Archief

Februari 2020

23 Februari 2020 Morgendienst

Tekst: Psalm 69 : 21

Thema: Een afbeelding van onze Zaligmaker

Predikant: Oefenaar Wulfert Floor ~ oud. S.R. van Klinken

 1. Als zuchtende en zeer zwak onder de versmaadheid
 2. Als tevergeefs wachtend naar medelijden
 3. Als vruchteloos uitziende naar vertroosters

23 Februari 2020 Avonddienst

Tekst: Galaten 6 : 14

Thema: Drieërlei kruisiging

Predikant: Leesdienst Ds. E.C. Adams (Picture Butte; Canada) ~oud. A.L. Kardol

 1. De kruisiging van Christus
 2. De kruisiging van de wereld
 3. De kruisiging van de apostel

19 Februari 2020 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 15

Thema: Samuëls laatste ontmoeting met Saul

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De ongehoorzaamheid die hij bestraft
 2. De boodschap die hij doorgeeft
 3. Het leed dat hij draagt

16 Februari 2020 Morgendienst – Heilig Avondmaal

Tekst: Lukas 7 : 44 – 47

Thema: De vrouw aan de voeten van Jezus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een liefdevolle Simon
 2. Een liefhebbende zondares
 3. Een liefdevolle Jezus

16 Februari 2020 Avonddienst

Tekst: Lukas 7 : 48 – 50

Thema: Vergeving van zonden door Jezus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De zekerheid daarvan
 2. De vraag daarnaar
 3. De vrede daarop

9 Februari 2020 Morgendienst

Tekst: Lukas 7 : 36 – 43

Thema: Jezus en een zondares in het huis van Simon

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een wenende zondares
 2. Een rechtvaardige farizeeër
 3. Een onderwijzende Jezus

9 Februari 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 15-II – 16-I

Thema: De lijdende Borg veroordeeld tot de kruisdood

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Verlossing door Zijn kruisiging
 2. Betaling door Zijn dood
 3. Zekerheid door Zijn begrafenis

2 Februari 2020 Morgendienst

Tekst: Lukas 4 : 9 – 13

Thema: De derde verzoeking voor Christus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Op de hoogte van de tempel
 2. Met gebruik van de Schrift
 3. Weerstaan door Gods gebod

2 Februari 2020 Avonddienst

Tekst: Lukas 4 : 9 – 13

Thema: De derde verzoeking voor Christus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Op de hoogte van de tempel
 2. Met gebruik van de Schrift
 3. Weerstaan door Gods gebod