wachtend naar medelijden
3.Als vruchteloos uitziende naar vertroosters

23 feb. 2020 avonddienst, Galaten 6 : 14

Leesdienst Ds. E.C. Adams ~ oud. A.L. Kardol

Ds. E.C. Adams (Picture Butte; Canada) ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Galaten 6: 14
Thema: Drieërlei kruisiging
1.De kruisiging van Christus
2.De kruisiging van de wereld
3.De kruisiging van de apostel

19 feb. 2020 Bijbellezing, 1 Samuël 15 : 10-35

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 15
Thema: Samuëls laatste ontmoeting met Saul
1. De ongehoorzaamheid die hij bestraft
2. De boodschap die hij doorgeeft
3. Het leed dat hij draagt

Zingen : Psalm 99 : 5
Lezen : 1 Samuël 15 : 10 – 35
Zingen : Psalm 1 : 3, 4
Zingen : Psalm 119 : 68
Zingen : Psalm 89 : 14

16 febr. 2020 morgendienst, Lukas 7 : 44-47

Predikant: Ds. G. van Manen

Heilig Avondmaal
Tekst: Lukas 7 : 44 – 47
Thema: De vrouw aan de voeten van Jezus
1. Een liefdeloze Simon
2. Een liefhebbende zondares
3. Een liefdevolle Jezus

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Hooglied 1
Zingen : Psalm 25 : 3, 4
Zingen : Psalm 130 : 2
Zingen : Psalm 35 : 1
Zingen : Psalm 132 : 9, 10
Zingen : Psalm 66 : 10

16 februari 2020 avonddienst, Lukas 7 : 48-50

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 7 : 48 – 50
Thema: Vergeving van zonden door Jezus
1. De zekerheid daarvan
2. De vraag daarnaar
3. De vrede daarop

Zingen : Psalm 43 : 3
Lezen : Jesaja 38
Zingen : Psalm 103 : 2, 3
Zingen : Psalm 85 : 3
Zingen : Psalm 2 : 7

9 febr. 2020 morgendienst, Lukas 7 : 36-43

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 7 : 36 – 43
Thema: Jezus en een zondares in het huis van Simon
1. Een wenende zondares
2. Een rechtvaardige farizeeër
3. Een onderwijzende Jezus

Zingen : Psalm 25 : 9
Lezen : Lukas 7 : 36 – 50
Zingen : 1e Ber. 12 art.: 1
Zingen : Psalm 147 : 2
Zingen : Psalm 64 : 10

9 feb. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 15-II, 16-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 15-II – 16-I
Thema: De lijdende Borg veroordeeld tot de kruisdood
1. Verlossing door Zijn kruisiging
2. Betaling door Zijn dood
3. Zekerheid door Zijn begrafenis

Zingen : Psalm 141 : 1, 2
Lezen : Johannes 12 : 20 – 36
Zingen : Psalm 22 : 8, 9
Zingen : Psalm 31 : 11, 12
Zingen : Psalm 34 : 11

2 feb. 2020 morgendienst, Lukas 4 : 9-13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 4 : 9 – 13
Thema: De derde verzoeking voor Christus
1. Op de hoogte van de tempel
2. Met gebruik van de Schrift
3. Weerstaan door Gods gebod

Zingen : Psalm 48 : 1
Lezen : Matthéüs 4 : 1 – 17
Zingen : Psalm 66 : 4, 9
Zingen : Psalm 91 : 6
Zingen : Psalm 68 : 10

2 febr. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 15

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 15
Thema: De lijdende Borg veroordeeld tot de kruisdood
1. Genade door Zijn lijden
2. Bevrijding door Zijn veroordeling
3. Verlossing door Zijn kruisiging

Zingen : Psalm 146 : 1
Lezen : Galaten 3
Zingen : Psalm 38 : 8, 11, 21, 22
Zingen : Psalm 22 : 1
Zingen : Psalm 69 : 13